Nyheter

Nyheter fra Cermaq

Her finner du nyheter og aktuelt om og fra Cermaq.

25.05.22

Sterke resultater for fiskehelse og miljø i Cermaq

I fjor var overlevelsesraten for atlantisk laks 95 % i Cermaq. Det er variasjon mellom områder, noe som viser potensialet for ytterligere forbedring. Scoring av fiskevelferd på tre nivåer; miljø, bestand og individ er et viktig verktøy for å øke overlevelsesraten.

22.04.22

Bendik Fyhn Terjesen utnevnt som professor II i akvakulturteknologi ved Nord Universitet i Bodø

Terjesen, som er Head of Landbased Innovation & Development i Cermaq Group, vil fremover kombinere jobben i Cermaq med en professor II- stilling ved Fakultet for Biovitenskap og Akvakultur (FBA) ved Nord Universitet i Bodø. Her skal han undervise bachelor-, master- og etter hvert også veilede doktorgradsstudenter, og utvikle kurs på etter- og videreutdanning for akvakulturteknologi, spesielt med fokus på RAS/postsmolt. Kursene vil bli åpne for alle oppdrettsselskap og andre i regionen. Målet på sikt er også å innlede forskjellige forskningssamarbeid med eksterne aktører.

31.03.22

iFarm: for første gang har svømmende fisker blitt sortert i en merde

Nå har BioSort og Cermaq for aller første gang testet ut en sorteringsmekanisme som skal sortere fisken i merda for å kunne gi tilpasset oppfølging. Å se forskjell på fisk er avgjørende for å bedre fiskehelse og velferd i merda, og vil være et stort steg fremover for økt overlevelse.

10.02.22

Den første iFarm-fisken på vei til markedet

Den aller første iFarm-fisken, som ble satt ut i Martnesvika høsten 2020, er nå på vei til butikken. Resultatene viser høy kvalitet på iFarm-fisken, noe som bekrefter at helsen og velferden har vært god i iFarm-merdene.

19.01.22

Cermaq og Vartdal Plast styrker samarbeidet innen drift, og utvikling av sirkulære emballasjeløsninger

Cermaq og Vartdal Plast forsterker samarbeidet og vil legge til rette for å ta i bruk emballasje som potensielt kan redusere klimautslippene med rundt 50 prosent. Helt siden Løvold Industri AS i Bodø ble en del av Vartdal Plast-konsernet, har Cermaq Norway vært en viktig kunde innen ferskfiskemballasje og en god samarbeidspartner. Som et ledd i å styrke dette gode samarbeidet, har Cermaq og Vartdal Plast inngått en samarbeidsavtale der Vartdal Plast tar over hovedansvaret for driften av kassefabrikken i Steigen. Samarbeidet åpner opp for at Cermaq kan videreutvikle sin emballasje i Steigen ved å ta i bruk råstoff fra resirkulert plast, og gjennom dette bidra ytterligere til den sirkulære økonomien. «Vi ønsker å ha med oss en solid partner med lang erfaring fra produksjon og utvikling av EPS-emballasje, og Vartdal Plast er for oss en naturlig samarbeidspartner for å sikre god drift og utvikling av fremtidsrettede og klimavennlige løsninger med fokus på sirkulære råvarer», sier Snorre Jonassen, Regiondirektør Nordland for Cermaq.

11.01.22

Forskningsrådet gir 4,2 millioner til Benchmark Animal Health og Cermaq til utvikling av Tenacibaculum-vaksiner for laks

Sykdommene munnråte og tenacibaculose representerer en stor utfordring for helse og velferd hos oppdrettslaks.

04.01.22

Sletta Verft leverer utslippsfri servicebåt til Cermaq Norway

Cermaq Norway signerte like før jul en kontrakt med Sletta Verft i Aure om bygging av en 20 meters servicebåt. Båten vil ha grønn profil, og skal utrustes med diesel-elektrisk løsning og en batteripakke som gjør at det kan jobbe utslippsfritt og uten motorstøy ved merdekanten gjennom en hel arbeidsdag.

22.12.21

Ingen oppdrettslaks i Altaelva hverken i år eller i fjor

Siden 2013 har elveforvalterne og oppdrettsselskapene i Vest-Finnmark samarbeidet med Norsk institutt for naturforskning (NINA) om å overvåke Alta- og Repparfjordelva. Det har vært en positiv utvikling i begge disse viktige lakseelvene i løpet av de ni sesongene prosjektet har vært kjørt.

12.11.21

Vil forbedre fiskevelferd med kunstig intelligens – nå er for første gang et helt anlegg utstyrt med iFarm-oppsett i alle merdene

iFarm-prosjektet, som har pågått siden januar i fjor, er inne i fase 2. En hel lokalitet i Vesterålen er nå utstyrt med iFarm-oppsett i alle merdene, etter at fisken ble satt ut der i høst. I denne fasen blir det virkelig fullskala testing av konseptet og teknologien. Målet er økt fiskehelse og -velferd ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring.

10.11.21

Solid innsats fra medarbeidere gav sterkt årsresultat tross for korona-utfordringer

"En kjempeinnsats fra medarbeiderne i Nordland og Finnmark sikret et godt resultat for Cermaq Norge selv med alle korona-utfordringene. Vi snudde oss raskt når markedet innen hotell og restauranter forsvant", sier adm. dir Knut Ellekjær.