Kirkeneset

Lokaliteten ligger i den ytre delen av Kvalfjorden, i Hammerfest kommune i Finnmark.

Dybden under anlegget er på 45– 80 meter. Der anlegget er plassert skråner bunnen ned mot fjordens dypområde som er ca. 90 m på det dypeste. I munningen av fjorden er det en terskel med største dyp på 67 m. Under anlegget består bunnen av stein og silt.

For informasjon om lus og fiskehelse på lokaliteten, se BarentsWatch

Sertifiseringer

Kirkeneset er sertifisert i henhold til følgende standarder:

GlobalG.A.P

GlobalG.A.P er en globalt anerkjent standard for produksjon av oppdrettsfisk. Standardens fokus er å sikre trygg og sporbar sjømat til forbrukeren, og en ansvarlig produksjon i forhold til dyrevelferd, miljø, ansatte og samfunn.

G Logo green

ISO 22000

ISO 22000 er en internasjonal standard for matvaretrygghet. Sertifiseringen sikrer at vår laks er produsert i henhold til alle krav relatert til matvaretrygghet.

ISO 9001

ISO 9001 er en internasjonal standard som setter krav når det gjelder systemer, ledelsesansvar, dokumenthåndtering, kundefokus, planlegging, kommunikasjon, ressursstyring, innkjøp, prosess, sporbarhet, avvikshåndtering og verifikasjon og forebyggende tiltak.