Nyheter

22.04.2021

Cermaq bestiller verdens mest miljøvennlige brønnbåt

Den nye båten er utviklet i nært samarbeid mellom Norsk Fisketransport og Cermaq. Energiproduksjonen om bord på det nye fartøyet vil være basert på batteri og generatorer, noe som vil gi en reduksjon i drivstoff-forbruk på ca. 1 600 tonn CO2. Det tilsvarer utslippet fra 1 100 personbiler i løpet av ett år.

Illustrasjonen av båten er laget av HAV Design

Spillvarme fra motorene sitt kjølevann skal brukes til oppvarming om bord samtidig som det også produseres elektrisk kraft fra varmen i eksos og kjølevann. Dette vil bidra ytterligere til energieffektiviteten ombord.

Båten vil ha en lastekapasitet på 6.000 kubikkmeter, og blir dermed den største båten Cermaq har i arbeid. Til sammenligning har MS Steigen, Cermaqs største brønnbåt pr. i dag, en kapasitet på 3 200 kubikkmeter. Den økte lastekapasiteten, kombinert med en vesentlig reduksjon i drivstoff-forbruk gjør at båten blir den brønnbåten i verden med lavest klima- og miljøavtrykk per kilo fraktet laks.

«Vesentlig lavere dieselforbruk og mindre utslipp er en vinn-vinn-situasjon både for oss og kunden. Nå leverer vi en båt som er bærekraftig både økonomisk og i et klimaperspektiv», forteller Oddleif Wigdahl, driftsdirektør Brønnbåt i FRØY.

«Med dette fartøyet vil vi kunne øke kapasiteten samtidig som vi reduserer dieselforbruk og utslipp, noe som er i tråd med våre målsettinger om å redusere vårt klima- og miljøavtrykk», sier Werner Gerhardsen, som er innkjøpssjef i Cermaq Norway.

Den nye brønnbåten er utviklet i nært samarbeid mellom Norsk Fisketransport, Cermaq og HAV design. Den skal bygges på Sefine Shipyard i Tyrkia og er forventet leveringsklar i andre kvartal av 2023. 

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS