Bærekraft

Miljøresultater

På denne siden finnes oppdatert miljøinformasjon for våre anlegg som er sertifisert i henhold til ASC-standarden, eller som holder på å bli sertifisert.

Les mer om våre sertifiseringer her.

Miljøinformasjon, tall for fiskehelse, bruk av medikamenter og dødelighet på fugl og pattedyr for 2021 oppsummeres i bærekraftsrapporten. Flere bærekraftsrapporter finner du nederst på denne siden.

Noen forklaringer til tabellen:

*Med uforklarlige tap menes avviket mellom antall fisk som ble satt ut på lokaliteten, antall fisk som har dødd og fisk som ble slaktet. Når det er minus er det et negativt avvik, og pluss indikerer et positivt avvik. Tallet foran G indikerer hvilken generasjon fisken tilhører.

**Dødelighet på fugl eller pattedyr: vi plikter å rapportere åpent om hvilken påvirkning vår drift har på dyre- og fugleliv. Vi gjør det vi kan for å minimere vår påvirkning, men dessverre hender det likevel at vi finner døde fugler eller andre dyr i eller i nærheten av våre anlegg.

LokalitetStatusLakselusUforklarlige tap*Dødelighet på fugl eller pattedyr**Listeførte sykdommer
AnevikSertifisertSe BarentsWatch18G: 93,52% (-6,48%)08.01.2022: 1 havørn (Haliaeetus albicilla) funnet død i merd
BørøyaSertifisertSe BarentsWatch19G 98,49% (-1,51%)16.01.2020: 1 måke funnet død i fuglenett
23.01.2021: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i fuglenett
22.05.2022: 1 sildemåke (Larus fuscus) funnet død i merd
22.05.2022: 1 gråmåke (Larus argentatus) funnet død i merd
05.09.2022: 1 gråmåke (Larus argentatus) måtte avlives pga. skader
09.09.2022: 1 gråmåke (Larus argentatus) funnet død i fuglenett
DypeidetSertifisertSe BarentsWatch19G: 102,31% (+2,31%)31.12.2020: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død på taket på flåte
HamnefjordSertifisertSe BarentsWatch18G: 98,69% (-1,31%)29.05.2022: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i taknett
20.07.2022: 1 krykkje (Rissa tridactyla) funnet død i taknett
HorsvågenSertifisertSe BarentsWatch21G: 100% (0,0%)
HundberganSertifisertSe BarentsWatch18G: 100,06% (+0,06%)30.09.2021: 1 teist (Cepphus grylle) funnet død i gjenfangstgarn
KomagnesSertifisertSe BarentsWatch17G: 100,54% (+0,54%)17.07.2020: 1 gråmåke (Larus argentatus) funnet død i fuglenett
LangøyhovdenSertifisertSe BarentsWatch19G: 98,56% (-1,44%)08.07.2020: 1 måke funnet død i merd
26.09.2020: 1 skarv funnet død mellom not og luseskjørt
18.01.2022: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i merd
21.08.2022: 2 fiskemåker (Larus canus) funnet i taknett, den ene død og den andre ble avlivet pga.skader
MartnesvikaSertifisertSe BarentsWatch20G: 100% (0,0%)17.11.2021: 1 ærfugl (Somateria mollissima) funnet død i et nett
06.12.2021: 1 gråmåke (Larus argentatus) funnet død i fuglenett
MarøyaSertifisertSe BarentsWatch18G: 99,05% (-0,95%)01.01.2020: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i merd
01.09.2021: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i merd
06.08.2022: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i merd
OksøySertifisertSe BarentsWatch19G: 101,67% (+1,67%)04.09.2020: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i fuglenett
08.03.2021: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i fuglenett
04.09.2022: 1 gråmåke (Larus argentatus) funnet død i merd
OlderfjordSertifisertSe BarentsWatch19G: 102,12% (+2,12%)19.05.2020: 1 måke funnet død i fuglenett
14.06.2020: 1 svartbak (Larus marinus) funnet død i fuglenett
28.05.2021: 1 gråhegre (Ardea cinera) ble avlivet pga. skade
02.03.2021: 1 gråhegre (Ardea cinera) funnet død i merd
SkinnstakkvikaSertifisertSe BarentsWatch19G: 98,48% (-1,52%)
Store LerresfjordSertifisertSe BarentsWatch19G: 97,97% (-2,03%)31.12.2020: 2 lomvi (Uria aalge) og 1 alke (Alca torda) funnet død i beredskapsgarn

01.01.2021: 2 ærfugler (Somateria mollissima) funnet død i beredskapsgarn
03.01.2021: 1 lomvi (Uria aalge) funnet død i beredskapsgarn
09.09.2021: 1 storskarv (Phalacrocorax carbo) funnet død mellom luseskjørt og not

StorholmenSertifisertSe BarentsWatch19G: 96,53% (-3,47%)27.05.2020: 1 måke funnet død i fuglenett
SvartfjellSertifisertSe BarentsWatch19G: 97,46% (-2,54%)23.03.2021: 1 storskarv (Phalacrocorax carbo) ble avlivet pga. skader
Toknebuktneset

Sertifisert

Se BarentsWatch19G: 95,44% (-4,56%)14.08.2020: 1 måke funnet død i merd
17.08.2020: 1 måke funnet død i merd
27.08.2020: 1 terne funnet død i dødfiskhåv
28.08.2020: 1 måke funnet død i merd
07.09.2020: 1 måke funnet død i merd
12.09.2020: 3 måker funnet død i merd
15.09.2020: 3 måker funnet død i merd
24.09.2020: 1 måke funnet død i merd
25.09.2020: 3 måker funnet død i merd
10.11.2020: 1 måke funnet død i merd

05.12.2020: 1 lomvi (Uria aalke) funnet død i merd
14.01.2021: 1 ærfugl (Somateria mollissima) og 1 skarv (Phalacrocorax sp.) funnet død i gjenfangstgarn
15.01.2021: 1 skarv (Phalacrocorax sp.) funnet død i gjenfangstgarn
16.01.2021: 1 teist (Cepphus grylle) og 1 lomvi (Uria aalge) funnet død i gjenfangstgarn
17.01.2021: 2 lomvi (Uria aalge) funnet død i gjenfangstgarn
18.01.2021: 5 lomvi (Uria aalge) funnet død i gjenfangstgarn
19.01.2021: 4 lomvi (Uria aalge) funnet død i gjenfangstgarn
20.02.2021: 1 lomvi (Uria aalge) funnet død i gjenfangstgarn
23.01.2021: 1 nise (Phocoena phocoena) funnet død i gjenfangstgarn
26.09.2021: 1 krykkje (Rissa tridactyla) funnet død i fuglenett
10.11.2021: 1 krykkje (Rissa tridactyla) funnet utslitt i merd, ble levert på land, men døde senere
21.05.2022: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i fuglenett
03.08.2022: 1 fiskemåke (Larus canus) funnet skadet i fuglenett, måtte avlives
08.09.2022: 2 gråmåker (Larus argentatus) funnet død i merd

VassvikaSertifisertSe BarentsWatch18G: 100,24% (+0,24%)
VeggfjellSertifisertSe BarentsWatch19G: 99,70% (-0,30%)
Ytre KovenSertifisertSe BarentsWatch20G: 100% (0,0%)


Bærekraftsrapporter

Vi rapporterer åpent om våre bærekraftsresultater. Vi tror at åpenhet gir et bedre utgangspunkt for diskusjon og dialog. Vi rapporterer om bærekraft kvartalsvis og årlig. Våre årsrapporter på bærekraft er revisorgodkjent.