Nyheter

Nyheter fra Cermaq

Her finner du nyheter og aktuelt om og fra Cermaq.

23.09.20

Cermaq vil bedre fiskehelse og velferd med iFarm

Ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring ønsker Cermaq å identifisere hver enkelt fisk i en merde og gi den en egen oppfølging og helsejournal. iFarm-prosjektet som skal utvikle individbasert havbruk er planlagt å gå over fem år. Nå er det satt ut fisk for første gang i iFarm.

22.06.20

Saltvannstilvenning av smolten reduserer sårutvikling etter utsett i sjø

Kristense Solheim har i sin masteroppgave i fiskehelse ved UiB vist at smolt som er i saltvann fire uker før utsett er mindre utsatt for sårutvikling. Dette er viktige funn som kan bidra til å redusere tenacibaculose i norsk oppdrett. Smolten vist også bedre velferdsscore.

07.05.20

Cermaqs aktiviteter for å nå FNs mål for bærekraftig utvikling.

I en ny rapport kopler vi tradisjonelle bærekraftindikatorer og våre aktiviteter til de sektoroverskridende utfordringene som klima, utvikling i havet, biodiversitet, fotavtrykket av matproduksjon og grunnlaget for å skape felles verdier.

27.02.20

Cermaq valgte ScaleAQ som samarbeidspartner til iFarm

Cermaq og BioSort er nå i ferd med å realisere utviklingstillatelsene for iFarm, og Cermaq har etter en grundig prosess valgt ScaleAQ som samarbeidspartner for leveranser av oppdrettsutstyr til prosjektet.

24.01.20

Thomas Palm slutter i Cermaq

Etter nesten 10 år i Cermaq slutter CFO Thomas Palm i Cermaq.

16.12.19

Cermaq starter utvikling av iFarm i januar

iFarm-prosjektet er tilpasset tilsagnet på fire konsesjoner, og vil starte opp i Steigen i Nordland i januar med siktemål å sette første fisk ut i sjøen høsten 2020.

20.11.19

Cermaq bidrar til sporbarhet ved hjelp av blockchain

Ved hjelp av QR-kode og blockchain teknologi kan forbrukere nå få informasjon i tekst og bilder om hvor laksen har levd, hva den har spist og mye mer. Cermaqs samarbeid med franske Labeyrie sikrer sporbarhet og åpenhet.

26.09.19

Overrasket og skuffet over Fiskeridirektoratets avslag

Uttalelse fra Knut Ellekjær, adm.dir. i Cermaq Norway:

17.03.19

Cermaq lanserer merkevareplattform: “True Arctic – slow raised salmon”

Forbrukere blir stadig mer opptatt av matens opprinnelse. Cermaqs oppdrett i Norge skjer nord for polarsirkelen, der vannet er kaldt og laksen vokser langsommere og får fordelaktige produktegenskaper – en arktisk effekt.