Bærekraft

Klimavennlig mat

Verdens befolkning vokser, og sammen med den øker behovet for å finne bærekraftige kilder til nok sunn mat. Som en global produsent av mat med et lite miljøavtrykk, er vi en del av løsningen i overgangen til mer bærekraftig matproduksjon. Oppdrett av laks kan være med på å dekke det økende behovet for mat, og sikre et kosthold som inneholder mat som er bra for helsa og bra for planeten.

All matproduksjon har et fotavtrykk. Det påvirkes av hvordan produksjonen gjennomføres, prosesseringen og transporten til markedene.

Fisk har et lite karbon-fotavtrykk sammenlignet med annen dyreproduksjon. Dette fordi fisk er kaldblodige, så de trenger ikke å bruke energi på å holde varmen, og fôret utnyttes til å vokse. I tillegg lever fisk i vann og trenger kun et lite skjelett for å holde seg oppe. Dermed kan vi spise en større del av dyret. Laks har et spesielt høyt utbytte med 68% filetutbytte.

Nærbilde av en laks
Laks er klimavennlig mat

Produksjon av laks er effektiv og klimavennlig matproduksjon:

  • Oppdrettslaks trenger kun 1,1 kg fôr for å produsere 1 kg laks.
  • For å produsere 1 kg fett hos laks trengs det kun 0,7 kg marine oljer fra fôr.
  • For å produsere 1 kg protein i laks trengs det kun 0,9 kg marine proteiner i fôret.
  • Oppdrettslaks har et lite karbon- (og vann-) fotavtrykk sammenlignet med andre kilder til animale proteiner.
  • Lakseoppdrett forbruker ikke knappe ferskvannsressurser.
Laks som hopper i en merde
Vi jobber med å redusere karbon-fotavtrykket til laksen på ulike måter.

Cermaq forplikter seg til å kutte 35% av klimautslippene

Cermaq forplikter seg dermed til FNs klimamål om å holde seg godt under 2 grader temperaturøkning. Elektrifisering av båter og anlegg, fornybar energi og mer klimavennlig transport og fôrråvarer blir sentralt for fremtidens lakseoppdrett i Norge. Cermaq Norge har derfor lagt investeringsplaner på en halv milliard kroner for å redusere klimautslippene fremover.

Cermaqs mål er satt i henhold til Science Based Target Initiative. Målene defineres og beregnes ut fra den nyeste klimavitenskapen og gjennomgås eksternt av nøytral tredjepart. Målene inkluderer kun reelle reduksjoner, ikke kompensasjon for utslipp. Mål og rapportering på årlige reduksjoner vil vises på SBTi sine nettsider, www.sciencebasedtargets.org. Deretter forplikter Cermaq seg til å rapportere på utviklingen av utslipp i forhold til planer fremover.

Les mer her: Cermaq kutter 35 prosent av klimautslippene

Våre fokusområder

Healthy and nutritious food1

Sunn og næringsrik mat

Sjømat er sunn, næringsrik og klimavennlig mat, og en viktig kilde til omega-3, vitaminer og mineraler som vi trenger.

Thriving oceans1

Levende hav

Vi er avhengige av et levende hav for å kunne produsere mer mat i havet. Rømming er et eksempel på en påvirkning på livet i havet som er irreversibel. Derfor jobber vi for å minimere risiko for rømming.

People leadership

Mennesker

Det handler om mennesker, både når det gjelder vår drift, og når det gjelder bærekraftsmålene. Vi jobber for å sikre gode og trygge arbeidsplasser, og gjør det vi kan for å bidra til bolyst, lokal aktivitet og næringsutvikling

Responsible production

Ansvarlig produksjon

Fiskehelse og velferd er viktig, også utover det som er lovpålagte krav. Når du velger laks, skal du vite at den er trygg å spise, og at den er produsert på en bærekraftig og ansvarlig måte.

Climate action

Klima

Samfunnets forventninger når det gjelder å redusere klimautslippene har økt kraftig. Vi merker klimaendringene på kroppen. Cermaq skal bidra med grep i egen verdikjede, redusere vår påvirkning og våre utslipp, men også sette mål og tiltak for underleverandører fra fôrproduksjon til transport til kunder.