Cermaq bygger postsmoltanlegg på Sørøya

Cermaq bygger nytt anlegg for produksjon av postsmolt på Veines i Hasvik kommune på Sørøya i Finnmark. Her er litt informasjon om hva vi bygger, hva det betyr og hva som er siste status i prosjektet.

Siste nytt

Her er det som har skjedd i prosjektet i det siste:

Vi rekrutterer leder til det nye anlegget!

Er du et ledertalent innen havbruksnæringen? Les mer om denne spennende stillingen her:

Vi søker leder til det nye postsmoltanlegget vårt på Sørøya

Cermaq velger Total Betong som byggleverandør til det nye postsmoltanlegget

I juni satte Cermaq spaden i jorden på Sørøya for oppstart av grunnarbeidene for det nye postsmoltanlegget med mål om å få ferdig mest mulig forberedende arbeider før vinteren. Arbeidene er godt i gang og i henhold til plan.

Cermaq har valgt Total Betong som leverandør av det 22.000 kvm store bygget til anlegget, inkludert alle byggetekniske fag. I tillegg skal Total Betong ha hovedansvar for driften av byggeplassen. Avtalen har en verdi på ca. 850 millioner og blir et av de største oppdragene Total Betong har levert innenfor akvakultur.

Les mer her: Cermaq har valgt Total Betong som byggleverandør til det nye RAS-anlegget på Sørøya - Cermaq Norway

Oversiktsbilde over tomten

Beslutning om bygging tatt, grunnarbeidene i gang

I juni 2023 ble beslutning om realisering av prosjektet tatt. Like etter startet vi prosjektering av anlegget. Samtidig ble grunnarbeider igangsatt for å klargjøre tomten før vinteren.

Tomteforberedende arbeid aug2023

Cermaq inviterer til samspillskonkurranse om smoltanlegget

Cermaq har invitert fem entreprenører til å delta i en samspillskonkurranse for å bygge det planlagte settefiskanlegget på Sørøya.
En samspillskonkurranse vil gi en økt mulighet for samspill rundt løsninger og pris i en markedssituasjon med økt usikkerhet og risiko. Avtalen vil innebære samspill mellom hovedentreprisene for prosessleveranse og byggleveranse samt byggherre, og vil gi integrerte prosesser for å utvikle en helhetlig løsning, avklare grensesnitt og evaluere risiko og muligheter i prosjektet.

Følgende entreprenører er invitert:
- Bjørn Bygg
- Consto
- Totalbetong
- Veidekke
- Backe

Statsforvalteren har gitt klarsignal

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har gitt tillatelse etter forurensingsloven til etablering av et nytt landbasert anlegg på Veines i Hasvik kommune. Tillatelsen har en øvre produksjonsramme på 15 millioner settefisk og 4000 tonn MTB per år.

Utgravinger av samiske kulturminner på byggetomta ferdigstilt

I juni gjennomførte Universitetet i Tromsø utgravinger på byggetomta på oppdrag fra Sametinget. Det ble gjort funn av flere nye hellegroper. Dette er anlegg for produksjon av marin olje, som ble brukt i jernalderen (ca. 600-1000 e.Kr.). Det ble også gjort beinfunn av både hval, rein og elg, noe som tyder på at området igjennom tiden har utnyttet både marine og land-ressurser. Foto: Norges arktiske universitetsmuseum, UiT

Utgravinger hellegroper

Skoleklasse fra Sørøya på tur til Tokyo

I begynnelsen av juni reiste 10.klasse ved Hasvik skole på studietur til Tokyo, for å se nærmere på sjømatens ferd fra Sørøya og ut i verden. Cermaq var en av de stolte sponsorene til turen, og vi fikk også et bilde av gjengen fra Hasvik foran Mitsubishi Corporation sitt hovedkontor i Tokyo. De la ut mange oppdateringer underveis på turen, og vi syns det var spennende å følge dem på reisen.

Skoleklasse på tur

Hva bygger Cermaq på Sørøya?

Alle våre sjø-anlegg ligger nord for Polarsirkelen, langs kysten i Nordland og Vest-Finnmark.
Som del av vår langsiktige strategi er det viktig for oss å i stor grad være selvforsynt med smolt og å produsere smolt nært våre sjø-anlegg i Nordland og Vest-Finnmark. I dag har vi fire smoltanlegg i Nordland.

Vi bygger derfor et nytt moderne anlegg på Sørøya i Finnmark for produksjon av 12 millioner stor settefisk ("postsmolt") årlig. Anlegget vil benytte resirkuleringsteknologi (RAS) for å gjenbruke ca. 98-99 prosent av vannet.

Foreløpige fakta om anlegget:

 • RAS-anlegg (resirkuleringsanlegg)
 • ca. 12 millioner settefisk (smolt) i året
 • Smoltstørrelser på ca. 200 - 400 gram, totalt ca. 3 200 tonn biomasse i året
 • 22 000 m2
 • Planlagt ferdigstilt i 2026
L Rexp 20230621 DJI 0465
Bilde av prosjekttomten

Ringvirkninger fra et nytt postsmoltanlegg i Hasvik på Sørøya

 • Det nye anlegget vil gi 24 nye helårs arbeidsplasser ved full drift, og dermed bli en stor og viktig arbeidsplass i regionen. Det vil også bli lærlingplasser på anlegget.
 • I tillegg kommer arbeidsplassene som skapes i andre næringer som følge av ringvirkninger fra anlegget. Ett årsverk innen havbruk genererer ca. 3 årsverk i andre næringer.
 • Anleggsperioden vil gi muligheter for lokalt næringsliv
 • Anlegget vil øke etterspørselen etter høyteknologisk kompetanse betydelig

Hvorfor Veines i Hasvik kommune?

For å sikre optimale forhold for smolten/settefisken, er det viktig med:

 • en god ferskvannskilde (rent vann i tilstrekkelige mengder)
 • biologisk sikkerhet (mellom annet avstand til annen oppdrett, fiskeforedling, villaks), det vil si minimere sjansen for spredning av eksempelvis virus og bakterier til og fra anlegget
 • infrastruktur; tilstrekkelig og egnet areal, god havn, kraftforsyning, vei- og flyforbindelser etc.

Vi undersøkte i forkant av oppstart mange potensielle lokasjoner i Vest-Finnmark, og endte opp med å velge Veines i Hasvik kommune på Sørøya som det beste alternativet.

Eggevassdraget vil bli benyttet som ferskvannskilde. i tillegg til at vannet har høy kvalitet, er vassdraget allerede regulert og benyttet til kraftproduksjon. Dette betyr at det er eksisterende infrastruktur som kan brukes, noe som minimerer behovet for nye inngrep i naturen rundt vassdraget. Etablering av ferskvannstilførsel til settefiskanlegget utføres i samarbeid med Hammerfest Energi, som drifter kraftproduksjon på stedet.

Å bo og leve på Sørøya - Den Grønne Øya

Cermaq ønsker ansatte som er bosatt i regionen, og samarbeider med Hasvik kommune for å legge best mulig tilrette for de som kan tenke seg å slå seg ned på Sørøya.

Lurer du på hvordan det er å bo og leve på Sørøya? Les mer om livet der på hjemmesiden til Hasvik kommune: Forside - Hasvik Kommune

Eller se filmen "Flytt til oss":