Nyheter

22.04.2022

Bendik Fyhn Terjesen utnevnt som professor II i akvakulturteknologi ved Nord Universitet i Bodø

Terjesen, som er Head of Landbased Innovation & Development i Cermaq Group, vil fremover kombinere jobben i Cermaq med en professor II- stilling ved Fakultet for Biovitenskap og Akvakultur (FBA) ved Nord Universitet i Bodø. Her skal han undervise bachelor-, master- og etter hvert også veilede doktorgradsstudenter, og utvikle kurs på etter- og videreutdanning for akvakulturteknologi, spesielt med fokus på RAS/postsmolt. Kursene vil bli åpne for alle oppdrettsselskap og andre i regionen. Målet på sikt er også å innlede forskjellige forskningssamarbeid med eksterne aktører.

Bendik Fyhn Terjesen på talerstolen i forbindelse med aqkva-konferansen før påske. Foto: Ole Andreas Drønen/kyst.no

«Fakultet for biovitenskap og akvakultur er svært glade for å ha fått med Bendik Fyhn Terjesen på laget i en professor II stilling», sier dekan Mette Sørensen ved Fakultet for Biovitenskap og Akvakultur ved Nord Universitet. «Terjesen er en meget erfaren akvakulturforsker med bred erfaring innen resirkulering og postsmolt-produksjon. Hans kunnskap og erfaring ønsker vi å bruke inn mot eksisterende og nye kurs rettet både mot campus studenter og etter- og videreutdanningskurs rettet mot havbruksnæringen. Vi håper også at samarbeidet skal bidra til utvikling av ny kunnskap gjennom felles forskningsprosjekter med akvakulturnæringen», sier Sørensen.

«Dette er en anerkjennelse av Terjesen som en av de med mest teknologikompetanse i havbruksnæringen. Å dele kunnskap gjennom samarbeid med Nord Universitet er helt i tråd med Cermaqs kunnskaps- og forskningsbaserte tilnærming. Vi er sikre på at dette blir et godt samarbeid for begge parter, og gratulerer Terjesen med utnevnelsen», sier Erlend Reiten, Chief Transformation Officer i Cermaq Group.

Terjesen har en omfattende forskerkarriere med fokus på fiskefysiologi og oppdrettsteknologi og han gjorde sine første forsøk i anlegg med resirkulering av vann (RAS) i 1993 ved Wageningen University. Han ledet oppføringen av Nofima Senter for Resirkulering i Akvakultur og starten av CtrlAQUA, et senter for forskningsdrevet innovasjon innen oppdrett i lukkede systemer, før han begynte i Cermaq.

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS