Nyheter

25.05.2022

Sterke resultater for fiskehelse og miljø i Cermaq

I fjor var overlevelsesraten for atlantisk laks 95 % i Cermaq. Det er variasjon mellom områder, noe som viser potensialet for ytterligere forbedring. Scoring av fiskevelferd på tre nivåer; miljø, bestand og individ er et viktig verktøy for å øke overlevelsesraten.

Sterke resultater for fiskehelse og miljø i Cermaq

Økt matproduksjon i havet er nødvendig for å dempe klimaendringene og for å nå FNs mål for bærekraftig utvikling. Lakseoppdrett engasjerer mange rundt om i verden og solide data er nødvendig for å legge til rette for en god offentlig debatt.

– Fakta om lakseoppdrett trengs for å forbedre driften, men også for å få en konstruktiv diskusjon og dialog med våre interessenter. Dette har vært grunnlaget for Cermaqs omfattende bærekraftsrapportering og hvorfor vår rapport er gjennomgått av våre eksterne revisorer, sier Lars Galtung, direktør for bærekraft og kommunikasjon.

Cermaqs GRI-rapport for 2021 inneholder både bransjespesifikke data og informasjon basert på standarden Global Reporting Initiative (GRI). I rapporten finnes detaljert informasjon om blant annet vaksinasjon av fisk, medisinbruk, behandling mot lakselus, ingredienser i laksefôret, påvirkning på fugler og pattedyr, rømming, energibruk, HMS-tall, samt skatter og investeringer per land.

Vår bruk av standardiserte metoder gjør det mulig for lesere av rapporten vår å sammenligne resultatene våre for bærekraft både mot andre lakseprodusenter og mot  produksjon av andre typer fisk, husdyrproduksjon eller annen matproduksjon.

Cermaq nådde ikke målet om null rømming i 2021. Av totalt mer enn 90 000 000 fisk i vår globale virksomhet i 2021, rømte totalt 5 609 fisk. Vi fortsetter å sette søkelys på beskyttelse av lokalt biologisk mangfold som en viktig del av vår virksomhet, med mål om å redusere rømming ytterligere i 2022 gjennom bedre overvåkingsteknologi og forbedring av arbeidsprosedyrer.

GRI-rapporten er tilgjengelig på www.cermaq.com 

Related Content

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS