Bærekraft

Klimavennlig mat

Verdens befolkning vokser, og sammen med den øker behovet for å finne bærekraftige kilder til nok sunn mat. Som en global produsent av mat med et lite miljøavtrykk, er vi en del av løsningen i overgangen til mer bærekraftig matproduksjon. Oppdrett av laks kan være med på å dekke det økende behovet for mat, og sikre et kosthold som inneholder mat som er bra for helsa og bra for planeten.

All matproduksjon har et fotavtrykk. Det påvirkes av hvordan produksjonen gjennomføres, prosesseringen og transporten til markedene.

Fisk har et lite karbon-fotavtrykk sammenlignet med annen dyreproduksjon. Dette fordi fisk er kaldblodige, så de trenger ikke å bruke energi på å holde varmen, og fôret utnyttes til å vokse. I tillegg lever fisk i vann og trenger kun et lite skjelett for å holde seg oppe. Dermed kan vi spise en større del av dyret. Laks har et spesielt høyt utbytte med 68% filetutbytte.

Nærbilde av en laks
Laks er klimavennlig mat

Produksjon av laks er effektiv og miljøvennlig matproduksjon:

  • Oppdrettslaks trenger kun 1,1 kg fôr for å produsere 1 kg laks.
  • For å produsere 1 kg fett hos laks trengs det kun 0,7 kg marine oljer fra fôr.
  • For å produsere 1 kg protein i laks trengs det kun 0,9 kg marine proteiner i fôret.
  • Oppdrettslaks har et lite karbon- (og vann-) fotavtrykk sammenlignet med andre kilder til animale proteiner.
  • Lakseoppdrett forbruker ikke knappe ferskvannsressurser.

Likevel forsøker vi å redusere karbon-fotavtrykket til laksen vår på ulike måter, for eksempel ved å bruke ren energi på våre anlegg der det er tilgjengelig, og vi fokuserer på energibruk i båtene våre, slakteriene våre osv. Vi ser også på alternativer for mer miljøvennlig transport til markedene. For fersk laks som transporteres med fly utgjør transporten hoveddelen av karbon-fotavtrykket. Den største delen av karbon-fotavtrykket vårt kommer fra fôret, og vi jobber med fôrleverandører for å utvikle fôr med mindre karbon-fotavtrykk. De utvikler kontinuerlig nye kilder til fôringredienser, som avskjær fra fiskerier, biprodukter fra bio-brensel, algeproduksjon, gjær, bakterier og insekter. Utviklingen går i retning av å bruke ingredienser som du og jeg ikke ville spist selv, men som er bra til fisk.

Laks som hopper i en merde
Vi jobber med å redusere karbon-fotavtrykket til laksen på ulike måter.

Vi jobber kontinuerlig med å sikre bærekraft i alle aspekter i virksomheten vår, gjennom hele verdikjeden.

Vi har satt vår virksomhet opp mot de 17 bærekraftmålene til FN, og sett på hvor vi kan redusere vår negative påvirkning og hvor vi kan øke vår positive påvirkning.

Våre fokusområder

Healthy and nutritious food1

Sunn og næringsrik mat

Sjømat er sunn, næringsrik og miljøvennlig mat, og en viktig kilde til omega-3, vitaminer og mineraler som vi trenger.

Thriving oceans1

Levende hav

Vi er avhengige av et levende hav for å kunne produsere mer mat i havet. Rømming er et eksempel på irreversibel påvirkning. Derfor jobber vi for å minimere risiko for rømming.

People leadership

Mennesker

For å nå bærekraftmålene er mennesker avgjørende. Havbruk skaper gode og trygge arbeidsplasser, og bidrar til lokal aktivitet og næringsutvikling

Responsible production

Ansvarlig produksjon

Fiskehelse og velferd er viktig, også utover det som er lovpålagte krav. Når du velger laks, skal du vite at den er trygg å spise, og at den er produsert på en bærekraftig og ansvarlig måte.

Climate action

Klima

Vi merker klimaendringene på kroppen. Derfor må vi tilpasse oss, redusere vår påvirkning og våre utslipp, og vi må finne alternative løsninger, blant annet når det gjelder transport til fjerne markeder