Nyheter

Nyheter fra Cermaq

Her finner du nyheter og aktuelt om og fra Cermaq.

19.01.22

Cermaq og Vartdal Plast styrker samarbeidet innen drift, og utvikling av sirkulære emballasjeløsninger

Cermaq og Vartdal Plast forsterker samarbeidet og vil legge til rette for å ta i bruk emballasje som potensielt kan redusere klimautslippene med rundt 50 prosent. Helt siden Løvold Industri AS i Bodø ble en del av Vartdal Plast-konsernet, har Cermaq Norway vært en viktig kunde innen ferskfiskemballasje og en god samarbeidspartner. Som et ledd i å styrke dette gode samarbeidet, har Cermaq og Vartdal Plast inngått en samarbeidsavtale der Vartdal Plast tar over hovedansvaret for driften av kassefabrikken i Steigen. Samarbeidet åpner opp for at Cermaq kan videreutvikle sin emballasje i Steigen ved å ta i bruk råstoff fra resirkulert plast, og gjennom dette bidra ytterligere til den sirkulære økonomien. «Vi ønsker å ha med oss en solid partner med lang erfaring fra produksjon og utvikling av EPS-emballasje, og Vartdal Plast er for oss en naturlig samarbeidspartner for å sikre god drift og utvikling av fremtidsrettede og klimavennlige løsninger med fokus på sirkulære råvarer», sier Snorre Jonassen, Regiondirektør Nordland for Cermaq.

11.01.22

Forskningsrådet gir 4,2 millioner til Benchmark Animal Health og Cermaq til utvikling av Tenacibaculum-vaksiner for laks

Sykdommene munnråte og tenacibaculose representerer en stor utfordring for helse og velferd hos oppdrettslaks.

04.01.22

Sletta Verft leverer utslippsfri servicebåt til Cermaq Norway

Cermaq Norway signerte like før jul en kontrakt med Sletta Verft i Aure om bygging av en 20 meters servicebåt. Båten vil ha grønn profil, og skal utrustes med diesel-elektrisk løsning og en batteripakke som gjør at det kan jobbe utslippsfritt og uten motorstøy ved merdekanten gjennom en hel arbeidsdag.

22.12.21

Ingen oppdrettslaks i Altaelva hverken i år eller i fjor

Siden 2013 har elveforvalterne og oppdrettsselskapene i Vest-Finnmark samarbeidet med Norsk institutt for naturforskning (NINA) om å overvåke Alta- og Repparfjordelva. Det har vært en positiv utvikling i begge disse viktige lakseelvene i løpet av de ni sesongene prosjektet har vært kjørt.

12.11.21

Vil forbedre fiskevelferd med kunstig intelligens – nå er for første gang et helt anlegg utstyrt med iFarm-oppsett i alle merdene

iFarm-prosjektet, som har pågått siden januar i fjor, er inne i fase 2. En hel lokalitet i Vesterålen er nå utstyrt med iFarm-oppsett i alle merdene, etter at fisken ble satt ut der i høst. I denne fasen blir det virkelig fullskala testing av konseptet og teknologien. Målet er økt fiskehelse og -velferd ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring.

10.11.21

Solid innsats fra medarbeidere gav sterkt årsresultat tross for korona-utfordringer

"En kjempeinnsats fra medarbeiderne i Nordland og Finnmark sikret et godt resultat for Cermaq Norge selv med alle korona-utfordringene. Vi snudde oss raskt når markedet innen hotell og restauranter forsvant", sier adm. dir Knut Ellekjær.

01.10.21

En havbrukspioner takker av i Cermaq

Konsernsjef i Cermaq, Geir Molvik, ønsker å prioritere tiden sin annerledes fremover og vil overlate stafettpinnen til som Steven Rafferty, nåværende administrerende direktør i Cermaq Chile. Han vil overta rollen i mars 2022.

29.09.21

Tiltak for klima og biologisk mangfold på spill i COP 26

I forkant av COP 26 støtter Cermaq FAOs (FNs Food and Agriculture Organization) arbeid for å engasjere privat sektor i klimatiltak i mat fra sjøen. Satsing på mat fra havet (Blue Food) er nødvendig både for menneskers og planetenes helse.

21.09.21

Rapport fra FNs Global Compact understreker sjømatens betydning for god forvaltning av havet

Når UN Global Compact gjør opp status for de 5 vippepunktene for forvaltning av havet, løfter Cermaq frem hvordan bærekraftig sjømat er nødvendig for menneskers og planetens helse.

26.08.21

Cermaq fikk pris for sitt arbeid for å bedre fiskens velferd

Har bedret kvaliteten og overlevelsen til små-fisken ved hjelp av tett oppfølging og enkle grep.