Globalt samarbeid

Havplattformen til FN

FNs havplattform har som målsetting å skape bedre internasjonal innsikt i hvordan havet og havnæringene kan bidra til at verden når FNs bærekraftsmål i 2030.

Skal verden nå bærekrafts- og klimamålene er havet helt avgjørende. Den globale havplattformen til UN Global Compact har identifisert følgende områder for en særlig innsats:

- Sporbar sjømat
- Grønn skipsfart
- Fornybar energi
- Kartlegging av havet
- Forhindre avfall og plast fra å havne i havet

Disse fem områdene er også styrende for arbeidet, i form av arbeidsstrømmer i den norske plattformen. Det settes opp arbeidsgrupper på hvert av områdene for å omsette disse i konkrete forretningsmuligheter og -løsninger for bedrifter. I tillegg settes det opp en arbeidsgruppe som ser nærmere på rammebetingelser knyttet til de fem områdene.

Les mer om FNs havplattform