Nyheter

Nyheter fra Cermaq

Her finner du nyheter og aktuelt om og fra Cermaq.

28.03.23

Små reelle endringer i nytt skatteforslag

Forslaget til Stortingsproposisjon på grunnrente for havbruk viser små endringer fra opprinnelig forslag. – Fortsatt dobbelt skattenivå i forhold til konkurrerende land vil redusere muligheten for å skape nye arbeidsplasser langs kysten. Vi er skuffet fordi regjeringen ikke har tatt innover seg konsekvensene for leverandørindustri, arbeidsplasser og Norges lederposisjon innen oppdrett, sier Knut Ellekjær, administrerende direktør i Cermaq Norge.

21.02.23

Folla Alger og Cermaq tester ut nytt kombinert anlegg for laks og tare - vil bidra til det grønne skiftet

I forrige uke satte Folla Alger ut den første taren i sitt nye kombinerte oppdrettsanlegg for laks og tare i Steigen i Nordland.

10.02.23

ASC-revisjon

I tidsrommet 21.mars - 12.april vil det bli gjennomført ASC (Aquaculture Stewardship Council) revisjoner på lokalitetene Jernelva, Komagnes, Husfjord, Hamnefjord, Slettnesfjord, Kraken i Hammerfest kommune, Gisløy i Øksnes kommune, Mulen, Hjertøy, Hellarvika i Steigen kommune, Horsvågen i Hamarøy kommune og Skinnstakkvika i Måsøy kommune.

05.01.23

Havbruksnæringen både vil og kan bidra mer, men det må skje på en måte som sikrer fremtidig vekst og næringsutvikling langs kysten

Regjeringens forslag til grunnrenteskatt i havbruk er fullt av unødvendige snubletråder som på sikt vil ramme vertskommunene og gi lavere faktiske inntekter til fellesskapet på grunn av manglende vekst og utvikling.

15.12.22

Har satt ut laks i tredje versjon av iFarm

iFarm-prosjektet har som mål å bedre fiskens helse og velferd i merdene ved hjelp av kunstig intelligens. Nå er det satt ut laks for tredje gang i iFarm-merder, og i denne fasen er det maskinlæring som står i fokus.

28.10.22

ASC-revisjon

I tidsrommet 15. - 18. november 2022 vil det bli gjennomført revisjoner på lokalitetene Komagnes og Olderfjord i Hammerfest kommune, og Storholmen og Ytre Koven i Alta kommune etter krav i ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council).

24.10.22

Godt årsresultat fra Cermaq, men usikkerhet rundt skatteforslag stopper investeringer for 4 milliarder og 300 nye arbeidsplasser i Nord-Norge

Cermaq Norge fikk et årsresultat på 1,7 milliarder kroner i 2021, noe som skulle brukes til nye arbeidsplasser og anleggsinvesteringer i Hasvik, Hammerfest og kommuner i Nordland. – Dette ville gitt 300 nye arbeidsplasser til Nord-Norge, men vi kan ikke investere med så stor usikkerhet som vi har nå, sier administrerende direktør, Knut Ellekjær.

05.10.22

Cermaq leverer tilbake oppdrettstillatelser

Da forslaget om grunnrente for havbruk ble presentert, åpnet myndighetene for å levere tilbake kjøpte tillatelser på fastpris i 2022. Cermaq hever derfor kjøp av 669 tonn MTB til en verdi av 134 MNOK.

03.10.22

Cermaq fryser investeringer – grunnrenteforslag setter Norge tilbake som havbruksnasjon, sier konsernsjefen i Cermaq.

Cermaq vil fryse investeringer i Norge som følge av forslaget om grunnrenteskatt. - Vi vil vente på en klarere forståelse av kunngjøringen i forrige uke og det endelige forslaget til grunnrenteskatt, sier konsernsjef Steven Rafferty.

26.09.22

Åpent nabo-møte 12. oktober kl. 18

Cermaq inviterer til åpent nabomøte og laksesuppe på Loppakroa i Øksfjorden onsdag 12. oktober kl. 18.