Bærekraft

Lokal medspiller, arbeidsgiver og vekstgenerator

En av våre kjerneverdier handler om vårt ansvar overfor samfunnet. Vi har et ansvar overfor mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av vår virksomhet, og vi ønsker å drive på en ansvarlig måte som skaper verdier og positive ringvirkninger for samfunnet.

Vi har virksomhet i mange lokalsamfunn langs kysten. Vår produksjon er ofte lokalisert i områder der vi er med på å opprettholde sysselsetting og aktivitet. Den lokale og regionale betydningen av virksomheten vår når langt ut over dem som jobber direkte i næringen med å fôre, røkte, slakte og selge fisk. Hvert årsverk i den norske havbruksnæringen skaper i tillegg nesten to årsverk i andre næringer. Dette omfatter alle som lever av å produsere og reparere utstyr til anleggene, transportere gods og personell og tilby tjenester som mat og overnatting.

Å være en pålitelig partner i lokalområdene er viktig for å kunne drive selskapet på en god måte, og for at vi skal kunne tiltrekke oss og beholde dyktige medarbeidere. Vi er avhengige av sterke lokalsamfunn som er gode å leve i. Våre ansatte er en integrert del av lokalsamfunnene, og på samme måte blir vi som selskap en naturlig deltaker og bidragsyter lokalt.

Overvåking av lakseførende vassdrag

Aktiviteter og arrangementer i våre lokalområder

  • Strandrydding i Loppa
  • Rydding av søppel i fjæra i Loppa
  • Ungdommer som har som sommerjobb å rydde strender
  • Ungdom rydder strender for søppel
  • Golfturnering i Alta
  • Servering av laks under golfturnering i Alta
  • Bilde av siidaen i Alta under Finnmarksløpet
  • Vargsundet Lars Richard Aas
  • Resized 20210709 145905 1134
  • Bolyst