Om Cermaq

Cermaq er en av Norges største matprodusenter. Hver dag produserer vi mer enn 1 millioner måltider med sunn og bærekraftig laks. Vår True Arctic laks nytes av mennesker i mer enn 30 land over hele verden.

Cermaq Norway har virksomhet langs kysten av Nordland og Finnmark, og har ca. 500 dyktige og dedikerte medarbeidere. All vår produksjon foregår nord for Polarsirkelen.

Vi har 4 ferskvannsanlegg, og vi har til sammen 43 sjøanlegg i Nordland og Finnmark. Vi har to slakterier; ett i Hammerfest og ett i Steigen. Vi har også et visningssenter - Arctic Salmon Center - som ligger i Skutvik i Hamarøy.

Vi har kontorer i Alta, Hammerfest, Steigen, Oslo og Frankrike. Cermaq Norways hovedkontor ligger i Nordfold i Steigen.

Cermaq Norway er en del av Cermaq Group, som er et heleid datterselskap av Mitsubishi Corporation.

Våre lokaliteter

Våre lokaliteter ligger nord for Polarsirkelen, i Nordland og Finnmark, fra Bodø i sør til Havøysund i nord.

Les mer
Sjølokaliteten Store Lerresfjord, om kvelden, med lys i merdene og nordlys i bakgrunnen

Cermaqs globale virksomhet

Cermaq Group har virksomhet i Canada og Chile i tillegg til Norge. Les mer om Cermaqs virksomhet i de ulike landene her