Nyheter

04.01.2022

Sletta Verft leverer utslippsfri servicebåt til Cermaq Norway

Cermaq Norway signerte like før jul en kontrakt med Sletta Verft i Aure om bygging av en 20 meters servicebåt. Båten vil ha grønn profil, og skal utrustes med diesel-elektrisk løsning og en batteripakke som gjør at det kan jobbe utslippsfritt og uten motorstøy ved merdekanten gjennom en hel arbeidsdag.

Sletta Verft leverer utslippsfri servicebåt til Cermaq Norway

Servicebåten skal utrustes med diesel-elektrisk løsning og en stor batteripakke på 1000 kWh fra Elmarin AS, som per i dag vil bli bransjeledende. Dette gjør at fartøyet vil kunne bidra til å halvere årlig drivstoff-forbruk og CO2-utslipp sammenlignet med et konvensjonelt fremdriftssystem uten batteri. Fartøyet er et velprøvd design av typen Macho 20 som kommer fra Møre Maritime AS i Kristiansund.

Cermaq er en av Norges største matprodusenter, med en daglig produksjon på mer enn 1 millioner måltider med sunn og bærekraftig laks. Cermaq har satt seg som mål å redusere klimaavtrykket i hele verdikjeden, og har som et ledd i dette startet jobben med å elektrifisere flåten både ved å investere i nybygg og ved konvertering til hybriddrift for eksisterende fartøy.

"I Cermaq Norway har vi satt oss som mål å redusere våre CO2-utslipp betydelig i løpet av de neste årene, og denne investeringen er ett av grepene vi gjør for å oppnå dette målet", sier Frode Holmvaag, Leder Sjø, Nordland i Cermaq Norway. "Med den grønne profilen vil fartøyet også være uten motorstøy, noe som er en stor fordel for våre ansatte på merdekanten", sier Holmvaag.

Skipet er spesielt utviklet for avanserte og tunge servicearbeider i forbindelse med havbruksoperasjoner. Det er lagt vekt på robuste og enkle løsninger for god driftsvennlighet. Det store arbeidsdekket på 120 m2 med verksted og servicerom samt lasterom på 20 m3 gir stor fleksibilitet for mange arbeidsoperasjoner. Broløsningen med særskilt utformet operatørplass med god utsikt over hele arbeidsdekket og skipssiden, bidrar til å sikre arbeidsoperasjoner på dekk. Fartøyet blir verftets byggenummer 202. Dimensjonene blir på 19,9 meter x 10,6 meter og båten skal bygges i stål.

"Cermaq er et nytt bekjentskap for oss og Sletta Verft takker for tilliten. Vi ser frem til et godt samarbeid, og til å levere nok et innovativt servicefartøy", sier Kåre Sletta, daglig leder ved Sletta verft.

Fartøyet skal etter planen overleveres i september 2023.

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS