Karriere

Stillingskategorier

I vår produksjon fra smolt til filet er det mange ulike arbeidsoperasjoner som er nødvendig for å produsere sunn mat på en trygg måte. Kompetanse er fellesnevner enten det dreier seg om røktere, fiskehelseeksperter, slakterioperatører, båtførere, selgere eller andre stillinger eller ansatte.

Cermaq BB2021 39

Teknisk

Teknikerne våre har som oppgave å utføre reparasjoner og vedlikehold på båter og utstyr, og å installere nytt utstyr. Vi har én teknisk avdeling i Nordland og en i Finnmark, i tillegg til at slakteriene har egne teknikere. Cermaq har også servicebåter som legger ut nye fortøyninger og anlegg, vedlikehold av disse, samt rengjøring og frakt av utstyr, vann og drivstoff mellom anleggene.

Settefisk

På de landbaserte anleggene våre håndterer vi laksen gjennom det tidlige stadiet av livssyklusen, fra egg til den er klar til å bli satt ut i sjøen (smolt). De ansatte her er ansvarlige for pleie og fôring av ungfisken, sammen med f.eks overvåkning av vannkvaliteten, størrelsesfordeling, og vedlikehold av utstyr. Våre settefiskanlegg er lokalisert i Nordland. Innenfor settefiskproduksjonen jobber røktere, driftsledere, produksjonskoordinator og produksjonssjef.

Cermaq BB2021 32
Cermaq BB2021 30

Matfisk

Det er ved våre sjølokaliteter at laksen vokser fra den kommer fra settefiskanlegget og settes i sjøen, til den har vokst til slakteklar størrelse. Ansatte innen matfiskproduksjon har ansvar for røkting (stell og fôring) av fisken, vannkvalitetsovervåking, anleggsvedlikehold, og drift av båter. Ved noen av våre anlegg bor de ansatte ombord på såkalte fôrflåter, og jobber i turnus, mens på andre anlegg pendler man i land etter arbeidsdagens slutt. Våre sjølokaliteter ligger i kystnære områder og fjorder i Nordland og Finnmark.

Slakteri

På slakteriet blir fisken sløyd, renset og vasket, sortert og pakket før den sendes ut til kunder i mer enn 30 land over hele verden. Vi har ett slakteri i Steigen i Nordland, og ett i Hammerfest i Finnmark. Stillingene innenfor slakteriene er typisk slakterisjef, produksjonssjef, skiftledere, produksjonsmedarbeidere, teknikere, logistikkmedarbeidere, kvalitetskoordinatorer og renholdspersonale.

Cermaq BB2021 22
Ansatt på salg snakker med kunder over hele verden

Salg og logistikk

Salgsavdelingen har ansvaret for salg og distribusjon av fisken ut til våre kunder, og å sørge for at fiskens gode kvalitet opprettholdes gjennom effektiv transport, god emballasje og en uavbrutt kjølekjede.

Salgskontoret til Cermaq Norway er lokalisert i Cermaqs lokaler i Oslo sentrum og består av et team med selgere og logistikk-koordinatorer. I tillegg har vi kontorer i Steigen og Caudebec En Caux i Frankrike.