Verdikjeden - fra fjord til bord

Ferskvannsfasen

Fra den er et egg til den blir en smolt tilbringer fisken omtreng 14 måneder i et landbasert settefiskanlegg. Her vaksineres hver fisk før den overføres til sjøen slik at den kan motstå de naturlige virus og sykdommer som finnes i havet.

Fra egg til smolt

Når eggene klekker, blir de til bittesmå skapninger med en sekk på buken
Plommesekk-yngelen har plommesekken festet til buken

Under klekkeprosessen oppbevares eggene mørkt. Skuffene inneholder rikelig med sirkulerende ferskvann. Når eggene klekkes, dukker plommesekk-yngelen opp. Eggene er nå blitt til bittesmå fiskeskapninger som har en plommesekk festet til buken for å ernære seg selv. Plommesekk-yngelen bor i "skuffene" til de har sist opp plommesekken. Da er de klare til å spise fôr.

Fisken kalles nå yngel, og overføres til større tanker med bedre plass. Her blir de matet med et finkornet fôr. Mens de vokser, blir de sortert basert på størrelse, og gradvis blir de introdusert for pelletert fôr. Smoltifisering er en kompleks biologisk prosess som gjør at fisken kan leve i sjøvann. Her er det viktig å gjøre alt riktig måte for å sikre smoltifiseringen og forberede fisken for et liv i havet.

En hovedutfordring for fisken når den kommer i sjøvann er endringen i regulering av vann og salt; i ferskvann har innsiden av fisken en høyere konsentrasjon av salter enn utsiden. I sjøvann er det motsatt.

I denne fasen vaksineres fisken for å beskytte den mot naturlige virus og sykdommer.

Når smolten er klar for et liv i havet fraktes den med brønnbåt ut til sjøanlegget.

To smolt i en glassbolle med vann
Smolten vaksineres og forberedes på et liv i havet.

RAS eller gjennomstrømning

Det er to hovedsystemer for ferskvannsproduksjon:

Resirkulerende akvakulturanlegg (RAS) der vann resirkuleres og fylles på igjen med bare en liten andel nytt vann, og gjennomstrømningssystemer der vann går gjennom tankene, med kvalitetskontroller ved rengjøring av vannet som er brukt før det slippes ut.