Globalt samarbeid

Seafood Business for Ocean Stewardship - SeaBOS

SeaBOS er et globalt initiativ som har som mål å lede et globalt skifte mot bærekraftig produksjon av sjømat og levende hav.

Selskaper fra Asia, Europa og USA går i dette initiativet sammen for å forhindre overfiske, stoppe ulovlig fangst og bruk av slavearbeid. SeaBOS skal også arbeide for å finne alternativer til marine råvarer i fiskefôr, bedre fiskehelsen og få til en global reduksjon av antibiotika. Initiativet ble etablert i 2016 med åtte av verdens største sjømatselskaper.'

Les mer om SeaBOS