Nyheter

12.11.2021

Vil forbedre fiskevelferd med kunstig intelligens – nå er for første gang et helt anlegg utstyrt med iFarm-oppsett i alle merdene

iFarm-prosjektet, som har pågått siden januar i fjor, er inne i fase 2. En hel lokalitet i Vesterålen er nå utstyrt med iFarm-oppsett i alle merdene, etter at fisken ble satt ut der i høst. I denne fasen blir det virkelig fullskala testing av konseptet og teknologien. Målet er økt fiskehelse og -velferd ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring.

Utsett av iFarm-utstyr på sjø-anlegg i Vesterålen

Erfaringer fra fase 1 gir justeringer i fase 2

I første fase ble det rigget iFarm utstyr i enkeltmerder på lokaliteten Martnesvika i Steigen. Hovedfokus i Martnesvika har vært å følge med på fiskens atferd, og gjøre erfaringer med det nye utstyret i merdene. De erfaringene som er gjort så langt, er brukt til å gjøre justeringer i utstyr og oppsett til fase 2 i prosjektet. Det gjør at iFarm-utstyret som settes ut på Langøyhovden nå, er litt annerledes enn det utstyret som er i Martnesvika.

- Vi har blant annet sett at utformingen av sensorhuset og åpningene fisken skal svømme gjennom for å komme opp til overflaten påvirker fiskens svømmemønster, sier iFarm prosjektleder Karl Fredrik Ottem. – Vi er avhengige av at fisken velger å svømme gjennom sensorhuset, så i fase 2 på Langøyhovden setter vi nå ut 6 ulike sensorhus med forskjellig geometrisk utforming, for å teste hvilke hus laksen foretrekker, sier Ottem. – Da vil vi også vite hvilke sensorhus vi skal bruke i fase 3, når vi skal ha neste utsett i prosjektet.

De seks husene som nå er sjøsatt har blitt montert på land på Myre i Vesterålen, før de har blitt fraktet ut til anlegget og montert i merdene. Nå står de på 8 meters dyp.

- vi har mange og gode kameraer slik at vi hele tiden kan følge med på hvordan fisken svømmer og sikre at den spiser og trives, sier Ottem. - Så langt ser det ut til at fisken venner seg til nytt utstyr i merda, både i Martnesvika, og på Langøyhovden.

Noen utfordringer og komplikasjoner underveis

Selv om fisken ser ut til å trives og vokser godt er ikke alt helt knirkefritt i et slikt utviklingsprosjekt. Med så mye utstyr nede i merda har det vært krevende å finne gode løsninger både for renhold av kameraer, og vedlikehold av utstyret.

- det er store og komplekse installasjoner som enten må heves for å vedlikeholdes, eller så må vi under vann for å komme til, og det har vært krevende å finne gode rutiner for å få dette til samtidig som vi ivaretar fiskens ve og vel, sier Ottem. – men disse erfaringene tar vi også med oss når vi ser på utforming og justering av utstyr og oppsett til neste fase, sier Ottem.

Lovende luseresultater

I og med at fisken holdes 10 meter nede i merda med iFarm er det så langt observert færre lus på laksen der. – vi regner med at vi har spart minimum 1 avlusing på iFarm-fisken på Martnesvika, selv om vi kun har iFarm-oppsett på enkeltmerder der, sier Ottem. - På Langøyhovden, der vi har iFarm i alle merdene, er vi spent på hvilken effekt det vil ha på lusenivåene etter hvert, sier Ottem.

Om iFarm:

- iFarm er et konsept som er basert på kunstig intelligens og maskinlæring. Ved hjelp av iFarm kan vi få til et skifte fra bestandsbasert oppfølging til individbasert omsorg i havbruk. Dette vil ha stor betydning for fiskehelse og -velferd.

- iFarm er et samarbeid mellom Cermaq og BioSort. ScaleAQ er hovedleverandør av oppdrettsutstyr til prosjektet

- Cermaq har fått tildelt 4 utviklingskonsesjoner med iFarm.

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS