Nyheter

15.05.2024

Cermaq øker eierandelen i Ballangen Sjøfarm for videre utvikling av selskapet

Cermaq øker eierandelen i Ballangen Sjøfarm etter at Ballangen Holding selger sine aksjer. - Etter 13 års samdrift med Cermaq er vi sikre på at dette er den beste løsningen for å sikre aktivitet og utvikling i Ballangen, sier en av grunnleggerne Ottar Bakke.

Ballangen Sjøfarm

Ballangen Sjøfarm har i dag tre eiere; Ballangen Holding, Ballangen Utvikling og Cermaq hvor de to sistnevnte vil utgjøre eierne fremover. Cermaq vil bli majoritetseier hvor endelige eierandeler mellom Ballangen Utvikling og Cermaq vil avklares senere.    

Som en av grunnleggerne og tidligere daglig leder, er Ottar Bakke og styreleder i Ballangen Holding, Svein Bakke, svært opptatt av at bedriften som ble startet i 2001 fortsatt skal være en viktig hjørnesteinsbedrift og trygg arbeidsplass for samfunnet i Ballangen og Ofoten. 

"Vi har vært opptatt av at Ballangen Sjøfarm sine ansatte og drift videreføres og utvikles. Dette inngår som del av avtalen. Ballangen Sjøfarm vil dermed kunne møte fremtiden enda mer solid", sier Ottar Bakke.

Det betyr at både selskapsnavn og administrasjon opprettholdes i Ballangen og kjøpet ikke vil medføre noen endringer for selskapets 50 ansatte. 

"Å ha samdrift med Cermaq siden 2011 har vært en stor fordel, noe drift og resultater viser tydelig. Derfor er vi trygge på at fremtiden ser lys ut for ansatte og selskapets videre utvikling når Cermaq kjøper seg opp i selskapet", sier styreleder i Ballangen Holding, Svein Bakke. 

Ballangen Utvikling ved styreleder Helge Sommerseth bekrefter at de fortsatt vil være en betydelig og aktiv eier i Ballangen Sjøfarm. 

"Ballangen Utvikling vil fortsette i styrelederrollen i Ballangen Sjøfarm og ser positivt på at Cermaq øker sin eierandel for fortsatt vekst og utvikling av selskapet", sier Sommerseth. 

Ballangen Sjøfarm skal utvikles 

I samdriften siden 2011 har Ballangen Sjøfarm stått for den daglige driften i sjø, mens Cermaq har hatt ansvar for smolt, slakt, foredling og salg i tillegg til driftsstøtte ved lusebehandlinger og serviceoperasjoner. Regnskap og finansielle tjenester har også vært en del av dette.  Selskapene er derfor godt kjent med hverandre. 

Daglig leder i Cermaq Norge, Knut Ellekjær, er glad for å knytte enda tettere bånd til Ballangen Sjøfarm. 

"Vi er både ydmyke og stolte av å bli foretrukket kjøper av ett av landets best drevne oppdrettsselskaper med 50 flinke ansatte. Som eier av lokaliteter i små kystsamfunn i Nordland og Finnmark vet vi hvor viktig Ballangen Sjøfarm er for menneskene som bor der og ringvirkningene dette skaper. Dette skal vi styrke med stor tro på økt aktivitet for selskapet fremover", sier Ellekjær.   

Daglig leder i Ballangen Sjøfarm Erik Sommerli er tilfreds med at Cermaq får en større eierandel i selskapet. 

"Det er allerede en god match på kompetanse, funksjoner og drift. Med Cermaq i ryggen er jeg sikker på at selskapet vil utvikle seg videre til lokalsamfunnets og ansattes beste", sier Sommerli.