Bærekraft

Miljøresultater

På denne siden finnes oppdatert miljøinformasjon for våre anlegg som er sertifisert i henhold til ASC-standarden, eller som holder på å bli sertifisert.

Les mer om våre sertifiseringer her.

Miljøinformasjon, tall for fiskehelse, bruk av medikamenter og dødelighet på fugl og pattedyr for 2021 oppsummeres i bærekraftsrapporten. Flere bærekraftsrapporter finner du nederst på denne siden.

Noen forklaringer til tabellen:

*Med uforklarlige tap menes avviket mellom antall fisk som ble satt ut på lokaliteten, antall fisk som har dødd og fisk som ble slaktet. Når det er minus er det et negativt avvik, og pluss indikerer et positivt avvik. Tallet foran G indikerer hvilken generasjon fisken tilhører.

**Dødelighet på fugl eller pattedyr: vi plikter å rapportere åpent om hvilken påvirkning vår drift har på dyre- og fugleliv. Vi gjør det vi kan for å minimere vår påvirkning, men dessverre hender det likevel at vi finner døde fugler eller andre dyr i eller i nærheten av våre anlegg.

LokalitetStatusLakselusUforklarlige tap*Dødelighet på fugl eller pattedyr**Listeførte sykdommer
AnevikSertifisertSe BarentsWatch18G: 93,52% (-6,48%)08.01.2022: 1 havørn (Haliaeetus albicilla) funnet død i merd
BørøyaSertifisertSe BarentsWatch21G 99,23% (-0,77%)23.01.2021: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i fuglenett
22.05.2022: 1 sildemåke (Larus fuscus) funnet død i merd
22.05.2022: 1 gråmåke (Larus argentatus) funnet død i merd
05.09.2022: 1 gråmåke (Larus argentatus) måtte avlives pga. skader
09.09.2022: 1 gråmåke (Larus argentatus) funnet død i fuglenett
DypeidetSertifisertSe BarentsWatch19G: 102,31% (+2,31%)
HorsvågenSertifisertSe BarentsWatch21G: 100% (0,0%)14.02.2023: 1 hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) funnet død i fuglenett
HundberganSertifisertSe BarentsWatch18G: 100,06% (+0,06%)30.09.2021: 1 teist (Cepphus grylle) funnet død i gjenfangstgarn
KomagnesSertifisertSe BarentsWatch19G: 97,32% (-2,68%)
LangøyhovdenSertifisertSe BarentsWatch19G: 98,56% (-1,44%)18.01.2022: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i merd
21.08.2022: 2 fiskemåker (Larus canus) funnet i taknett, den ene død og den andre ble avlivet pga.skader
MartnesvikaSertifisertSe BarentsWatch20G: 100% (0,0%)17.11.2021: 1 ærfugl (Somateria mollissima) funnet død i et nett
06.12.2021: 1 gråmåke (Larus argentatus) funnet død i fuglenett
MarøyaSertifisertSe BarentsWatch18G: 99,05% (-0,95%)01.09.2021: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i merd
06.08.2022: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i merd
03.01.2023: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i silo rom
OksøySertifisertSe BarentsWatch19G: 101,67% (+1,67%)08.03.2021: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i fuglenett
04.09.2022: 1 gråmåke (Larus argentatus) funnet død i merd
OlderfjordSertifisertSe BarentsWatch19G: 102,12% (+2,12%)28.05.2021: 1 gråhegre (Ardea cinera) ble avlivet pga. skade
02.03.2021: 1 gråhegre (Ardea cinera) funnet død i merd
SkinnstakkvikaSertifisertSe BarentsWatch19G: 98,48% (-1,52%)13.12.2022: 1 polarlomvi (Uria lomvia) funnet død i hoppenett etter uvær
Store LerresfjordSertifisertSe BarentsWatch19G: 97,97% (-2,03%)01.01.2021: 2 ærfugler (Somateria mollissima) funnet død i beredskapsgarn

03.01.2021: 1 lomvi (Uria aalge) funnet død i beredskapsgarn
09.09.2021: 1 storskarv (Phalacrocorax carbo) funnet død mellom luseskjørt og not

StorholmenSertifisertSe BarentsWatch19G: 96,53% (-3,47%)
SvartfjellSertifisertSe BarentsWatch19G: 97,46% (-2,54%)23.03.2021: 1 storskarv (Phalacrocorax carbo) ble avlivet pga. skader

30.12.2022: 1 gråmåke (Larus argentatus) ble funnet død i taknett

Toknebuktneset

Sertifisert

Se BarentsWatch19G: 95,44% (-4,56%)14.01.2021: 1 ærfugl (Somateria mollissima) og 1 skarv (Phalacrocorax sp.) funnet død i gjenfangstgarn

15.01.2021: 1 skarv (Phalacrocorax sp.) funnet død i gjenfangstgarn
16.01.2021: 1 teist (Cepphus grylle) og 1 lomvi (Uria aalge) funnet død i gjenfangstgarn
17.01.2021: 2 lomvi (Uria aalge) funnet død i gjenfangstgarn
18.01.2021: 5 lomvi (Uria aalge) funnet død i gjenfangstgarn
19.01.2021: 4 lomvi (Uria aalge) funnet død i gjenfangstgarn
20.02.2021: 1 lomvi (Uria aalge) funnet død i gjenfangstgarn
23.01.2021: 1 nise (Phocoena phocoena) funnet død i gjenfangstgarn
26.09.2021: 1 krykkje (Rissa tridactyla) funnet død i fuglenett
10.11.2021: 1 krykkje (Rissa tridactyla) funnet utslitt i merd, ble levert på land, men døde senere
21.05.2022: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i fuglenett
03.08.2022: 1 fiskemåke (Larus canus) funnet skadet i fuglenett, måtte avlives
08.09.2022: 2 gråmåker (Larus argentatus) funnet død i merd

VassvikaSertifisertSe BarentsWatch18G: 100,24% (+0,24%)
VeggfjellSertifisertSe BarentsWatch19G: 99,70% (-0,30%)
Ytre KovenSertifisertSe BarentsWatch20G: 100% (0,0%)


Bærekraftsrapporter

Vi rapporterer åpent om våre bærekraftsresultater. Vi tror at åpenhet gir et bedre utgangspunkt for diskusjon og dialog. Vi rapporterer om bærekraft kvartalsvis og årlig. Våre årsrapporter på bærekraft er revisorgodkjent.