Nyheter

13.01.2021

Cermaq inngår samarbeid med Steigen kommunen for å sikre veterinærtilbudet i kommunen

Steigen og Hamarøy har lenge stått i en veterinærkrise, med akutt mangel på veterinærer. Nå har et nytt samarbeid mellom havbruksbedriften Cermaq og Steigen kommune oppstått, med håp at både varierte arbeidsoppgaver og trygghet vil sikre rekruttering av en veterinær.

Fra venstre: Ordfører Aase Refsnes, leder Fiskehelse og Settefisk i Cermaq Marit Holmvaag og Veterinær i Cermaq Elisabeth Faureng.

Steigen kommune og Cermaq Norway AS har inngått en avtale om kjøp av veterinærtjenester for å kunne sikre en veterinær i Nord-Salten et solid næringsgrunnlag. Veterinæren vil organisere seg som privat næringsdrivende, og delta i den 3-delte veterinærvaktordningen i Nord-Salten.

-Jeg er først og fremst veldig glad for at vi forhåpentligvis har funnet en vei ut av veterinærkrisa i Nord-Salten. Det har gått over et halvt år som har vært uholdbar for dyrene våre, bønder, veterinærer og kommunen. Så er det jo ofte sånn at gode og kreative ideer dukker opp i krisetider”, sier ordfører i Steigen, Aase Refsnes. Hun legger til; “Dette er jo et unikt samarbeid rett inn i to store næringer i Steigen og Hamarøy. Jeg tror dette kan være en spennende jobb for både relativt nyutdannede og erfarne veterinærer. Vi vet at mange vil flytte til Nord-Salten og med en så attraktiv jobb med på lasset, satser vi på fullklaff.

Også Marit Holmvaag Hansen, Leder Fiskehelse og Settefisk i Cermaq er fornøyd.

-For oss i Cermaq er dette en vinn-vinn-løsning. Cermaq er den største kjøperen av eksterne veterinærtjenester i kommunen, og et samarbeid mellom Steigen kommune og Cermaq kan bidra til å sikre at vi får en robust vaktordning i kommunen.

Veterinær i Cermaq og regionansvarlig fiskehelse i Nordland, Elisabeth Faureng, tror det nye samarbeidet vil være spennende for veterinærer og for Cermaq;

-Fiskehelse er svært viktig i drifta vår, og i perioder har vi stort behov for fiskehelse- og veterinærtjenester. Noe av dette behovet har vi hittil dekket gjennom å leie inn eksterne veterinærtjenester utenfor kommunen. En slik samarbeidsavtale med kommunen vil bidra til at vi kan få dekket inn dette behovet via tilbud i kommunen, samtidig som landbruksnæringen kan få dekket sitt behov for en vaktordning på veterinærtjenester på en god måte.

“Veterinærkrisa er og vil også fremover være kompleks, både i Nord-Salten og resten av distrikts-Norge. Nedgangen i gårdsbruk i hele landet sammenkoblet med krav om tilfredsstillende vaktbelastning for veterinærene utfordrer næringsgrunnlaget. Da er vi avhengig av å finne kreative former for å sikre veterinærene både nok arbeid og for å sikre en spennende arbeidshverdag, men også penger til å betale regningene”, sier Aase Refsnes, ordfører i Steigen kommune.

Dette ser Marit Holmvaag Hansen seg enig i; “Dette er en løsning som vi anser som positiv for de som er veterinærer i kommunen i dag, da den «nye» veterinæren ikke vil benytte seg av det næringsgrunnlaget som de har bygget opp, men rette seg mer mot akvakultur, som ikke har vært en stor del av eksisterende veterinærvirksomhet i kommunen hittil”.   

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS