Nyheter

Nyheter fra Cermaq

Her finner du nyheter og aktuelt om og fra Cermaq.

12.06.17

Feil i Morgenbladet om ILA forskning

En artikkel i Morgenbladet presenterer oppdrettsnæringen som en aktiv motstander av forskning «den ikke liker». Det var Cermaq som støttet forskningen som kartla smitteveiene for ILA-viruset

05.06.17

Monterey Bay Aquarium gir tommelen opp for ASC sertifisert oppdrettslaks

I sin sjømatguide for bærekraftig sjømat, Seafood Watch, har Monterey Bay Aquarium rangert oppdrettslaks som er sertifisert i henhold til ASC-standarden som “Godt Alternativ”. Dette er viktig først og fremst i det amerikanske markedet.

02.02.17

PD må stoppes i Nord-Trøndelag

av Snorre Jonassen

26.10.16

Ny teknologi må gi lavere produksjonskostnader for laks

- Oppdrettsnæringen trenger innovasjon og nye løsninger for å kontrollere kostnadsutviklingen. Det sa forsker Audun Iversen fra Nofima på et seminar i forbindelse med åpningen av Cermaqs nye settefiskanlegg i Forsan i Steigen i går.

25.10.16

​Et av Norges mest moderne settefiskanlegg åpnet av Fiskeriministeren i dag

Det nye settefiskanlegget til Cermaq Norway i Forsan i Steigen ble åpnet med stor festivitas i dag. Det var Fiskeriministeren som stod for den offisielle åpningen av anlegget, som har en produksjonskapasitet på 12,2 millioner smolt pr. år.

21.07.16

iFarm – Cermaq satser på individbasert oppdrett

Sensorene til iFarm består av maskinsyn med individgjenkjenning basert på fiskens prikkmønster. I et sensorkammer, registreres antall fisk, fiskens størrelse, antall lus og mulige sykdomstegn. Metoden muliggjør individbasert oppdrett av fisk. iFarm er derfor et teknologisk sprang i videreutviklingen av merdbasert oppdrett.

24.06.16

Cermaq øker slakterikapasiteten i Nordland ved å bygge nytt slakteri på Storskjæret i Steigen

Cermaq Norway satser i Nordland, og har behov for økt slakterikapasitet i regionen. I dag har selskapet to slakterier i regionen; ett i Alsvåg i Øksnes kommune og ett i Skutvik i Hamarøy kommune. En utvidelse av disse to slakteriene er vurdert opp mot byggingen av et nytt fellesslakteri på Storskjæret i Steigen. Etter en grundig vurdering av de ulike alternativene har Cermaq nå besluttet at den beste løsningen vil være å bygge et nytt fellesslakteri på Storskjæret i Steigen kommune.

27.01.16

Oppdrettsselskaper i Vest-Finnmark vil utrede felles slakteri

Cermaq, Grieg og Norway Royal Salmon vil utrede muligheten for et nytt, felles lakseslakteri i Vest-Finnmark for å sikre fremtidsrettet og konkurransedyktig drift. Selskapene vil nå kontakte alle aktuelle kommuner om prosjektet.

21.12.15

Cermaq legger grønn konsesjon til Hamarøy kommune

Cermaq vil plassere den nylig tildelte grønne konsesjonen i gruppe C i Hamarøy kommune. Dette gir en inntekt til kommunen på 10,7 millioner kroner. Pengene overføres fra Nærings- og Fiskeridepartementet til vertskommunen av den grønne konsesjon.

09.11.15

Nedbemanning på slakteriet i Rypefjord i Hammerfest fra årsskiftet

Bemanningen fra 2016 blir redusert fra to til ett skift når avtalen om slakting for NRS utløper ved årsskiftet.