Nyheter

06.06.2023

Cermaq bygger nytt smoltanlegg i Hasvik

Anlegget vil stå klart i 2026 og utformes spesielt med tanke på fiskehelse og produsere ca. 12 millioner postsmolt årlig. Det vil sikre dagens arbeidsplasser og virksomhet i Nordland og Finnmark, men vil ikke ta høyde for fremtidig vekst på grunn av usikre rammebetingelser.

Oversiktsbilde av tomten der anlegget skal bygges

Etter at forslaget om grunnrenteskatt ble lagt frem i fjor høst, ble det planlagte, landbaserte smoltanlegget i Hasvik kommune lagt på is på grunn av stor usikkerhet.

"Usikkerheten rundt effekten av valgt skattemodell og skattenivå vil påvirke investeringsnivået særlig knyttet til vekst. Tilgangen på smolt for eksisterende produksjon er imidlertid en betydelig flaskehals for dagens drift. Når landanlegget står ferdig blir vi i stand til å dekke dagens behov for smolt, men det tar ikke høyde for noen økning i produksjonen", sier Knut Ellekjær, administrerende direktør for Cermaq Norge.

Vil styrke fiskehelse

Det planlagte anlegget i Hasvik på Sørøya skal produsere såkalt postsmolt, som er laks som er tilvendt sjø. Det betyr at fisken er større ved utsett i sjø, mer hardfør og trenger kortere tid i sjøen før den når slaktevekt.

"Større settefisk er bra for både fiskehelse og fiskevelferd fordi den blir betydelig mer motstandsdyktig. I tillegg vil den klare seg med én vinter i sjøen i stedet for to. Det betyr færre avlusinger og mindre stress, noe som vil være veldig positivt for fiskehelsen", sier Snorre Jonassen, prosjekteier for det nye anlegget i Hasvik.

Cermaq vil ta i bruk teknologi som øker biosikkerhet og fiskevelferd og dermed reduserer fare for sykdom betydelig. På miljøsiden vil anlegget bli Cermaqs mest energieffektive i drift.

Har skalert ned anlegget

"Gitt smoltbehovet vårt er det avgjørende å øke egen smoltproduksjon, uavhengig av skatteregime. Samtidig har vi skalert ned prosjektet fordi rammebetingelsene fremover er usikre slik vi opplever det", sier Ellekjær.

Produksjon av smolt antas å starte i 2026.

"Vi starter nå prosjektering av anlegget og iverksetter grunnarbeider i løpet av kort tid for å klargjøre tomten før vinteren. Dette er det første smoltanlegget Cermaq bygger i Vest-Finnmark, og vil gi 24 nye arbeidsplasser i Hasvik kommune. Det vil styrke virksomheten vår i regionen og bidra til mer aktivitet i Hasvik kommune", sier Jonassen.

For mer informasjon:

Ta kontakt med Astrid Aam, tlf 924 90 676

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS