Nyheter

Nyheter fra Cermaq

Her finner du nyheter og aktuelt om og fra Cermaq.

04.10.23

Gi oss ILA-regelverk som virker

Henrik Duesund, leder fiskehelseforskning i Cermaq Group

03.10.23

Cermaq Norway tar i bruk laser mot lakselus

Laser har vist å være effektiv mot lakselus og skånsom mot laksen. Etter omfattende evaluering hos Cermaq i Finnmark og hos Ballangen i Nordland skal lasere tas i bruk på egnede anlegg i Nordland og Finnmark.

21.09.23

Cermaq har valgt Total Betong som byggleverandør til det nye RAS-anlegget på Sørøya

Anlegget vil utformes spesielt med tanke på biosikkerhet og fiskevelferd, og skal produsere ca. 12 millioner postsmolt årlig. Når det står ferdig i 2025 vil det gi 24 nye arbeidsplasser i Hasvik kommune.

18.09.23

Vi holder laksen unna lusa

Siden forsommeren har Cermaq testet merder som senkes til 25 m dyp og dermed holder laksen under der lakselusa er. Så langt ser dette veldig bra ut. Laksen vokser og er lusefri.

05.07.23

Pilotprosjekt for å kartlegge plastbruk i oppdrett

For å finne ut hvor mye og hvilken type plast vi bruker i oppdrett har Cermaq registrert all plast som brukes i et settefiskanlegg, et sjøanlegg og et slakteri gjennom ett år. Cermaq har kjørt plastprosjektet som en pilot for Global Salmon Initiative.

28.06.23

4. versjon av iFarm satt ut i Vesterålen

iFarm-prosjektet har som mål å bedre fiskens helse og velferd i merdene ved hjelp av kunstig intelligens. Cermaq har nå satt ut fisk i fjerde versjon av iFarm på et anlegg i Vesterålen hvor operasjonelle forbedringer og fôringsoptimalisering står i fokus.

06.06.23

Cermaq bygger nytt smoltanlegg i Hasvik

Anlegget vil stå klart i 2026 og utformes spesielt med tanke på fiskehelse og produsere ca. 12 millioner postsmolt årlig. Det vil sikre dagens arbeidsplasser og virksomhet i Nordland og Finnmark, men vil ikke ta høyde for fremtidig vekst på grunn av usikre rammebetingelser.

06.06.23

Cermaq bygger nytt smoltanlegg i Hasvik

Anlegget vil stå klart i 2026 og utformes spesielt med tanke på fiskehelse og produsere ca. 12 millioner postsmolt årlig. Det vil sikre dagens arbeidsplasser og virksomhet i Nordland og Finnmark, men vil ikke ta høyde for fremtidig vekst på grunn av usikre rammebetingelser.

02.05.23

Sjekk Cermaqs bærekraftrapport

Er lakseoppdrett bærekraftig? Det er det når det gjøres riktig. I Cermaqs bærekraftrapport presenterer vi både hvordan vi tar tak i utfordringene knyttet til å produsere sunn sjømat på en bærekraftig måte og vår ambisjon om å gjøre mer.

28.03.23

Små reelle endringer i nytt skatteforslag

Forslaget til Stortingsproposisjon på grunnrente for havbruk viser små endringer fra opprinnelig forslag. – Fortsatt dobbelt skattenivå i forhold til konkurrerende land vil redusere muligheten for å skape nye arbeidsplasser langs kysten. Vi er skuffet fordi regjeringen ikke har tatt innover seg konsekvensene for leverandørindustri, arbeidsplasser og Norges lederposisjon innen oppdrett, sier Knut Ellekjær, administrerende direktør i Cermaq Norge.