Nyheter

09.03.2021

Lars Galtung ansatt som global Direktør for kommunikasjon og bærekraft i Cermaq

Bærekraft er viktigere enn noen gang, og Cermaq Group styrker nå organisasjonen for å øke ambisjonene og drive dette arbeidet med enda større kraft. Lars Galtung får ansvaret når kommunikasjon og bærekraft samles i én avdeling.

Jeg gleder meg enormt til å synliggjøre Cermaqs innovasjonsevne og bærekraftarbeid», sier Lars Galtung

Sjømat er en del av løsningen når vi skal nå FNs mål for bærekraftig utvikling, og sjømat må bli en enda viktigere bidragsyter til verdens fremtidige matproduksjon. Cermaq er sterkt engasjert i transformasjonen av vårt globale matsystem til å produsere mer sunn mat med et lavt karbonutslipp, og vil nå ytterligere styrke kompetansen og kapasiteten for å både bidra til og å synliggjøre sin rolle får å nå de globale målene.

«Lars Galtung er rett mann på rett plass. Han har bred erfaring og imponerende resultater fra å nyttiggjøre sammenhengen mellom kommunikasjon og bærekraft innen matproduksjon. Han vil være en sterk og kompetent rådgiver for hele organisasjonen. Jeg er veldig glad for at vi har fått med Lars på laget», sier konsernsjef Geir Molvik

Havbruk og landbruk har flere felles problemstillinger og utfordringer, og de to næringene har mye å lære av hverandre. All matproduksjon har et fotavtrykk, og sjømat har i utgangspunktet et lite fotavtrykk. Cermaq har like fullt klare mål om reduksjon i utslipp av klimagasser og andre miljøpåvirkninger samt bidra til en kunnskapsbasert forvaltning og dialog med ulike interessenter

«Cermaq er et havbruksselskap som kombinerer bærekraft og teknologibruk på en unik måte. Medarbeiderne har satt seg fore å gi hver fisk eget helsekort som styrker fiskehelse, riktig foring og bidrar til minimalt fotavtrykk. Slike initiativ fra Cermaq løfter havbruk som bransje. Med slike flinke folk og evne til å tenke nytt, gleder jeg meg enormt til å synliggjøre Cermaqs innovasjonsevne og bærekraftarbeid», sier Galtung.

Lars Galtung kommer nå fra stillingen som kommunikasjonsdirektør i IF forsikring og var frem til 2020 konserndirektør for kommunikasjon og bærekraft i TINE. Han har en allsidig bakgrunn og startet sin karriere som journalist. Han er siviløkonom fra NHH og har i tillegg offisersutdannelse fra Krigsskolen. Han begynner i Cermaq 1. juni. 

Press contacts

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+ 47 98214812

Følg Cermaq Norway AS