Nyheter

Nyheter fra Cermaq

Her finner du nyheter og aktuelt om og fra Cermaq.

15.12.22

Har satt ut laks i tredje versjon av iFarm

iFarm-prosjektet har som mål å bedre fiskens helse og velferd i merdene ved hjelp av kunstig intelligens. Nå er det satt ut laks for tredje gang i iFarm-merder, og i denne fasen er det maskinlæring som står i fokus.

28.10.22

ASC-revisjon

I tidsrommet 15. - 18. november 2022 vil det bli gjennomført revisjoner på lokalitetene Komagnes og Olderfjord i Hammerfest kommune, og Storholmen og Ytre Koven i Alta kommune etter krav i ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council).

24.10.22

Godt årsresultat fra Cermaq, men usikkerhet rundt skatteforslag stopper investeringer for 4 milliarder og 300 nye arbeidsplasser i Nord-Norge

Cermaq Norge fikk et årsresultat på 1,7 milliarder kroner i 2021, noe som skulle brukes til nye arbeidsplasser og anleggsinvesteringer i Hasvik, Hammerfest og kommuner i Nordland. – Dette ville gitt 300 nye arbeidsplasser til Nord-Norge, men vi kan ikke investere med så stor usikkerhet som vi har nå, sier administrerende direktør, Knut Ellekjær.

05.10.22

Cermaq leverer tilbake oppdrettstillatelser

Da forslaget om grunnrente for havbruk ble presentert, åpnet myndighetene for å levere tilbake kjøpte tillatelser på fastpris i 2022. Cermaq hever derfor kjøp av 669 tonn MTB til en verdi av 134 MNOK.

03.10.22

Cermaq fryser investeringer – grunnrenteforslag setter Norge tilbake som havbruksnasjon, sier konsernsjefen i Cermaq.

Cermaq vil fryse investeringer i Norge som følge av forslaget om grunnrenteskatt. - Vi vil vente på en klarere forståelse av kunngjøringen i forrige uke og det endelige forslaget til grunnrenteskatt, sier konsernsjef Steven Rafferty.

26.09.22

Åpent nabo-møte 12. oktober kl. 18

Cermaq inviterer til åpent nabomøte og laksesuppe på Loppakroa i Øksfjorden onsdag 12. oktober kl. 18.

05.09.22

ASC-revisjon

I tidsrommet 12. - 23. september 2022 vil det bli gjennomført revisjoner på lokalitetene Horsvågen i Hamarøy kommune, Martnesvika og Oksøy i Steigen kommune, og Store Lerresfjord i Alta kommune etter krav i ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council).

25.05.22

Sterke resultater for fiskehelse og miljø i Cermaq

I fjor var overlevelsesraten for atlantisk laks 95 % i Cermaq. Det er variasjon mellom områder, noe som viser potensialet for ytterligere forbedring. Scoring av fiskevelferd på tre nivåer; miljø, bestand og individ er et viktig verktøy for å øke overlevelsesraten.

22.04.22

Bendik Fyhn Terjesen utnevnt som professor II i akvakulturteknologi ved Nord Universitet i Bodø

Terjesen, som er Head of Landbased Innovation & Development i Cermaq Group, vil fremover kombinere jobben i Cermaq med en professor II- stilling ved Fakultet for Biovitenskap og Akvakultur (FBA) ved Nord Universitet i Bodø. Her skal han undervise bachelor-, master- og etter hvert også veilede doktorgradsstudenter, og utvikle kurs på etter- og videreutdanning for akvakulturteknologi, spesielt med fokus på RAS/postsmolt. Kursene vil bli åpne for alle oppdrettsselskap og andre i regionen. Målet på sikt er også å innlede forskjellige forskningssamarbeid med eksterne aktører.

31.03.22

iFarm: for første gang har svømmende fisker blitt sortert i en merde

Nå har BioSort og Cermaq for aller første gang testet ut en sorteringsmekanisme som skal sortere fisken i merda for å kunne gi tilpasset oppfølging. Å se forskjell på fisk er avgjørende for å bedre fiskehelse og velferd i merda, og vil være et stort steg fremover for økt overlevelse.