Individbasert havbruk ved hjelp av kunstig intelligens

Ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring ønsker Cermaq å identifisere hver enkelt fisk i en merde og gi den en egen oppfølging og helsejournal. iFarm-prosjektet som skal utvikle individbasert havbruk startet i januar 2020.

Dette er iFarm

iFarm er et konsept som er basert på kunstig intelligens og maskinlæring. Ved hjelp av iFarm kan vi få til et skifte fra bestandsbasert oppfølging til individbasert omsorg i havbruk. Dette vil ha stor betydning for fiskehelse og -velferd.

iFarm er et samarbeid mellom Cermaq og BioSort. Cermaq har fått tildelt 4 utviklingskonsesjoner med iFarm.

Dette løser iFarm

iFarm vil kunne bidra med å løse noen av de viktigste utfordringene for havbruksnæringen:

  • Fiskehelse og -velferd — med detaljert informasjon om fiskens vekst og utvikling, kan oppfølgingen i større grad tilpasses fiskens behov, og dermed forbedre fiskehelse og -velferd
  • Lakselus - iFarm vil kunne telle lus på alle fiskene, og også oppdage lus mens de fortsatt er små. Fisk med lus vil kunne skilles ut fra den øvrige fisken og behandles
  • Tap i sjø - svak og syk fisk kan oppdages tidlig, og tiltak kan settes inn for å hinde smittespredning i populasjonen
  • Rømningsfare - de mest rømningsutsatte situasjonene er lusebehandling og andre «risikooperasjoner. Ved å skille ut og behandle kun de fiskene som trenger det, unngår man slike risikooperasjoner og reduserer dermed rømningsfaren
  • Utslipp av næringsstoffer – med full oversikt over fisken i merda blir fôringen mer presis, og det går mindre til spille
Skisse av iFarm-konseptet og hva sensoren registrerer når fisken svømmer gjennom
Skisse av iFarm-konseptet i sjø

Slik fungerer iFarm

En merd har ca. 200 000 fisk, eller 200 000 individer. Med iFarm kan disse individene behandles separat. Det kan bli et kvantesprang i havbruksnæringen.

Laksen holdes dypt i merda ved hjelp av et not-tak. Når den søker til overflaten for å fylle luft i svømmeblæren, ledes den gjennom iFarm-sensoren. iFarm-sensoren skanner hver fisk og bruker automatisk bildebehandling for å gjenkjenne hvert enkelt individ.

Vekt og vektutvikling på hvert individ måles. Lus telles på hele fisken, også tidlige stadier av lus. Eventuelle sår og sykdomstegn registreres også i fiskens helsejournal.

iFarm kan sortere fisken slik at behandling tilpasses individets behov og man behandler kun fisk som trenger det – uten at håndtering eller sortering stresser fisken. Dette vil redusere dødelighet i sjøfasen med 50 – 75%.

iFarm genererer rapporter for alle ønskede data. Det er mye detaljert data om hver fisk – data man kan stole på. Dette vil forenkle forvaltningen og gi bedre basis for kunnskapsbaserte beslutninger.

Når iFarm er ferdig utviklet vil den kunne tas i bruk på både eksisterende og nye havbrukslokaliteter langs kysten. Investeringskostnaden blir også lav, og vil kunne nedbetales i løpet av én produksjonssyklus.

Faktaark

Last ned vårt faktaark om iFarm:

iFarm Faktaark web

iFarm Factsheet English version

Samarbeidspartnere

iFarm er et samarbeid mellom Cermaq og BioSort.

ScaleAQ er leverandør av oppdrettsutstyr til iFarm-prosjektet

Videomateriell

Her er filmopptak av fisken i iFarm-merda. I bildet oppe til venstre ser vi fisken svømme gjennom kamerasensoren

Korte filmsnutter som viser fremdrift og status i prosjektet