Bærekraft

Globalt samarbeid

Globale utfordringer løses best gjennom samarbeid og partnerskap, og Cermaq støtter og deltar i globale initiativer som har som målsetting å forbedre miljømessige, sosiale og økonomiske forhold globalt.

Globale initiativer vi støtter og deltar i