Om Cermaq

Organisasjonen

Cermaq Norway har virksomhet over store geografiske avstander, med kontorer i Alta, Hammerfest, Steigen, Oslo og i Frankrike. Medlemmene i ledergruppen er geografisk spredt, og gjenspeiler organisasjonen vår i sammensetning.

Ledergruppen i Norge

Rune Halvorsen

Rune Halvorsen

Direktør produksjonsforbedring og prosjektledelse

rune.halvorsen@cermaq.com

Brede Løfsgaard

Brede Løfsgaard

Salgsdirektør

brede.lofsgaard@cermaq.com

Kristin Hurum

Kristin Hurum

Direktør for HR, Bærekraft og Kvalitet

kristin.hurum@cermaq.com

Snorre Jonassen

Snorre Jonassen

Regiondirektør Nordland

snorre.jonassen@cermaq.com

Truls Hansen

Truls Hansen

Produksjonsdirektør Nordland

truls.hansen@cermaq.com

Gunnar Gudmundsson

Gunnar Gudmundsson

Regiondirektør Finnmark

gunnar.gudmundsson@cermaq.com

Knut Ellekjær

Knut Ellekjær

Administrerende direktør

knut.ellekjer@cermaq.com

John Gunnar Glørstad

John Gunnar Glørstad

Finansdirektør

john.glorstad@cermaq.com

Gunnar Aasbø-Skinderhaug

Gunnar Aasbø-Skinderhaug

Daglig leder Cermaq Norway Salmon AS

gunnar.aasbo-skinderhaug@cermaq.com