Nyheter

21.09.2021

Rapport fra FNs Global Compact understreker sjømatens betydning for god forvaltning av havet

Når UN Global Compact gjør opp status for de 5 vippepunktene for forvaltning av havet, løfter Cermaq frem hvordan bærekraftig sjømat er nødvendig for menneskers og planetens helse.

Som et ledende selskap har vi et ansvar for å engasjere oss i det store bildet. Vi er sterkt motivert av endringene vi er en del av og kraften i å jobbe sammen på tvers av sektorer, sier Wenche Grønbre

Global Compacts Havplattform har identifisert 5 vippepunkter for forvalting av havet; bærekraftig sjømat, avkarbonisering av skipsfart, utvikle fornybar havenergi, kartlegging av havet og stopp i tilførsel av avfall til havet. I dag samlet Global Compact privat sektor, akademia, myndigheter og frivillige organisasjoner i en Ocean Stewardship Coalition for å gjøre opp status for vippepunktene.

For sjømatsektoren er vippepunktet beskrevet som fullt ut sporbar bærekraftig sjømat.

«At sjømat har en viktig rolle er bredt anerkjent, og sjømatproduksjon blir stadig mer sporbar og bærekraftig. Det vi trenger fremover, er et sterkt engasjement fra både selskaper og myndigheter for å redusere klimapåvirkninger og legge til rette for bærekraftig vekst i sjømatproduksjon,» sier Wenche Grønbrekk, leder for bærekraftig utvikling i Cermaq, som arrangerte workshopen sammen med Robert Blasiak fra Stockholm Resilience Center.

Global Compact tar tak i dette ved å utvikle en guide for sjømatbedrifter om å sette vitenskapsbaserte klimamål (Science-Based Targets -SBTi). Lanseringen av denne guiden er planlagt til januar 2022.

«Cermaq har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene sine med 35% innen 2030 med 2019 som basisår. Vi har også vekstambisjoner, så reduksjonsmålet som er i absolutte tall, er enda større. Akvakultur er en del av løsningen for å produsere mer klimavennlig mat og nå målene i Paris -avtalen,» fortsetter Grønbrekk.

Cermaq investerer mye i å jobbe sammen med internasjonale organisasjoner som UN Global Compact og FAO, og i globale partnerskap som Global Salmon Initiative (GSI) og SeaBOS og er pådriver for nødvendige endringer i sjømat for å nå FNs mål for bærekraftig utvikling (SGD) og klimamål.

«Som et ledende selskap har vi et ansvar for å engasjere oss i det store bildet, ikke bare forbedre og utvikle vårt eget selskap. Vi er sterkt motivert av endringene vi er en del av og kraften i å jobbe sammen på tvers av sektorer, geografier og private/statlige/frivillige organisasjoner/akademia», sier Grønbrekk.

Bakgrunnsinformasjon

FN Global Compact

Sustainable Ocean Business Action Platform fra FNs Global Compact samler ledende aktører fra næringslivet, akademia, FN -systemet og myndigheter for å avgjøre hvordan havnæringene kan være pådrivere for bærekraftige utviklingsmål (SDGs). Cermaq var med å grunnlegge havplattformen og bidrar aktivt til de mange leveransene fra plattformen.

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS