Om Cermaq

Våre retningslinjer

Våre retningslinjer er grunnelementer i vår selskapsstyring, og gjør oss i stand til å drive på en effektiv og enhetlig måte, samtidig som vi beholder et nødvendig overblikk.

Etiske retningslinjer

Våre retningslinjer for etikk og samfunnsansvar beskriver våre etiske normer og standarder for selskapets samfunnsansvar. Retningslinjene bygger på våre verdier og prinsipper for selskapsledelse, og gir alle våre ansatte og våre interessenter en klar oppfatning av hva vi står for og hvordan vi driver vår virksomhet.

Prinsipper for leverandøratferd

Cermaq er forpliktet til å ha en høy standard for ansvarlig forretningsdrift. Cermaqs prinsipper for leverandøratferd er utarbeidet for å styrke håndteringen av bærekraftsrisiko i leverandørkjeden. Dokumentet beskriver minimumskravene som alle Cermaqs leverandører forventes å innfri. Cermaq forventer at leverandører stiller krav om tilsvarende standard for sine leverandører og underleverandører.

Code of conduct for fôrleverandører

Fôr er ikke bare et av de største kostnadselementene, men står også for den største delen av fotavtrykket til lakseoppdrett. Vår code of conduct for fôrleverandører er laget for å sikre at våre strenge krav overholdes gjennom hele verdikjeden til fôrleverandørene. Dokumentet dekker ansvarlig innkjøp og bærekraft med spesifikasjoner for marine ingredienser og soya, sporbarhet, matsikkerhet og mye mer.

Policy for fiskevelferd

Cermaq har implementert en ny fiskevelferdspolicy som er basert på rammeverket og anbefalingene i FishWell. Cermaq rapporterer allerede på et bredt spekter av fiskehelse og fiskevelferdsindikatorer, men dette er første steg mot å utvikle måltall for å måle fiskevelferd som definert i FishWell.

Generelle innkjøpsvilkår

Generelle Innkjøpsvilkår som gjelder for Cermaq Norway AS' kjøp av varer.

Åpenhetsloven

Selskaper som opererer i Norge må bevise at deres leverandørkjede er i samsvar med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og offentliggjøre en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene som er gjort.