Bærekraft

Forskning og innovasjon for økt bærekraft

Vi i Cermaq mener at fremtiden til norsk oppdrett er avhengig av å lykkes med å få til kombinasjonen bærekraftig og kostnadseffektiv produksjon. For å få til dette spiller forskning og innovasjon en avgjørende rolle.

Cermaq investerer betydelig i forskning og innovasjon. Vi har et eget forsknings- og utviklingsteam ved Høyteknologisenteret ved Universitetet i Bergen som jobber tett sammen med operasjonell drift i alle Cermaq-selskapene. De er med på å sette den overordnede forsknings- og utviklingsagendaen for næringen gjennom å delta i forskningsfond og nasjonale forskningsorganisasjoner og -prosjekter.

I vår forskning fokuserer vi på fiskehelse, genetikk, ernæring og teknologi for å sikre at laksen vår er frisk og sunn og av topp kvalitet, og at driften vår ligger helt i front når det gjelder å produsere laks på en bærekraftig måte.

Skisse av iFarm-konseptet

iFarm

Forbedring av fiskehelse og fiskevelferd ved hjelp av digitalisering og kunstig intelligens

Les mer om iFarm
Bilde av Cermaqs semi-lukkede merde, Certus, som ligger i Hamarøy i Nordland

Lukket teknologi i sjø - Certus

Vi tester ut lukket teknologi i sjø, og har nå 3. generasjon med fisk i vår semi-lukkede merde Certus i Hamarøy kommune i Nordland. Resultatene så langt er lovende, både når det gjelder fiskevelferd, lus, tilvekst og teknisk drift.

Laks som hopper i en merde

Fish behaviour 4.0: Fiskeatferd som operasjonell velferdsindikator

Vi ønsker å finne operasjonelle indikatorer på fiskevelferd basert på fiskens atferd. Tidligere har fokus på operasjonelle velferdsindikatorer vært basert på fiskens miljø, fiskegruppen under ett, og på individenes ytre tegn slik som tilstand på gjeller, finner, hud og lus. Det har vært vanskelig å gjøre gode atferdsmålinger og arbeid knyttet til atferd som velferdsindikator i stor skala. Vi ønsker derfor å finne gode atferdsindikatorer på fiskevelferd som kan brukes til å optimalisere produksjonen i både eksisterende og nye oppdrettssystemer. Vi skal bruke iFarm-systemet som plattform, fordi det også gir en unik innsikt i fisk ned på individnivå og enkeltindividets adferd.

Prosjektet er et samarbeid mellom Cermaq, Nofima og BioSort.

Laks som vokser opp i Arktis har kortere dager og lavere sjøtemperaturer enn laks lenger sør

Arctic Salmon Research Center

Prosjektet, som er et samarbeid med Nofima, Universitetet i Tromsø og NMBU, har som hovedmål å øke den generelle kunnskapen om ernæring og fôrsammensetning hos laks under arktiske miljøforhold i Finnmark, der daglengde og lave sjøtemperaturer er en utfordring. Denne kunnskapen skal vi bruke til å optimalisere vekst, fôrutnyttelse, fiskehelse og produktkvalitet.