Nyheter

Nyheter fra Cermaq

Her finner du nyheter og aktuelt om og fra Cermaq.

13.01.21

Cermaq inngår samarbeid med Steigen kommunen for å sikre veterinærtilbudet i kommunen

Steigen og Hamarøy har lenge stått i en veterinærkrise, med akutt mangel på veterinærer. Nå har et nytt samarbeid mellom havbruksbedriften Cermaq og Steigen kommune oppstått, med håp at både varierte arbeidsoppgaver og trygghet vil sikre rekruttering av en veterinær.

02.12.20

Cermaq støtter havpanelet - er klar for å bidra 100%

Havpanelet slår fast at det er et stort potensial for økt matproduksjon gjennom marint oppdrett. Matproduksjonen i havet kan seksdobles innen 2050 ved å sette bærekraft i sentrum for forvaltning av havet. Cermaq er klar til å levere, og vil fortsette å bidra til at Norge og verden kan nå sine mål for bærekraftig utvikling.

23.09.20

Cermaq vil bedre fiskehelse og velferd med iFarm

Ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring ønsker Cermaq å identifisere hver enkelt fisk i en merde og gi den en egen oppfølging og helsejournal. iFarm-prosjektet som skal utvikle individbasert havbruk er planlagt å gå over fem år. Nå er det satt ut fisk for første gang i iFarm.

22.06.20

Saltvannstilvenning av smolten reduserer sårutvikling etter utsett i sjø

Kristense Solheim har i sin masteroppgave i fiskehelse ved UiB vist at smolt som er i saltvann fire uker før utsett er mindre utsatt for sårutvikling. Dette er viktige funn som kan bidra til å redusere tenacibaculose i norsk oppdrett. Smolten vist også bedre velferdsscore.

07.05.20

Cermaqs aktiviteter for å nå FNs mål for bærekraftig utvikling.

I en ny rapport kopler vi tradisjonelle bærekraftindikatorer og våre aktiviteter til de sektoroverskridende utfordringene som klima, utvikling i havet, biodiversitet, fotavtrykket av matproduksjon og grunnlaget for å skape felles verdier.

27.02.20

Cermaq valgte ScaleAQ som samarbeidspartner til iFarm

Cermaq og BioSort er nå i ferd med å realisere utviklingstillatelsene for iFarm, og Cermaq har etter en grundig prosess valgt ScaleAQ som samarbeidspartner for leveranser av oppdrettsutstyr til prosjektet.

24.01.20

Thomas Palm slutter i Cermaq

Etter nesten 10 år i Cermaq slutter CFO Thomas Palm i Cermaq.

16.12.19

Cermaq starter utvikling av iFarm i januar

iFarm-prosjektet er tilpasset tilsagnet på fire konsesjoner, og vil starte opp i Steigen i Nordland i januar med siktemål å sette første fisk ut i sjøen høsten 2020.

20.11.19

Cermaq bidrar til sporbarhet ved hjelp av blockchain

Ved hjelp av QR-kode og blockchain teknologi kan forbrukere nå få informasjon i tekst og bilder om hvor laksen har levd, hva den har spist og mye mer. Cermaqs samarbeid med franske Labeyrie sikrer sporbarhet og åpenhet.

26.09.19

Overrasket og skuffet over Fiskeridirektoratets avslag

Uttalelse fra Knut Ellekjær, adm.dir. i Cermaq Norway: