Kontakt oss

Varsling

Hvis du opplever, eller er vitne til, kritikkverdige forhold, oppfordrer vi deg til å melde fra om det til oss. Hvis vi blir varslet kan vi undersøke forholdet og gjøre noe med det.

Kritikkverdige forhold kan være:

  • Straffbare forhold
  • Andre lovbrudd, for eksempel brudd på helse- miljø- og sikkerhetsregler
  • Økonomiske misligheter
  • Brudd på Cermaqs etiske retningslinjer, slik som brudd på bestemmelsen om bestikkelser, gaver og fordeler
  • Menneskerettighetsbrudd, slik som tilfeller med barnearbeid, diskriminering (grunnet i, men ikke begrenset til, rase, hudfarge, kjønn, religion etc.), nektelse av deltakelse i fagforening eller tariffavtaler eller lignende
  • Andre forhold som er i strid med alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt

Varsle