Bærekraft

Miljøresultater

Aquaculture Stewardship Council-standarden er en frivillig 3. parts sertifisering der vi som produsent må dokumentere at vår virksomhet medfører minst mulig belastning på miljøet, at vi viser sosial ansvarlighet og at vi åpent rapporterer våre resultater.

På denne siden finnes oppdatert miljøinformasjon for våre anlegg som er sertifisert i henhold til ASC-standarden, eller som holder på å bli sertifisert. ASC-standarden stiller strenge krav i forhold til miljøbelastning, sosialt ansvar og dyrevelferd, og krever at vi rapporterer åpent om våre resultater. Vi har som mål å sertifisere alle anleggene våre etter denne standarden.

Les mer om våre sertifiseringer her: Sertifiseringer

Miljøinformasjon, tall for fiskehelse, bruk av medikamenter og dødelighet på fugl og pattedyr for 2019 oppsummeres i bærekraftsrapporten.

Noen forklaringer til tabellen:

*Med uforklarlige tap menes avviket mellom antall fisk som ble satt ut og antall fisk som ble slaktet. Når det er minus er det et negativt avvik, og pluss indikerer et positivt avvik. Tallet foran G indikerer hvilken generasjon fisken tilhører.

**Dødelighet på fugl eller pattedyr: vi plikter å rapportere åpent om hvilken påvirkning vår drift har på dyre- og fugleliv. Vi gjør det vi kan for å minimere vår påvirkning, men dessverre hender det likevel at vi finner døde fugler eller andre dyr i eller i nærheten av våre anlegg.

Lokalitet Status Lakselus Uforklarlige tap* Dødelighet på fugl eller pattedyr** Listeførte sykdommer
Anevik Sertifisert Se BarentsWatch 17G: 98,66% (-1,34%) 05.02.2018 — 1 kråke funnet død i taknett
Børøya Sertifisert Se BarentsWatch 19G 99,12% (-0,88%) 16.01.2020: 1 måke funnet død i fuglenett
Dypeidet Sertifisert Se BarentsWatch 17G: 102,3% (+2,3%)
Elvevika Sertifisert Se BarentsWatch 18G: 101,2% (+1,2%) 27.11.19: 1 svartbak funnet i taknett
21.10.19: 1 gråmåke funnet skadet, måtte avlives
28.05.2019: 1 måke, funnet død i merd
Gisløy Sertifisert Se BarentsWatch 18G: 98,73% (-1,27%) 13.01.2019: Gråmåke (ung fugl). Hang fast i fuglenett
Hamnefjord Sertifisert Se BarentsWatch 18G: 98,69% (-1,31%)
Hellarvika Sertifisert Se BarentsWatch 18G: 94,1% (-5,90%) 05.02.2019: 1 gråmåke funnet død i fuglenett
26.02.2019: 1 måke, funnet i skadet i merde, måtte avlives
Hjartøy Sertifisert Se BarentsWatch 18G: 99,7% (-0,30%) 16.04.2018: 1 hegre, funnet død i merde
03.05.2018: 1 måke, funnet død utenfor merde
05.05.2018: 1 måke, funnet død i merde
07.08.2018: 1 måke, funnet død utenfor merde
17.07.2019: 1 måke, funnet død utenfor merde
15.05.2020: 1 måke, funnet død i merde
04.09.2020: 1 måke, funnet død i merde
Horsvågen Sertifisert Se BarentsWatch 16G: 97,79% (-2,21%)
Hundbergan Sertifisert Se BarentsWatch 12G: 94,61% (-5,39) 04.01.2019: Gråmåke funnet død i fuglenett
05.01.2019: Svartbak funnet død i fuglenett
12.06.2019: Lirype funnet druknet i merd
02.07.2019: Fiskemåke funnet død i taknett
26.07.2019: Gråmåke druknet i merd
22.08.2019: Fiskemåke druknet i merd
29.09.2019: Måke funnet død i fuglenett
Husfjord Sertifisert Se BarentsWatch 18G: 101,65% (+1,65%) 06.05.2019: 3 unge gråmåker funnet døde i taknett
16.05.2019: 2 gråmåker funnet døde i taknett
19.05.2019: 2 gråmåker funnet døde i taknett
21.08.2019: 5 gråmåker funnet døde i merde og taknett
Jernelva Sertifisert Se BarentsWatch 17G: 99,41% (-0,59%) 12.12.2017: 1 gråmåke, fast i taknett
21.04.2018: 1 gråmåke, fast i taknett
Komagnes Sertifisert Se BarentsWatch 17G: 100,54% (+0,54%) 12.12.2017: 1 gråmåke, i taknett
26.02.2018: 1 kråke, fast i taknett
08.05.2019: 1 måke fast i taknett
17.07.2020: 1 gråmåke, fast i taknett
Kråkevik Sertifisert Se BarentsWatch 17G: 99,07% (-0,93%) 14.06.2018: 1 måke funnet død i merd
24.07.2018: 1 måke funnet død i merd
03.09.2019: 1 måke funnet død i merd
11.06.2020: 1 måke funnet skadet i taknett, måtte avlives
03.09.2020: 1 skarv, funnet død mellom not og luseskjørt
Langøyhovden Sertifisert Se BarentsWatch 17G: 96,32% (-3,68%) 26.10.2018: 1 gråmåke (Larus argentatus)
10.11.2019: 2 ryper, funnet død i merd
08.07.2020: 1 måke, funnet død i merd
26.09.2020: 1 skarv, funnet død mellom not og luseskjørt
Martnesvika Utgått - re-sertifisert Se BarentsWatch 16G: 99,43% (-0,57%) 10.11.2017: 1 måke, fast i taknett
04.01.2018: 1 måke, fast i taknett
Marøya Sertifisert Se BarentsWatch 16G: 96,18% (-3,18) 05.02.2019: 1 måke funnet død i fuglenett
01.01.2020: 1 kråke funnet død i merde
09.07.2020: ILA
Nordnes Sertifisert Se BarentsWatch 17G: 98,28% (-1,72%) 20.11.17: 4 ærfugl - druknet mellom not og luseskjørt
29.11.17: 4 ærfugl - druknet mellom not og luseskjørt
13.12.17: 1 ærfugl - druknet mellom not og luseskjørt
14.12.17: 2 ærfugl - druknet mellom not og luseskjørt
15.12.17: 1 ærfugl - druknet mellom not og luseskjørt
31.12.2019: 1 ravn — funnet død i fuglenettet
02.01.2020: 1 ærfugl — druknet mellom ring og luseskjørt
17.07.2020: ILA
Oksøy Sertifisert Se BarentsWatch 18G: 99,63% (-0,37%) 29.08.2019: 4 gråmåker
Olderfjord Sertifisert Se BarentsWatch 17G: 100,8% (+0,8%) 29.01.2018: 1 kråke, funnet død i merd
23.03.2018: 1 måke, funnet død i merd
25.03.2018: 1 måke, funnet død i merd
19.05.2018: 1 måke, funnet død i merd
23.05.2019: 2 måke funnet død i taknett
21.06.2019: 1 måke funnet død i taknett
18.09.2019: 1 måke funnet død i taknett
19.05.2020: 1 måke funnet død i taknett
14.06.2020: 1 svartbak funnet død i taknett
Rivarbukt Utgått - re-sertifisert Se BarentsWatch 18G: 101,74% (+1,74%) 28.11.18: 1 kråke
16.04.19: 1 måse
Skinnstakkvika Utgått - re-sertifiseres Se BarentsWatch 17G: 98,48% (-1,52%) 14.01.2018: 1 svartbak (Larus marinus) funnet død i taknett
28.05.2019: 1 skårunge funnet død i merd
19.11.2019: 1 gråmåke (Larus argentatus) funnet død i taknett
Slettnes Sertifisert Se BarentsWatch 18G: 101,63% (+1,63%) 03.01.2018: Kråke funnet død i taknett
04.09.2018: Gråmåke funnet død i taknett
02.06.2019: Svartbak funnet død i taknett
Sommarbukt Utgått - re-sertifiseres Se BarentsWatch 18G: 99,64% (-0,36%) 04.01.2018: 1 måke funnet død i taknett
09.01.2018: 1 måke
22.05.2018: 1 måke funnet død i taknett
09.03.2019: 1 måke
28.08.2019: 1 gråmåke (Larus argentatus) funnet fast i taknett.
Store Lerresfjord Sertifisert Se BarentsWatch 101,02% (+1,02%) 12.11.2019: 2 kråker — funnet død i taknett
02.11.2019: 1 ærfugl — funnet død mellom luseskjørt og not
30.12.2019: 1 måke — funnet død i taknett
Storholmen Sertifisert Se BarentsWatch 17G: 100,1% (+0,1%) 19.03.2018: 1 kråke, død i taknett
05.06.2019: 3 måker, fast i taknett
09.06.2019: 2 måker, fast i taknett
19.09.2019: 1 rype (lagopus lagopus), funnet død i merd
27.05.2020: 1 måke funnet død i taknett
Svartfjell Sertifisert Se BarentsWatch 17G: 103,8% (+3,8%) 13.09.2019: 3 stk ærfugl, satte seg fast i beredskapsgarn.
Toknebuktneset

Under revisjon

Se BarentsWatch 17G II: 99,02% (-0,98%) 11.02.2019: 3 skarv funnet død i dødfiskhåv
12.05.2019: 1 måke funnet død i taknett
07.06.2019: 3 måker funnet død i taknett
08.05.2020: 1 måke funnet død i taknett
07.07.2020: 2 måker funnet død i taknett
16.07.2020: 2 måker funnet død i taknett og 2 måker funnet død i merd
22.07.2020: 1 måke funnet død i merd
14.08.2020: 1 måke funnet død i merd
17.08.2020: 1 måke funnet død i merd
27.08.2020: 1 terne funnet død i dødfiskhåv
28.08.2020: 1 måke funnet død i merd
07.09.2020: 1 måke funnet død i merd
12.09.2020: 3 måker funnet død i merd
15.09.2020: 3 måker funnet død i merd
24.09.2020: 1 måke funnet død i merd
25.09.2020: 3 måker funnet død i merd
10.11.2020: 1 måke funnet død i merd
Tuvan Utgått - re-sertifiseres Se BarentsWatch 18G: 101,98% (+1,98%) 25.02.2020: 1 gråmåke — funnet død i fuglenett
Vassvika Sertifisert Se BarentsWatch 16G: 96,86% (-3,14) 21.07.2015: 1 fiskemåke funnet død i merd
19.11.2017: 1 måke funnet død utafor merd
Veggfjell Sertifisert Se BarentsWatch 17G: 99,81% (-0,19%) 04.10.2017: 1 måke, funnet død i merde
23.10.2017: 1 Gråmåke
26.10.2017: 1 Teist
18.12.2017: 1 kråke
23.08.18: 1 terne, funnet død i merde
16.09.2018: 1 nise (Phocoena phocoena) funnet død i beredskapsgarn
Ytre Koven Utgått - re-sertifiseres Se BarentsWatch 18G: 101,36% (+1,36%) 15.12.17: 1 svartbak
Ånderbakk Sertifisert Se BarentsWatch 18G: 98,81% (-1,19%) 10.11.2018: 1 måke, funnet død i merde


Bærekraftsrapporter

Vi rapporterer åpent om våre bærekraftsresultater. Vi tror at åpenhet gir et bedre utgangspunkt for diskusjon og dialog. Vi rapporterer om bærekraft kvartalsvis og årlig. Våre årsrapporter på bærekraft er revisorgodkjent.