Nyheter

Nyheter fra Cermaq

Her finner du nyheter og aktuelt om og fra Cermaq.

12.11.21

Vil forbedre fiskevelferd med kunstig intelligens – nå er for første gang et helt anlegg utstyrt med iFarm-oppsett i alle merdene

iFarm-prosjektet, som har pågått siden januar i fjor, er inne i fase 2. En hel lokalitet i Vesterålen er nå utstyrt med iFarm-oppsett i alle merdene, etter at fisken ble satt ut der i høst. I denne fasen blir det virkelig fullskala testing av konseptet og teknologien. Målet er økt fiskehelse og -velferd ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring.

10.11.21

Solid innsats fra medarbeidere gav sterkt årsresultat tross for korona-utfordringer

"En kjempeinnsats fra medarbeiderne i Nordland og Finnmark sikret et godt resultat for Cermaq Norge selv med alle korona-utfordringene. Vi snudde oss raskt når markedet innen hotell og restauranter forsvant", sier adm. dir Knut Ellekjær.

01.10.21

En havbrukspioner takker av i Cermaq

Konsernsjef i Cermaq, Geir Molvik, ønsker å prioritere tiden sin annerledes fremover og vil overlate stafettpinnen til som Steven Rafferty, nåværende administrerende direktør i Cermaq Chile. Han vil overta rollen i mars 2022.

29.09.21

Tiltak for klima og biologisk mangfold på spill i COP 26

I forkant av COP 26 støtter Cermaq FAOs (FNs Food and Agriculture Organization) arbeid for å engasjere privat sektor i klimatiltak i mat fra sjøen. Satsing på mat fra havet (Blue Food) er nødvendig både for menneskers og planetenes helse.

21.09.21

Rapport fra FNs Global Compact understreker sjømatens betydning for god forvaltning av havet

Når UN Global Compact gjør opp status for de 5 vippepunktene for forvaltning av havet, løfter Cermaq frem hvordan bærekraftig sjømat er nødvendig for menneskers og planetens helse.

26.08.21

Cermaq fikk pris for sitt arbeid for å bedre fiskens velferd

Har bedret kvaliteten og overlevelsen til små-fisken ved hjelp av tett oppfølging og enkle grep.

20.08.21

Folla Alger og Cermaq starter samarbeid på oppdrett av tare

Folla Alger og Cermaq inngår avtale om integrert oppdrett av laks og tare i samarbeid med ledende forskningsmiljøer i Norge. Selskapene skal utnytte næringsstoff fra laksemerdene til oppdrett av tare, men også utvikle tare til et nytt fôrråstoff for laks.

13.08.21

Cermaq kutter 35 prosent av klimautslippene

Cermaq forplikter seg dermed til FNs klimamål om å holde seg godt under 2 grader temperaturøkning. Elektrifisering av båter og anlegg, fornybar energi og mer klimavennlig transport og fôrråvarer blir sentralt for fremtidens lakseoppdrett i Norge. Cermaq Norge har derfor lagt investeringsplaner på en halv milliard kroner for å redusere klimautslippene fremover.

22.04.21

Cermaq bestiller verdens mest miljøvennlige brønnbåt

Den nye båten er utviklet i nært samarbeid mellom Norsk Fisketransport og Cermaq. Energiproduksjonen om bord på det nye fartøyet vil være basert på batteri og generatorer, noe som vil gi en reduksjon i drivstoff-forbruk på ca. 1 600 tonn CO2. Det tilsvarer utslippet fra 1 100 personbiler i løpet av ett år.

09.03.21

Lars Galtung ansatt som global Direktør for kommunikasjon og bærekraft i Cermaq

Bærekraft er viktigere enn noen gang, og Cermaq Group styrker nå organisasjonen for å øke ambisjonene og drive dette arbeidet med enda større kraft. Lars Galtung får ansvaret når kommunikasjon og bærekraft samles i én avdeling.