Nyheter

22.11.2023

Antibiotikaresistens kjenner ikke landegrenser

Henrik Duesund, leder Cermaqs R&D team for fiskehelse

Antibiotikaresistens kjenner ikke landegrenser

Dr. Patrik Henriksson, forsker Beijer Institute of Ecological Economics, Universitet i Stockholm

I 2050 kan 10 millioner mennesker dø av bakterier og andre mikroorganismer som er resistente mot antibiotika. Selv om vi i Norge er de beste til å bruke lite antibiotika, vil dette ramme også oss.

Antimikrobiell resistens (AMR) er en global trussel mot helse og velferd hos mennesker og dyr. I sin årlige AMR-kampanje, som pågår denne uka (18-24 november), har Verdens helseorganisasjon, WHO, søkelys på hvordan vi sammen kan unngå AMR.

Laks gjør Norge best i verden

Norsk landbruk er i verdenstoppen for god dyrehelse uten å trenge antibiotika. Regnes laks med, kommer norsk husdyrproduksjon helt på topp fordi norsk lakseoppdrett bruker aller minst antibiotika. I Norge har vi en kultur for restriktiv og ansvarlig bruk både til dyr og mennesker. Det har tjent oss vel.

Ansvar utenfor Norge

Med oppdrett av laks i flere land og verdensdeler, har Cermaq en særskilt oppfølging for å sikre restriktiv og ansvarlig bruk av antibiotika i hele virksomheten, som går utover forebyggende tiltak som vaksiner og screening av smolt som alltid brukes.

Syk fisk krever oppfølging, og noen ganger er behandling med antibiotika nødvendig. Før syk fisk får antibiotika, sjekker vi at det ikke er resistens og vi tester hva som er minste, effektive dose. Det er også viktig hvilke typer antibiotika vi bruker. I produksjon av mat til mennesker bruker vi kun antibiotika som ikke er kritiske for behandling av syke mennesker.

Cermaq samarbeider også med andre selskaper, blant annet gjennom Global Salmon Initiative (GSI), der vi deler våre erfaringer, forskning og testresultater slik at våre naboer og konkurrenter skal bli best mulig.

Ansvar for andre arter

Laks dominerer oppdrett i Norge, men laks er en liten del av global akvakultur*. Det produseres mer reker i oppdrett og mer en dobbelt så mye tilapia. I noen regioner er det betydelig bruk av antibiotika**, inkludert antibiotikatyper som også brukes til behandling av mennesker.

Gjennom SeaBOS, et samarbeid mellom de største sjømatselskapene globalt og internasjonalt ledende forskningsinstitusjoner, er Cermaq engasjert i å styrke bærekraft i sjømatsektoren globalt.

Ansvarlig og restriktiv bruk av antibiotika er ett av flere områder SeaBOS jobber med. Basert på den beste praksis, har vi laget enkle og klare retningslinjer for restriktiv og ansvarlig bruk av antibiotika. Dette er retningslinjer som kan brukes i alle typer oppdrett, og som vil ha stor effekt når alle produsenter av sjømat tar dem i bruk. Den største effekten får vi når også kundene begynner å bruke retningslinjene og etterspør restriktiv og ansvarlig praksis. Retningslinjene finnes på www.SeaBOS.org

Overføring fra dyr til mennesker?

Risiko for flyt av gener som er resistente mot antibiotika, er noe SeaBOS vil kartlegge gjennom forskning, og har etablert et forskningsprosjekt ledet av forskere ved Stockholm Resilience center og Beijer Institute of Ecological Economics. Forskningen vil se på rekeoppdrett i Thailand og har som mål å identifisere metoder for å bestemme kilden til AMR-gener i akvakulturarter (f.eks. vannet, fôret, tilsetningsstoffer, prosessvann, omkringliggende økosystem, annet). Deretter ar ambisjonen å ta slik kunnskap i bruk i ordinær drift der det er behov.

Kan resistente gener i bakterier i sjømat overføres til mennesker? Det er liten risiko for dette når det gjelder laks, som lever i kaldt vann, men mer aktuelt for dyr som har en temperatur som ligger nærmere menneskets, der det er en viss overlapp i bakterier som kan smitte. For akvakultur betyr dette oppdrett i mer tropiske strøk.

Sammen kan vi unngå AMR

Vi forstår kanskje ikke verdien av antibiotika før vi risikerer at den har mistet effekt. Sammen kan vi unngå AMR: alt fra håndvask, til å ta vaksiner. Norsk laks bruker minst antibiotika av alle. Vi gir oss ikke med det, sjømatnæringen og all dyreproduksjon må bli bedre. Alle både kan og må bidra.

* SOFIA 2022

**Global trends in antimicrobial use in aquaculture | Scientific Reports (nature.com)


Om Seabos:
SeaBOS-initiativet er unikt på grunn av det tverrsektorielle samarbeidet innen den globale sjømatindustrien. Det involverer ni av verdens største sjømatselskaper som representerer over 19 % av verdens sjømatproduksjon med over 465 datterselskaper. Sammen med ledende forskere på tvers av disipliner og universiteter, utforsker de transformative risikoer og muligheter for den globale sjømatindustrien og viktige påvirkningsområder.

SeaBOS medlemmer:

Maruha Nichiro Corporation,Nippon Suisan Kaisha, Ltd (Nissui),Thai Union Group PCL, Dongwon Industries, Nutreco, Cargill Animal Nutrition, Cermaq (subsidiary of Mitsubishi Corporation), Kyokuyo, Charoen Pokphand Foods Public Company Limited (CPF)

Seabos Science Partnere:
Stockholm Resilience Centre, Beijer Institute of Ecological Economies ved Royal Swedish Academy of Sciences, Royal Swedish Academy of Sciences, Lancaster University, Center for Ocean Solutions ved Stanford University og University of Tokyo.

Related Content

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS