Nyheter

05.09.2022

ASC-revisjon

I tidsrommet 12. - 23. september 2022 vil det bli gjennomført revisjoner på lokalitetene Horsvågen i Hamarøy kommune, Martnesvika og Oksøy i Steigen kommune, og Store Lerresfjord i Alta kommune etter krav i ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council).

Martnesvika2

Revisjonene gjennomføres av tredjepart KIWA. Ta kontakt med revisor Morten Berntsen ved eventuelle kommentarer eller innspill: morten.berntsen@kiwa.com

Om ASC

ASC er en internasjonal miljøstandard for produksjon av laks. ASC-standarden stiller strenge krav i forhold til miljøbelastning, sosialt ansvar og dyrevelferd, og krever at vi rapporterer åpent om våre resultater.

Standarden er en frivillig 3. parts sertifisering hvor vi som produsent må dokumentere at vi oppfyller kravene til en bærekraftig produksjon.

Vi har som mål å sertifisere alle anleggene våre etter denne standarden.

Begge Cermaq Norways slakterier er sertifisert etter ASC Chain of Custody, som blant annet stiller krav til sporbarhet.

Du kan lese mer om ASC her: Certifying environmentally and socially responsible seafood - ASC International (asc-aqua.org)