Nyheter

31.03.2022

iFarm: for første gang har svømmende fisker blitt sortert i en merde

Nå har BioSort og Cermaq for aller første gang testet ut en sorteringsmekanisme som skal sortere fisken i merda for å kunne gi tilpasset oppfølging. Å se forskjell på fisk er avgjørende for å bedre fiskehelse og velferd i merda, og vil være et stort steg fremover for økt overlevelse.

Sorter installeres i merda på Langøyhovden i Vesterålen

iFarm-prosjektet er et samarbeid mellom teknologiselskapet BioSort og Cermaq, med ScaleAQ som hovedleverandør på oppdrettsutstyret i prosjektet. Målet med iFarm er å bedre fiskehelse og fiskevelferd ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring. Et viktig steg på veien er å kunne sortere ut fisk som trenger tilpasset oppfølging.

Først i verden

Til dette har BioSort utviklet en såkalt sorter – en maskin som skal kunne sortere og skille ut enkeltfisk ut fra bestemte kjennetegn på fisken, ved hjelp av maskinlæring og kunstig intelligens. Målet med sortering er å kunne ta ut fisk som trenger tilpasset oppfølging, og på den måten sikre bedre fiskehelse for fisken i merda.

«Meg bekjent er det ingen som tidligere har sortert svømmende fisk i en merde, så dette er et stort steg i retning individbasert håndtering av fisk», sier daglig leder i BioSort Geir Stang Hauge.

Vellykket test

BioSort har jobbet med utviklingen av denne sorteren i to år. iFarm-sorteren, som styres av mange elektromotorer under vann, har først blitt testet i BioSort sin lab og basseng på Fornebu, så i sjøen i Drøbak, før den ble sendt nordover og installert og testet i merde på Cermaq sitt sjø-anlegg Langøyhovden i Vesterålen.

«Formålet med denne første testen, var å vise at sorteren faktisk klarer å sortere svømmende fisk i en merde, og det fungerte som vi håpet, så det var en vellykket test», sier Hauge.

Fortsatt et langt utviklingsløp som gjenstår

Foreløpig styres sorteren manuelt, men målet er at den skal være autonom slik at den sammen med sensorsystemet i iFarm kan ta egne avgjørelser basert på definerte kriterier. Det er imidlertid en komplisert og omfattende utvikling som vil ta tid.

«Nå som vi har vist at det er mulig å sortere ut svømmende fisk, så tar vi utviklingen til neste steg», sier Hauge. «Utviklingsteamet tar med seg læringen fra denne testen når vi utvikler neste generasjon prototype av sorteren som skal kunne fungere under enda flere forhold».

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS