Bærekraft

Miljøresultater

På denne siden finnes oppdatert miljøinformasjon for våre anlegg som er sertifisert i henhold til ASC-standarden, eller som holder på å bli sertifisert.

Les mer om våre sertifiseringer her.

Miljøinformasjon, tall for fiskehelse, bruk av medikamenter og dødelighet på fugl og pattedyr for 2021 oppsummeres i bærekraftsrapporten. Flere bærekraftsrapporter finner du nederst på denne siden.

Noen forklaringer til tabellen:

*Med uforklarlige tap menes avviket mellom antall fisk som ble satt ut på lokaliteten, antall fisk som har dødd og fisk som ble slaktet. Når det er minus er det et negativt avvik, og pluss indikerer et positivt avvik. Tallet foran G indikerer hvilken generasjon fisken tilhører.

**Dødelighet på fugl eller pattedyr: vi plikter å rapportere åpent om hvilken påvirkning vår drift har på dyre- og fugleliv. Vi gjør det vi kan for å minimere vår påvirkning, men dessverre hender det likevel at vi finner døde fugler eller andre dyr i eller i nærheten av våre anlegg.

LokalitetStatusLakselusUforklarlige tap*Dødelighet på fugl eller pattedyr**Listeførte sykdommer
AnevikSertifisertSe BarentsWatch18G: 93,52% (-6,48%)08.01.2022: 1 havørn (Haliaeetus albicilla) funnet død i merd
BørøyaSertifisertSe BarentsWatch19G 98,49% (-1,51%)16.01.2020: 1 måke funnet død i fuglenett
23.01.2021: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i fuglenett
22.05.2022: 1 sildemåke (Larus fuscus) funnet død i merd
22.05.2022: 1 gråmåke (Larus argentatus) funnet død i merd
DypeidetSertifisertSe BarentsWatch19G: 102,31% (+2,31%)31.12.2020: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død på taket på flåte
Elvevika

Utgått - resertifiseres

Se BarentsWatch18G: 101,2% (+1,2%)22.01.2021: 1 skarv (Phalacrocorax) funnet død i fuglenett
HamnefjordSertifisertSe BarentsWatch18G: 98,69% (-1,31%)29.05.2022: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i taknett
20.07.2022: 1 krykkje (Rissa tridactyla) funnet død i taknett
HellarvikaSertifisertSe BarentsWatch18G: 94,1% (-5,90%)
HjartøySertifisertSe BarentsWatch20G: 99,6% (-0,4%)15.05.2020: 1 svartbak (Larus marinus) funnet død i merde
04.09.2020: 1 måke funnet død i merde

30.11.2020: 1 skarv (Phalacrocorax) funnet død i merde
03.12.2020: 1 skarv (Phalacrocorax) funnet død i merde
04.07.2022: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i fuglenett

HorsvågenSertifisertSe BarentsWatch20G: 100% (0,0%)
HundberganSertifisertSe BarentsWatch18G: 100,06% (+0,06%)30.09.2021: 1 teist (Cepphus grylle) funnet død i gjenfangstgarn
JernelvaUtgått - resertifiseresSe BarentsWatch17G: 99,41% (-0,59%)
KomagnesSertifisertSe BarentsWatch17G: 100,54% (+0,54%)17.07.2020: 1 gråmåke (Larus argentatus) funnet død i fuglenett
KråkevikSertifisertSe BarentsWatch17G: 99,07% (-0,93%)11.06.2020: 1 måke funnet skadet i fuglenett, ble avlivet
03.09.2020: 1 skarv funnet død mellom not og luseskjørt

20.10.2020: 1 havelle (Clangula hyemalis) funnet død mellom not og luseskjørt

LangøyhovdenSertifisertSe BarentsWatch19G: 98,56% (-1,44%)08.07.2020: 1 måke funnet død i merd
26.09.2020: 1 skarv funnet død mellom not og luseskjørt
18.01.2022: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i merd
MartnesvikaSertifisertSe BarentsWatch16G: 99,43% (-0,57%)17.11.2021: 1 ærfugl (Somateria mollissima) funnet død i et nett
06.12.2021: 1 gråmåke (Larus argentatus) funnet død i fuglenett
MarøyaSertifisertSe BarentsWatch18G: 99,05% (-0,95%)01.01.2020: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i merd
01.09.2021: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i merd
OksøySertifisertSe BarentsWatch19G: 101,67% (+1,67%)04.09.2020: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i fuglenett
OlderfjordSertifisertSe BarentsWatch19G: 102,12% (+2,12%)19.05.2020: 1 måke funnet død i fuglenett
14.06.2020: 1 svartbak (Larus marinus) funnet død i fuglenett
28.05.2021: 1 gråhegre (Ardea cinera) ble avlivet pga. skade
02.03.2021: 1 gråhegre (Ardea cinera) funnet død i merd
RivarbuktSertifisertSe BarentsWatch18G: 101,74% (+1,74%)21.04.2021: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i fuglenett
SkinnstakkvikaSertifisertSe BarentsWatch19G: 98,48% (-1,52%)
SlettnesfjordSertifisertSe BarentsWatch20G: 100,53% (+0,53%)08.12.2020: 1 fjellrype (Lagopus muta) funnet død i merd

08.02.2021: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i merd
26.04.2021: 1 lirype (Lagopus lagopus) funnet død i fuglenett
23.05.2021: 1 fiskemåke (Larus canus) funnet død i merd
05.06.2021: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i fuglenett
04.07.2021: 1 gråmåke (Larus argentatus) funnet død i fuglenett
27.08.2021: 1 fiskemåke (Larus canus) funnet død i fuglenett
22.07.2022: 1 makrellterne (Sterna hirundo) funnet død i fuglenett
23.07.2022: 1 rødnebbterne (Sterna paradisaea) funnet død i fuglenett

SommarbuktSertifisertSe BarentsWatch18G: 99,64% (-0,36%)
Store LerresfjordSertifisertSe BarentsWatch19G: 97,97% (-2,03%)31.12.2020: 2 lomvi (Uria aalge) og 1 alke (Alca torda) funnet død i beredskapsgarn

01.01.2021: 2 ærfugler (Somateria mollissima) funnet død i beredskapsgarn
03.01.2021: 1 lomvi (Uria aalge) funnet død i beredskapsgarn
09.09.2021: 1 storskarv (Phalacrocorax carbo) funnet død mellom luseskjørt og not

StorholmenSertifisertSe BarentsWatch19G: 96,53% (-3,47%)27.05.2020: 1 måke funnet død i fuglenett
SvartfjellSertifisertSe BarentsWatch19G: 97,46% (-2,54%)23.03.2021: 1 storskarv (Phalacrocorax carbo) ble avlivet pga. skader
Toknebuktneset

Sertifisert

Se BarentsWatch19G: 95,44% (-4,56%)08.05.2020: 1 måke funnet død i fuglenett
07.07.2020: 2 måker funnet død i fuglenett
16.07.2020: 2 måker funnet død i fuglenett og 2 måker funnet død i merd
22.07.2020: 1 måke funnet død i merd
14.08.2020: 1 måke funnet død i merd
17.08.2020: 1 måke funnet død i merd
27.08.2020: 1 terne funnet død i dødfiskhåv
28.08.2020: 1 måke funnet død i merd
07.09.2020: 1 måke funnet død i merd
12.09.2020: 3 måker funnet død i merd
15.09.2020: 3 måker funnet død i merd
24.09.2020: 1 måke funnet død i merd
25.09.2020: 3 måker funnet død i merd
10.11.2020: 1 måke funnet død i merd

05.12.2020: 1 lomvi (Uria aalke) funnet død i merd
14.01.2021: 1 ærfugl (Somateria mollissima) og 1 skarv (Phalacrocorax sp.) funnet død i gjenfangstgarn
15.01.2021: 1 skarv (Phalacrocorax sp.) funnet død i gjenfangstgarn
16.01.2021: 1 teist (Cepphus grylle) og 1 lomvi (Uria aalge) funnet død i gjenfangstgarn
17.01.2021: 2 lomvi (Uria aalge) funnet død i gjenfangstgarn
18.01.2021: 5 lomvi (Uria aalge) funnet død i gjenfangstgarn
19.01.2021: 4 lomvi (Uria aalge) funnet død i gjenfangstgarn
20.02.2021: 1 lomvi (Uria aalge) funnet død i gjenfangstgarn
23.01.2021: 1 nise (Phocoena phocoena) funnet død i gjenfangstgarn
26.09.2021: 1 krykkje (Rissa tridactyla) funnet død i fuglenett
10.11.2021: 1 krykkje (Rissa tridactyla) funnet utslitt i merd, ble levert på land, men døde senere
21.05.2022: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i fuglenett

TuvanSertifisertSe BarentsWatch18G: 101,98% (+1,98%)01.02.2020: 1 gråmåke (Larus argentatus) funnet død i fuglenett

17.11.2020: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i fuglenett

VassvikaSertifisertSe BarentsWatch18G: 100,24% (+0,24%)
VeggfjellSertifisertSe BarentsWatch19G: 99,70% (-0,30%)
Ytre KovenSertifisertSe BarentsWatch18G: 101,36% (+1,36%)
ÅnderbakkSertifisertSe BarentsWatch18G: 98,81% (-1,19%)


Bærekraftsrapporter

Vi rapporterer åpent om våre bærekraftsresultater. Vi tror at åpenhet gir et bedre utgangspunkt for diskusjon og dialog. Vi rapporterer om bærekraft kvartalsvis og årlig. Våre årsrapporter på bærekraft er revisorgodkjent.