Nyheter

02.05.2023

Sjekk Cermaqs bærekraftrapport

Er lakseoppdrett bærekraftig? Det er det når det gjøres riktig. I Cermaqs bærekraftrapport presenterer vi både hvordan vi tar tak i utfordringene knyttet til å produsere sunn sjømat på en bærekraftig måte og vår ambisjon om å gjøre mer.

Shryx0z8zqdtiehrkxer

I hovedsak går bærekraft og lønnsomhet hånd i hånd i lakseoppdrett. For å bygge en virksomhet som er lønnsom over tid, ønsker vi frisk fisk, et rent og levende hav og sterke lokalsamfunn

I Cermaq søker vi å optimalisere og forbedre oss på alle områder. Noen ganger er det konflikt mellom mål. Eksempler nevnt i rapporten er at optimalisering av fiskevelferd i smoltproduksjon krever mer energi, og også lenger bak i verdikjeden øker karbonavtrykket til fôret ved å redusere det marine innholdet i fôret.

Akvakultur er en del av løsningen, men det er også utfordringer vi må overvinne, og dette gjør havbruk attraktivt for engasjerte folk som ønsker å gjøre en forskjell.

Bærekraftsnerdene vil finne vår reviderte bærekraftsrapport som er i henhold til GRI-standardene. Andre vil finne en oversikt i tekst, bilder, grafer og tabeller over våre prestasjoner og hvordan vi jobber med fiskehelse og -velferd, biologisk mangfold i havet, fôr, avfallshåndtering, utslipp og klima, lokalsamfunn og mye mer.

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS