Nyheter

11.01.2022

Forskningsrådet gir 4,2 millioner til Benchmark Animal Health og Cermaq til utvikling av Tenacibaculum-vaksiner for laks

Sykdommene munnråte og tenacibaculose representerer en stor utfordring for helse og velferd hos oppdrettslaks.

Cermaqs forskere  Cecilie Isachsen Lie, Helene Velle Mayer og Henrik Duesund merker fisk.

Benchmark Animal Health, et ledende bioteknologiselskap innen akvakultur, og Cermaq Group AS, et verdensledende lakseoppdrettsselskap, annonserte at Forskningsrådet har bevilget 4,2 millioner kroner til et felles forskningsprosjekt for å utvikle en vaksine mot laksesykdommer forårsaket av Tenacibaculum-bakterier.

Finansieringen fra Forskningsrådet gjør at Benchmark og Cermaq kan gjennomføre viktig forskning for å evaluere og optimalisere nye vaksiner mot Tenacibaculum-bakterier. Partnerskapet kobler bioteknologi- og fiskehelseinnovasjonsekspertisen til Benchmark med Cermaqs omfattende forskning på Tenacibaculum-bakterier, samt erfaring som ledende innen akvakultur og oppdrett. Fra Cermaqs side vil prosjektet ledes av ph.d. Sverre Småge og forskeren Cecilie Isachsen Lie og Helene Velle Mayer. Hos Benchmark vil Sarah Barker og Sindre Rosenlund lede prosjektet sammen med forskerne Claire Stanley, Fiona Tulloch og Matthias Winkle.

Sykdommer som følger av Tenacibaculum-bakterier – munnråte og tenacibaculose – representerer en stor utfordring for oppdrettsnæringen når det gjelder både fiskehelse og -velferd, samt betydelige økonomiske tap på grunn av økt dødelighet, redusert kvalitet ved slakt og behov for antibiotikabehandling. En forebyggende vaksine mot disse sykdommene vil gi store fordeler for havbruksnæringen.

«Forskerteamet ved Benchmark Animal Health er glade for å motta denne anerkjennelsen fra Forskningsrådet. Vi ser frem til å jobbe med dette viktige prosjektet i samarbeid med vår partner Cermaq, og i tråd med vårt formål å oppnå de beste standarder for fiskevelferd og bidra til bærekraftig vekst i havbruksnæringen," sier Sarah Barker, seniorforsker ved Benchmark Animal Health.

«Forebyggende fiskehelse er alltid det beste alternativet. Cermaq investerer mye i forebyggende fiskehelse gjennom vårt dedikerte forskningsteam for fiskehelse og ved implementering av ny kunnskap i vår virksomhet. Dette samarbeidsprosjektet med Benchmark Animal Health er en flott mulighet til å lykkes med å utvikle en effektiv vaksine mot Tenacibaculum-bakterien. Det er viktig for lakseoppdrett» sier Olai Einen, global leder for fôr- og fiskehelseforskning i Cermaq.

Prosjektet til Benchmark og Cermaq er ett av 11 prosjekter innen havbruk, fiskeri og grønn skipsfart som får midler fra Forskningsrådet, til sammen 68 millioner kroner over tre år. Disse prosjektene representerer muligheter for grønn omstilling, bærekraftig produksjon av sjømat og også digitalisering og effektivisering av maritime næringer.


Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS