Bærekraft

Laks fra oppdrett er en av matvarene våre som har minst karbon-fotavtrykk, og er et sunt, ernæringsrikt og bærekraftig valg.

Sashimi-biter dandert på et fat

Klimavennlig mat

Verdens befolkning vokser, og sammen med den øker behovet for å finne bærekraftige kilder til nok sunn mat. Som en global produsent av mat med et lite miljøavtrykk, er vi en del av løsningen i overgangen til mer bærekraftig matproduksjon. Oppdrett av laks kan være med på å dekke det økende behovet for mat, og sikre et kosthold som inneholder mat som er bra for helsa og bra for planeten.

Les mer

Forskning og innovasjon

Vi i Cermaq mener at fremtiden til norsk oppdrett er avhengig av å lykkes med å få til kombinasjonen bærekraftig og kostnadseffektiv produksjon. For å få til dette spiller forskning og innovasjon en avgjørende rolle.

Les mer
Forsker som studerer en plommesekkyngel i en pipette
Mennesker som står i en ring

Globalt samarbeid

Globale utfordringer løses best gjennom samarbeid og partnerskap, og Cermaq støtter og deltar i globale initiativer som har som målsetting å forbedre miljømessige, sosiale og økonomiske forhold globalt.

Les mer

Lokalt engasjement

En av våre kjerneverdier handler om vårt ansvar overfor samfunnet. Vi har et ansvar overfor mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av vår virksomhet, og vi ønsker å drive på en ansvarlig måte som skaper verdier og positive ringvirkninger for samfunnet.

Les mer
Liten jente som strekker seg etter en lakse-wrap
Bilde av sjøanlegget Storholmen i Finnmark i vinterlys

Miljøresultater

På denne siden finnes oppdatert miljøinformasjon for våre anlegg som er sertifisert i henhold til ASC-standarden, eller som holder på å bli sertifisert.

Les mer

Bærekraftsrapporter

Vi rapporterer åpent om våre resultater på bærekraft. Vi tror at åpenhet gir et bedre utgangspunkt for diskusjon og dialog. Vi rapporterer om bærekraft kvartalsvis og årlig, og vår årsrapport på bærekraft er revisorgodkjent.