Nyheter

26.09.2022

Åpent nabo-møte 12. oktober kl. 18

Cermaq inviterer til åpent nabomøte og laksesuppe på Loppakroa i Øksfjorden onsdag 12. oktober kl. 18.

Bilde fra luften av sjølokaliteten Slettnes i Finnmark

Vi inviterer naboer og andre interessenter av Cermaq Norways drift i kommunene Hammerfest, Måsøy, Alta og Loppa til åpent informasjonsmøte onsdag 12. oktober kl. 18 - 19.

Her vil vi informere om vår drift og produksjon, og hvordan vi jobber for å ivareta miljø, naturmangfold og godt naboskap i de områdene vår produksjon foregår i.

Vi legger opp møtet slik at det går an å delta både fysisk og digitalt. Fysisk oppmøte er på Loppakroa i Øksfjorden.

Vi oppfordrer alle som ønsker det til å komme med innspill og spørsmål som kan tas opp som saker på møtet.

Meld din deltakelse, konkrete saker og problemstillingen, samt hvilken e-post adresse vi skal sende møteinnkalling til, innen 7. oktober til ingunn.johnsen@cermaq.com.

Vel møtt!