Nyheter

10.02.2022

Den første iFarm-fisken på vei til markedet

Den aller første iFarm-fisken, som ble satt ut i Martnesvika høsten 2020, er nå på vei til butikken. Resultatene viser høy kvalitet på iFarm-fisken, noe som bekrefter at helsen og velferden har vært god i iFarm-merdene.

Klargjøring av iFarm-merde i forbindelse med utslakting

Ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring ønsker Cermaq og BioSort å identifisere hver enkelt fisk i en merde og gi den en egen oppfølging og helsejournal. iFarm-prosjektet som skal utvikle individbasert havbruk er planlagt å gå over fem år. I fase 1 har hovedfokus vært på å tilpasse iFarm-utstyret i merda til fiskens atferd og sikre at fisken har det bra.

«Vi har sett at fisken har hatt god aktivitet og normal atferd i fase 1, og resultater underveis i produksjonen og fra prosessering forteller oss at fisken har hatt et godt liv i iFarm-merdene» sier prosjektleder i Cermaq, Karl Fredrik Ottem.

Avlusningsbehovet ble redusert med 50 % i iFarm-merdene sammenlignet med konvensjonelle merder på lokaliteten, og scoring av velferdsindikatorer var gode gjennom hele produksjonen.

iFarm-prosjektet er et utviklingsprosjekt med høy innovasjonsgrad, og med mange usikkerhetsmomenter. Konseptet innebærer at vanlig undervannsfôringsutstyr ikke kan brukes, og slakteresultatene viste at det er behov for videre utvikling av fôringssystemet for å oppnå like god fôrfaktor som vi normalt har i Cermaq.

Den første produksjonen har også gitt viktig erfaring når det gjelder løsninger for integrasjon mellom ulike hovedkomponenter av iFarm og hvordan disse bør videreutvikles for å forbedre håndteringsoperasjoner og daglig drift.

Første versjon av iFarm-sensoren har også vært testet ut i Martnesvika, noe som har resultert i viktige erfaringer med kameraer, lyssetting og dataprosessering for å muliggjøre en helsejournal for hver fisk. «Å følge fisk i sanntid med kameraer fra mange forskjellige vinkler åpner opp for å fortelle mer om hver fisk, men samtidig krever det mye av software- og hardwareløsningene vi utvikler» forteller daglig leder i BioSort, Geir Stang Hauge.

Den videre utviklingen av iFarm – fase 2 – foregår nå i Vesterålen. Der er et helt anlegg utstyrt med iFarm-oppsett i alle merdene, etter at fisken ble satt ut i fjor høst. I denne fasen blir det virkelig fullskala testing av konseptet og teknologien.

«Vi har lært mye som vi allerede har implementert i fase 2, og vi har fått en del svar som fører oss til neste trinn. En viktig del av innovasjonsarbeidet er å finne ut hva som virker og hva som ikke virker», sier Ottem.

Den første iFarm-fisken ble prosessert i Steigen, og er nå solgt og sendt til kunder i Europa og Asia.

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS