Nyheter

26.08.2021

Cermaq fikk pris for sitt arbeid for å bedre fiskens velferd

Har bedret kvaliteten og overlevelsen til små-fisken ved hjelp av tett oppfølging og enkle grep.

Fra venstre: Knut Ellekjær, adm.dir. i Cermaq Norway, jurymedlem Brit Tørud fra Veterinærinstituttet, og Jan Robert Bell, driftsleder ved Holmvåg. Foto: Veterinærinstituttet

Prisen, som er et initiativ fra Veterinærinstituttet i samarbeid med Havforskningsinstituttet og Norsk Fiskeoppdrett, ble gitt til Cermaq for forbedringsarbeidet ved ferskvannsanlegget Holmvåg i Steigen, og de gode resultatene det har gitt.

God fiskevelferd er god økonomi

- God helse og velferd gir sterk og robust fisk, gode produksjonsresultater og god økonomi i andre enden, sier Marit Mehus, leder settefisk og fiskehelse i Cermaq Norway. - Vi ønsker å finne muligheter til å bedre velferden hele veien. Dermed kan vi få frem en så stor del av rognen som mulig til ferdig smolt, sier hun. – Å sørge for god velferd for fisken i de første fasene av fiskens liv tror vi er avgjørende for at den skal kunne holde seg sunn og frisk når den kommer i sjøen også, sier Mehus.

Små grep – store resultater

På Cermaq sitt anlegg Holmvåg i Steigen har de ansvaret for fisken fra den kommer dit som rognkorn, og til den har kommet godt i gang med å spise fôr. Engasjementet for de bittesmå dyrene på anlegget er stort, og bidrar til å få frem gode idéer til hvordan fiskevelferden kan forbedres.

- Alle som jobber her er veldig engasjert i fiskens ve og vel, og sammen ser vi hele tiden etter måter å forbedre produksjonen på, sier driftsleder på Holmvåg, Jan Robert Bell.

Det er særlig ett grep som har bedret fiskehelse og fiskevelferd og dermed også produksjonsresultatet, nemlig tidspunkt for flytting av yngelen fra klekkeriet og over i karene der den skal begynne å spise fôr.

- Vi ser at riktig tidspunkt for overføring av yngelen fra klekkeskap til startfôringskar er avgjørende for at yngelen skal få en optimal start. Da ser vi at yngelen sprer seg i hele karet og begynner å ta til seg fôr ganske raskt etter flytting, sier han.

- Der vi tidligere baserte oss på et visst antall dager fra klekking til flytting, har vi nå gått over til å overvåke fiskens atferd for å finne riktig tidspunkt for å flytte fisken, sier Bell.

Den endelige avgjørelsen om flyttetidspunkt baserer de dermed nesten utelukkende på yngelens aktivitet og oppførsel og svømmemønster i bakkene i klekkeskapene. Denne endringen har ført til at de på Holmvåg nå kan legge inn 5 % færre rognkorn, men likevel få frem den samme mengden yngel.

Nytt utstyr ikke avgjørende – engasjementet for dyrene veier tyngst

Holmvåg er ikke et nytt anlegg, og karene som fisken svømmer i er fra slutten av 80-tallet. Men det har ikke vært noe hinder for forbedringsarbeidet og de gode resultatene på anlegget.

- Disse resultatene viser at vi kan gjøre viktige grep for fiskevelferden også på eldre anlegg, sier Marit Mehus. – Det Bell og de andre på Holmvåg har gjort her er imponerende, og viser hvor viktig det sterke engasjementet deres er for dyrene er, sier Mehus.

– Cermaq på Holmvåg har tatt grep om fiskens første fase, og jobbet systematisk med forbedringer i en rekke forhold som påvirker velferden. Holdningen er, at når fisken får dekket sine behov, blir også produksjonen bedre. Vi gratulerer Cermaq Holmvåg som verdig vinner av Fiskevelferdsprisen, sier Brit Tørud, jurymedlem og fagansvarlig for fiskehelse ved Veterinærinstituttet.

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS