Nyheter

20.08.2021

Folla Alger og Cermaq starter samarbeid på oppdrett av tare

Folla Alger og Cermaq inngår avtale om integrert oppdrett av laks og tare i samarbeid med ledende forskningsmiljøer i Norge. Selskapene skal utnytte næringsstoff fra laksemerdene til oppdrett av tare, men også utvikle tare til et nytt fôrråstoff for laks.

Folla Alger og Cermaq starter samarbeid på oppdrett av tare

- Vi ønsker å bidra til å utvikle ny næring og gi miljøgevinster, men også arbeidsplasser og ringvirkninger. Derfor er vi svært glade for å starte opp prosjektet sammen med Cermaq, som er en pådriver på klima og miljø, sier styreleder i Folla Alger, Tarald Sivertsen

I forrige uke kom klimarapporten fra FN, som varslet at det haster med tiltak som kan redusere klimagassutslippene i tråd med 2-graders målet i Paris-avtalen. Havbruk og sjømat har en viktig rolle i det grønne skiftet, og alger kan både redusere utslipp og være alternativ råvare i fôr.

Samarbeid mellom næring og forskningsmiljøer

- Alger er en del av det grønne skiftet, og vi har stor tro på algeproduksjon som en fremtidsnæring. Det er også grunnen til at vi har fått med SINTEF, NOFIMA, Nord Universitet og NTNU som ledende forskningsmiljøer på hvordan vi kan utvikle tareproduksjonen, sier Sivertsen

En del av næringsstoffene som slippes ut fra laksemerdene er vannløselige. Disse næringsstoffene vil gjødsle algene og føre til økt karbonfangst.

Skal utvikle nytt fôrråstoff til laks

Utviklingsprosjektet skal etter planen gå over 6 år, og gjennomføres i tett samarbeid med forskningsmiljøer i SINTEF, Nofima, Nord Universitet og NTNU. Målet for prosjektet er å teste i fullskala en ny type anlegg for integrert produksjon av laks og tare. Prosjektet skal underveis se på hvordan næringsstoffene fra laksemerdene tas opp i taren, hvordan tareproduksjonen påvirker vannmiljøet i merdene, og hvilken effekt den integrerte produksjonen har på helsa til fisken i merdene.

I tillegg har prosjektet som målsetting å utvikle tare til et nytt fôrråstoff for laks.

- Dette er et spennende utviklingsprosjekt, som bidrar til at vi både kan få utnyttet næringsstoff rundt oppdrettsmerdene som en ressurs, og at vi får opp flere alternative fôrråvarer. Det er god sirkulærøkonomi, og vil bidra til å redusere fotavtrykket fra oppdrett av laks, sier adm.dir i Cermaq Norway, Knut Ellekjær.

Avtalen ble undertegnet i forbindelse med fiskeri- og sjømatministerens besøk i Steigen.

- Det ligger store muligheter i å utvikle fremtidens havbruk. Derfor synes jeg også at dette er et spennende samarbeidsprosjekt. Alger er viktig for livet i havet og kan spille en viktig rolle i fremtidens mattilgang. Jeg ønsker Cermaq og Folla Alger all og hell og lykke på ferden videre, sier Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS