Nyheter

Nyheter fra Cermaq

Her finner du nyheter og aktuelt om og fra Cermaq.

01.10.21

En havbrukspioner takker av i Cermaq

Konsernsjef i Cermaq, Geir Molvik, ønsker å prioritere tiden sin annerledes fremover og vil overlate stafettpinnen til som Steven Rafferty, nåværende administrerende direktør i Cermaq Chile. Han vil overta rollen i mars 2022.

29.09.21

Tiltak for klima og biologisk mangfold på spill i COP 26

I forkant av COP 26 støtter Cermaq FAOs (FNs Food and Agriculture Organization) arbeid for å engasjere privat sektor i klimatiltak i mat fra sjøen. Satsing på mat fra havet (Blue Food) er nødvendig både for menneskers og planetenes helse.

21.09.21

Rapport fra FNs Global Compact understreker sjømatens betydning for god forvaltning av havet

Når UN Global Compact gjør opp status for de 5 vippepunktene for forvaltning av havet, løfter Cermaq frem hvordan bærekraftig sjømat er nødvendig for menneskers og planetens helse.

26.08.21

Cermaq fikk pris for sitt arbeid for å bedre fiskens velferd

Har bedret kvaliteten og overlevelsen til små-fisken ved hjelp av tett oppfølging og enkle grep.

20.08.21

Folla Alger og Cermaq starter samarbeid på oppdrett av tare

Folla Alger og Cermaq inngår avtale om integrert oppdrett av laks og tare i samarbeid med ledende forskningsmiljøer i Norge. Selskapene skal utnytte næringsstoff fra laksemerdene til oppdrett av tare, men også utvikle tare til et nytt fôrråstoff for laks.

13.08.21

Cermaq kutter 35 prosent av klimautslippene

Cermaq forplikter seg dermed til FNs klimamål om å holde seg godt under 2 grader temperaturøkning. Elektrifisering av båter og anlegg, fornybar energi og mer klimavennlig transport og fôrråvarer blir sentralt for fremtidens lakseoppdrett i Norge. Cermaq Norge har derfor lagt investeringsplaner på en halv milliard kroner for å redusere klimautslippene fremover.

22.04.21

Cermaq bestiller verdens mest miljøvennlige brønnbåt

Den nye båten er utviklet i nært samarbeid mellom Norsk Fisketransport og Cermaq. Energiproduksjonen om bord på det nye fartøyet vil være basert på batteri og generatorer, noe som vil gi en reduksjon i drivstoff-forbruk på ca. 1 600 tonn CO2. Det tilsvarer utslippet fra 1 100 personbiler i løpet av ett år.

09.03.21

Lars Galtung ansatt som global Direktør for kommunikasjon og bærekraft i Cermaq

Bærekraft er viktigere enn noen gang, og Cermaq Group styrker nå organisasjonen for å øke ambisjonene og drive dette arbeidet med enda større kraft. Lars Galtung får ansvaret når kommunikasjon og bærekraft samles i én avdeling.

05.03.21

​Kamerasensor som skal gjenkjenne hver fisk i iFarm er på plass. Målet er bedre fiskehelse og velferd ved hjelp av kunstig intelligens

Cermaq vil bruke kunstig intelligens og maskinlæring for å identifisere hver enkelt fisk i et oppdrettsanlegg. Når hver fisk kan få en egen helsejournal og tilpasset oppfølging sikres fiskehelse og velferd. Nå er første versjon av iFarm-sensoren som etter hvert skal registrere og gjenkjenne hver enkelt fisk, på plass i merda.

22.01.21

Ingen oppdrettslaks i Altaelva i 2020

Fra 2013 har elveforvalterne og oppdrettsselskapene i Vest-Finnmark samarbeidet om å overvåke Alta- og Repparfjordelva. Det har vært en positiv utvikling i begge disse viktige lakseelvene i løpet av de åtte sesongene prosjektet har vært kjørt. i 2020 var kun én av de vel 1600 skjellprøvene i Alta- og Repparfjordelva som ble tatt oppdrettslaks. I Altaelva ble ingen oppdrettslaks funnet i 2020.