Nyheter

18.09.2023

Vi holder laksen unna lusa

Siden forsommeren har Cermaq testet merder som senkes til 25 m dyp og dermed holder laksen under der lakselusa er. Så langt ser dette veldig bra ut. Laksen vokser og er lusefri.

Pjvcwenawigd8pn7w5kx

Behandling mot lakselus stresser fisken og er kostnadsdrivende. Derfor forsøker både vi og andre oppdrettere å finne bedre løsninger. Å holde laksen på dypt vann er testet lenger sør i landet. Det beskytter mot lakselus, og nå tar Cermaq dette i bruk på lokaliteten Ånderbakk i Nordland.

- De foreløpige resultatene med de nedsenkede Nautilus merdene fra AkvaGroup er oppløftende. Siden utsett i juni har vi ikke hatt lusepåslag i Nautilus og har spart to avlusninger når vi sammenlikner med referanseanlegget med samme fisk på nabolokalitet, sier Harald Takle, Head of Strategy and Sea Water Innovation i Cermaq Group

Fisken ble satt ned i dypet da de var 1.5 kg, og vi vil følge utviklingen tett helt frem til fisken skal slaktes til vinteren. Nedsenkbare merder har et stort fortrinn ved å unngå lus. I tillegg er merden mindre rømmingsutsatt og blir mindre utsatt for uvær og bølger og dermed også egnet for mer eksponerte områder. Samtidig utnytter Nautilus havets sirkulasjon av rent, kaldt og oksygenrikt vann.

Fisken i Nautilus overvåkes ved bruk av kameraer og sensorer, og dermed kan vi følge med på hvordan fisken oppfører seg og sikre at fiskehelse og -velferd er bra. De forholdene vi følger spesielt med på er vekst, lusenivå, og skinnhelse. Fisken får luft til å fylle svømmeblæren i en luftkuppel og fôringen skjer rundt luftkuppelen.

Fisken svømmer i fred og ro. Laksen trives og vokser. Det er slik det skal være, og vi gleder oss til å følge utviklingen videre.

Fakta: Nautilus produseres av AKVAGroup. Cermaq har installert versjon Nautilus XL.

Related Content

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS