Nyheter

Nyheter fra Cermaq

Her finner du nyheter og aktuelt om og fra Cermaq.

14.02.24

ASC-revisjon

I uke 9 og 10 vil det bli gjennomført ASC (Aquaculture Stewardship Council) revisjoner på lokalitetene Marøya, Vassvika og Hundbergan i Loppa kommune og Toknebuktneset i Hammerfest kommune.

18.01.24

Cermaq har blitt pålagt å redusere produksjonen i Økssundet

Cermaq har mottatt vedtak fra Statsforvalteren i Nordland om nedjustering av produksjonen på lokaliteten Oksøy med 1/3, fra 5 400 tonn til 3 600 tonn. Vedtaket vil ikke gi konsekvenser for lokale arbeidsplasser på kort sikt, men vil ramme kommunene Steigen og Hamarøy i form av lavere aktivitet. Det vil også påvirke Cermaqs framtidige beslutninger for vekst i Nordland.

05.01.24

ASC-revisjon

I tidsrommet 29. januar - 11. februar vil det bli gjennomført ASC (Aquaculture Stewardship Council) revisjoner på lokalitetene Børøya, Langøyhovden og Gisløy i Øksnes kommune og Veggfjell i Hamarøy kommune.

15.12.23

iFarm: kjenner igjen enkeltfisk i merda ved hjelp av kunstig intelligens

iFarm er et oppdrettsprosjekt basert på kunstig intelligens og maskinlæring med mål om å forbedre helse og velferd i merdene. Nå kan teknologien kjenne igjen enkeltfisk ved hjelp av kunstig intelligens og lage en helsejournal for hvert individ i merda.

22.11.23

Antibiotikaresistens kjenner ikke landegrenser

Henrik Duesund, leder Cermaqs R&D team for fiskehelse

04.10.23

Gi oss ILA-regelverk som virker

Henrik Duesund, leder fiskehelseforskning i Cermaq Group

03.10.23

Cermaq Norway tar i bruk laser mot lakselus

Laser har vist å være effektiv mot lakselus og skånsom mot laksen. Etter omfattende evaluering hos Cermaq i Finnmark og hos Ballangen i Nordland skal lasere tas i bruk på egnede anlegg i Nordland og Finnmark.

21.09.23

Cermaq har valgt Total Betong som byggleverandør til det nye RAS-anlegget på Sørøya

Anlegget vil utformes spesielt med tanke på biosikkerhet og fiskevelferd, og skal produsere ca. 12 millioner postsmolt årlig. Når det står ferdig i 2025 vil det gi 24 nye arbeidsplasser i Hasvik kommune.

18.09.23

Vi holder laksen unna lusa

Siden forsommeren har Cermaq testet merder som senkes til 25 m dyp og dermed holder laksen under der lakselusa er. Så langt ser dette veldig bra ut. Laksen vokser og er lusefri.

05.07.23

Pilotprosjekt for å kartlegge plastbruk i oppdrett

For å finne ut hvor mye og hvilken type plast vi bruker i oppdrett har Cermaq registrert all plast som brukes i et settefiskanlegg, et sjøanlegg og et slakteri gjennom ett år. Cermaq har kjørt plastprosjektet som en pilot for Global Salmon Initiative.