Nyheter

14.02.2024

ASC-revisjon

I uke 9 og 10 vil det bli gjennomført ASC (Aquaculture Stewardship Council) revisjoner på lokalitetene Marøya, Vassvika og Hundbergan i Loppa kommune og Toknebuktneset i Hammerfest kommune.

Hundbergan

Revisjonene gjennomføres av tredjepart DNV. Ta kontakt med revisor ved eventuelle kommentarer eller innspill: Ken.Stale.H.Lindberg@dnv.com.

Om ASC

ASC er en internasjonal miljøstandard for produksjon av laks. ASC-standarden stiller strenge krav i forhold til miljøbelastning, sosialt ansvar og dyrevelferd, og krever at vi rapporterer åpent om våre resultater.

Standarden er en frivillig 3. parts sertifisering hvor vi som produsent må dokumentere at vi oppfyller kravene til en bærekraftig produksjon.Vi har som mål å sertifisere alle anleggene våre etter denne standarden.

Begge Cermaq Norways slakterier er sertifisert etter ASC Chain of Custody, som blant annet stiller krav til sporbarhet. Du kan lese mer om ASC her: Certifying environmentally and socially responsible seafood - ASC International (asc-aqua.org)