Nyheter

Nyheter fra Cermaq

Her finner du nyheter og aktuelt om og fra Cermaq.

28.06.23

4. versjon av iFarm satt ut i Vesterålen

iFarm-prosjektet har som mål å bedre fiskens helse og velferd i merdene ved hjelp av kunstig intelligens. Cermaq har nå satt ut fisk i fjerde versjon av iFarm på et anlegg i Vesterålen hvor operasjonelle forbedringer og fôringsoptimalisering står i fokus.

06.06.23

Cermaq bygger nytt smoltanlegg i Hasvik

Anlegget vil stå klart i 2026 og utformes spesielt med tanke på fiskehelse og produsere ca. 12 millioner postsmolt årlig. Det vil sikre dagens arbeidsplasser og virksomhet i Nordland og Finnmark, men vil ikke ta høyde for fremtidig vekst på grunn av usikre rammebetingelser.

06.06.23

Cermaq bygger nytt smoltanlegg i Hasvik

Anlegget vil stå klart i 2026 og utformes spesielt med tanke på fiskehelse og produsere ca. 12 millioner postsmolt årlig. Det vil sikre dagens arbeidsplasser og virksomhet i Nordland og Finnmark, men vil ikke ta høyde for fremtidig vekst på grunn av usikre rammebetingelser.

02.05.23

Sjekk Cermaqs bærekraftrapport

Er lakseoppdrett bærekraftig? Det er det når det gjøres riktig. I Cermaqs bærekraftrapport presenterer vi både hvordan vi tar tak i utfordringene knyttet til å produsere sunn sjømat på en bærekraftig måte og vår ambisjon om å gjøre mer.

28.03.23

Små reelle endringer i nytt skatteforslag

Forslaget til Stortingsproposisjon på grunnrente for havbruk viser små endringer fra opprinnelig forslag. – Fortsatt dobbelt skattenivå i forhold til konkurrerende land vil redusere muligheten for å skape nye arbeidsplasser langs kysten. Vi er skuffet fordi regjeringen ikke har tatt innover seg konsekvensene for leverandørindustri, arbeidsplasser og Norges lederposisjon innen oppdrett, sier Knut Ellekjær, administrerende direktør i Cermaq Norge.

21.02.23

Folla Alger og Cermaq tester ut nytt kombinert anlegg for laks og tare - vil bidra til det grønne skiftet

I forrige uke satte Folla Alger ut den første taren i sitt nye kombinerte oppdrettsanlegg for laks og tare i Steigen i Nordland.

10.02.23

ASC-revisjon

I tidsrommet 12. april - 27.april vil det bli gjennomført ASC (Aquaculture Stewardship Council) revisjoner på lokalitetene Jernelva, Komagnes, Husfjord, Hamnefjord, Slettnesfjord, Kraken i Hammerfest kommune, Gisløy i Øksnes kommune, Mulen, Hjertøy, Hellarvika i Steigen kommune, Horsvågen i Hamarøy kommune og Skinnstakkvika i Måsøy kommune.

05.01.23

Havbruksnæringen både vil og kan bidra mer, men det må skje på en måte som sikrer fremtidig vekst og næringsutvikling langs kysten

Regjeringens forslag til grunnrenteskatt i havbruk er fullt av unødvendige snubletråder som på sikt vil ramme vertskommunene og gi lavere faktiske inntekter til fellesskapet på grunn av manglende vekst og utvikling.

15.12.22

Har satt ut laks i tredje versjon av iFarm

iFarm-prosjektet har som mål å bedre fiskens helse og velferd i merdene ved hjelp av kunstig intelligens. Nå er det satt ut laks for tredje gang i iFarm-merder, og i denne fasen er det maskinlæring som står i fokus.

28.10.22

ASC-revisjon

I tidsrommet 15. - 18. november 2022 vil det bli gjennomført revisjoner på lokalitetene Komagnes og Olderfjord i Hammerfest kommune, og Storholmen og Ytre Koven i Alta kommune etter krav i ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council).