Løsningen finnes i havet / Mat-utfordringen

Møt Frank - revolusjonerer fiskehelsen med iFarm

Ansiktsgjenkjenning er ikke lenger forbeholdt smarttelefoner. Med iFarm-teknologi blir hver laks behandlet som et individ.

– Det som virkelig er revolusjonerende med iFarm er ikke bare den avanserte overvåkingen, men tiltakene som gjøres tilgjengelig gjennom kunstig intelligens for å forbedre fiskehelsen på alle nivåer, sier Geir Stang Hauge, administrerende direktør i BioSort.

IFarm er et utviklingsprosjekt initiert av BioSort sammen med Cermaq for å forbedre fiskevelferden og gi hver laks en egen helsejournal.

– Det er det samme med oppdrettslaks som for alle andre oppdrettsdyr. De skal behandles godt og verdien som sunn matkilde skal ikke gå på bekostning av deres velferd, sier Karl Ottem, Fiskehelsesjef og iFarm-prosjektleder i Cermaq.

I Farm Fig 1
iFarm er et utviklingsprosjekt initiert av BioSort sammen med Cermaq for å forbedre fiskevelferden og gi hver laks en egen helsejournal.

Det er velkjent at fisk kan oppleve en rekke emosjonelle tilstander. De kan ikke resonnere eller tenke på samme måte som oss mennesker, men de kan oppleve smerte, frykt og mest sannsynlig også lykke til en viss grad. Individuell oppfølging av hver fisk vil gi et helt nytt nivå av innsikt i livet i merdene.

Ideen til iFarm ble først unnfanget da BioSort brukte teknologien deres til å oppdage og skille rømt oppdrettslaks fra villaks. Hva om den samme teknologien kunne brukes innenfor lakseoppdrett for å gjenkjenne og følge opp hver enkelt fisk?

I Farm fig 2
Møt Frank. Ok, det var noe vi diktet opp, han har ikke noe navn - enda. Med iFarm-teknologien er det i ferd med å endre seg - selv om det nok blir mer et ID-nummer til å begynne med.

Revolusjon innen fiskehelse

Den utfordrende delen av denne ideen er at ingen noen gang har gjort det før. Det er ingen trinnvise instruksjoner å referere til. Men hvis Cermaq og BioSort lykkes, kan de potensielt endre oppdrettsnæringen for alltid.

«iFarm kan skanne hver fisk. I stedet for å behandle fiskene i merda som et kollektiv, kan vi sortere ut enkeltfisk som har problemer og behandle dem individuelt. Dette kan være en revolusjon for fiskehelsen og for oppdrettsnæringen, sier Hauge.

Ottem tror dette til og med kan ha en enorm innvirkning på bransjen som helhet.

"Vi som bransje står overfor noen utfordringer, og med iFarm vil vi kunne håndtere disse utfordringene på et mye tidligere tidspunkt og forhåpentligvis unngå flere av dem," sier han.

Litt som Tesla-autopiloten

iFarm-skanneren er en seks meter bred konstruksjon som senkes ned i merda i sjøen. Det er kameraer plassert rundt hele konstruksjonen som fungerer på samme måte som Tesla-autopiloten fungerer. Kameraer som fanger omgivelsene og bruker kunstig intelligens og maskinlæring for deretter å iverksette tiltak. I dette tilfellet er tiltaket ikke å bytte kjørefil, men å lede laksen inn i en annen sluse, og skille dem fra resten av fiskene i merda hvis de trenger behandling.

"Og det er der vi står akkurat nå. Innledende tester med sortereren er gjort ved hjelp av menneskelig kontroll og viste at sortereren er i stand til skånsomt å sortere fisk. Målet og neste steg er at sortereren blir autonom slik at den sammen med iFarm sensorsystemet kan ta egne beslutninger basert på definerte kriterier, forklarer Hauge.

Han understreker at en stor del av jobben ikke bare er å løse de tekniske detaljene for å få iFarm til å fungere – men også å gjøre det enkelt å drifte et iFarm-anlegg. Dette er noe Ottem også trekker frem som et viktig resultat for dette prosjektet.

– Veien fra et vanlig sjø-anlegg til et iFarm-anlegg er kort, uavhengig av geografi, terreng og omgivelser. Teknologien er enkel å implementere, og det er nøkkelen til suksess, sier Ottem.

I Farm Fig 3
Den utfordrende delen av denne ideen er at ingen noen gang har gjort det før. Det er ingen trinnvise instruksjoner å referere til. Men hvis Cermaq og BioSort lykkes, kan de potensielt endre oppdrettsnæringen for alltid.

Minimerer fôrsvinn, optimaliserer fiskehelsen

iFarm-systemet gir mulighet for tett oppfølging av utviklingen til hver fisk og vil gi informasjon om dens vekt, hvor raskt den vokser, og hvor mye mat den trenger. Dette er ikke bare gunstig for fiskehelsen, men vil også bidra til å forhindre fôrsvinn.

Det er en sterk sammenheng mellom god fiskehelse, optimal produksjon av sunn mat, og en vellykket virksomhet. Ottem understreker viktigheten for næringen av stadig å forbedre arbeidsmåter for å sikre sosial aksept.

«iFarm er også resultatet av hva vi kan gjøre når vi jobber sammen på tvers av ulike bransjer og interessepunkter. Vi ville aldri vært i denne posisjonen uten teknologien fra BioSort, og de kunne ikke ha kommet så langt uten å teste og jobbe på et faktisk oppdrettsanlegg. iFarm kan være det perfekte eksempelet på hvordan ulike interessegrupper som jobber sammen kan gi banebrytende teknologier, sier Ottem.

Steg for steg

  1. All teknisk utvikling skjer på Fornebu hvor prototypene lages.
  2. Første testing gjøres i bassenget på Fornebu
  3. Neste steg med testing gjøres i havet i Drøbak
  4. Fullskala testing utføres i Cermaq-anleggene i Nord-Norge

Vil du lese mer?

02 do not disturb

Stress-fri fisk

Allerede i 1965 ble de fem frihetene som alle oppdrettsdyr burde ha krav på utviklet