Bærekraft

Miljøresultater

På denne siden finnes oppdatert miljøinformasjon for våre anlegg som er sertifisert i henhold til ASC-standarden, eller som holder på å bli sertifisert.

Les mer om våre sertifiseringer her.

Miljøinformasjon, tall for fiskehelse, bruk av medikamenter og dødelighet på fugl og pattedyr for 2020 oppsummeres i bærekraftsrapporten. Flere bærekraftsrapporter finner du nederst på denne siden.

Noen forklaringer til tabellen:

*Med uforklarlige tap menes avviket mellom antall fisk som ble satt ut på lokaliteten, antall fisk som har dødd og fisk som ble slaktet. Når det er minus er det et negativt avvik, og pluss indikerer et positivt avvik. Tallet foran G indikerer hvilken generasjon fisken tilhører.

**Dødelighet på fugl eller pattedyr: vi plikter å rapportere åpent om hvilken påvirkning vår drift har på dyre- og fugleliv. Vi gjør det vi kan for å minimere vår påvirkning, men dessverre hender det likevel at vi finner døde fugler eller andre dyr i eller i nærheten av våre anlegg.

Lokalitet Status Lakselus Uforklarlige tap* Dødelighet på fugl eller pattedyr** Listeførte sykdommer
Anevik Sertifisert Se BarentsWatch 18G: 93,52% (-6,48%)
Børøya Sertifisert Se BarentsWatch 19G 98,49% (-1,51%) 16.01.2020: 1 måke funnet død i fuglenett
23.01.2021: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i fuglenett
Dypeidet Utgått - re-sertifiseres Se BarentsWatch 19G: 102,31% (+2,31%) 31.12.2020: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død på taket på flåte
Elvevika Sertifisert Se BarentsWatch 18G: 101,2% (+1,2%) 21.10.19: 1 gråmåke (Larus argentatus) funnet skadet, ble avlivet
27.11.2019: 1 svartbak (Larus marinus) funnet død i fuglenett
22.01.2021: 1 skarv (Phalacrocorax) funnet død i fuglenett
Hamnefjord Sertifisert Se BarentsWatch 18G: 98,69% (-1,31%)
Hellarvika Sertifisert Se BarentsWatch 18G: 94,1% (-5,90%)
Hjartøy Sertifisert Se BarentsWatch 18G: 99,7% (-0,30%) 15.05.2020: 1 svartbak (Larus marinus) funnet død i merde
04.09.2020: 1 måke funnet død i merde

30.11.2020: 1 skarv (Phalacrocorax) funnet død i merde
03.12.2020: 1 skarv (Phalacrocorax) funnet død i merde

Horsvågen Sertifisert Se BarentsWatch 19G: 99,01% (-0,99%)
Hundbergan Sertifisert Se BarentsWatch 18G: 100,06% (+0,06%) 29.09.2019: 1 måke funnet død i fuglenett
Husfjord Sertifisert Se BarentsWatch 18G: 101,65% (+1,65%) 18.12.2020: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i merd

08.04.2021: 2 liryper (Lagopus lagopus) funnet død i merd

Jernelva Sertifisert Se BarentsWatch 17G: 99,41% (-0,59%)
Komagnes Sertifisert Se BarentsWatch 17G: 100,54% (+0,54%) 17.07.2020: 1 gråmåke (Larus argentatus) funnet død i fuglenett
16.06.2021: ILA
Kråkevik Sertifisert Se BarentsWatch 17G: 99,07% (-0,93%) 03.09.2019: 1 måke funnet død i merd
11.06.2020: 1 måke funnet skadet i fuglenett, ble avlivet
03.09.2020: 1 skarv funnet død mellom not og luseskjørt

20.10.2020: 1 havelle (Clangula hyemalis) funnet død mellom not og luseskjørt

Langøyhovden Utgått - re-sertifiseres Se BarentsWatch 17G: 96,32% (-3,68%) 10.11.2019: 2 ryper funnet død i merd
08.07.2020: 1 måke funnet død i merd
26.09.2020: 1 skarv funnet død mellom not og luseskjørt
Martnesvika Utgått - re-sertifiseres Se BarentsWatch 16G: 99,43% (-0,57%)
Marøya Sertifisert Se BarentsWatch 18G: 99,05% (-0,95%) 01.01.2020: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i merd
09.07.2020: ILA
Oksøy Sertifisert Se BarentsWatch 19G: 101,67% (+1,67%) 04.09.2020: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i fuglenett
Olderfjord Sertifisert Se BarentsWatch 19G: 102,12% (+2,12%) 18.09.2019: 1 måke funnet død i fuglenett
19.05.2020: 1 måke funnet død i fuglenett
14.06.2020: 1 svartbak (Larus marinus) funnet død i fuglenett
28.05.2021: 1 gråhegre (Ardea cinera) ble avlivet pga. skade
02.03.2021: 1 gråhegre (Ardea cinera) funnet død i merd
Rivarbukt Sertifisert Se BarentsWatch 18G: 101,74% (+1,74%) 21.04.2021: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i fuglenett
Skinnstakkvika Utgått - re-sertifiseres Se BarentsWatch 17G: 99,28% (-0,78%) 19.11.2019: 1 gråmåke (Larus argentatus) funnet død i fuglenett
Slettnesfjord Sertifisert Se BarentsWatch 18G: 101,63% (+1,63%) 08.12.2020: 1 fjellrype (Lagopus muta) funnet død i merd

08.02.2021: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i merd
26.04.2021: 1 lirype (Lagopus lagopus) funnet død i fuglenett
23.05.2021: 1 fiskemåke (Larus canus) funnet død i merd
05.06.2021: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i fuglenett
04.07.2021: 1 gråmåke (Larus argentatus) funnet død i fuglenett
27.08.2021: 1 fiskemåke (Larus canus) funnet død i fuglenett

Sommarbukt Sertifisert Se BarentsWatch 18G: 99,64% (-0,36%)
Store Lerresfjord Sertifisert Se BarentsWatch 19G: 97,97% (-2,03%) 02.11.2019: 1 ærfugl (Somateria mollissima) funnet død mellom luseskjørt og not
12.11.2019: 2 kråker (Corvus cornix) funnet død i fuglenett
30.12.2019: 1 måke funnet død i fuglenett

31.12.2020: 2 lomvi (Uria aalge) og 1 alke (Alca torda) funnet død i beredskapsgarn
01.01.2021: 2 ærfugler (Somateria mollissima) funnet død i beredskapsgarn
03.01.2021: 1 lomvi (Uria aalge) funnet død i beredskapsgarn

Storholmen Sertifisert Se BarentsWatch 19G: 96,53% (-3,47%) 19.09.2019: 1 lirype (Lagopus lagopus), funnet død i merd
27.05.2020: 1 måke funnet død i fuglenett
Svartfjell Utgått - re-sertifiseres Se BarentsWatch 19G: 97,46% (-2,54%) 13.09.2019: 3 ærfugler (Somateria mollissima) funnet død i beredskapsgarn
23.03.2021: 1 storskarv (Phalacrocorax carbo) ble avlivet pga. skader
Toknebuktneset

Sertifisert

Se BarentsWatch 17G II: 99,02% (-0,98%) 08.05.2020: 1 måke funnet død i fuglenett
07.07.2020: 2 måker funnet død i fuglenett
16.07.2020: 2 måker funnet død i fuglenett og 2 måker funnet død i merd
22.07.2020: 1 måke funnet død i merd
14.08.2020: 1 måke funnet død i merd
17.08.2020: 1 måke funnet død i merd
27.08.2020: 1 terne funnet død i dødfiskhåv
28.08.2020: 1 måke funnet død i merd
07.09.2020: 1 måke funnet død i merd
12.09.2020: 3 måker funnet død i merd
15.09.2020: 3 måker funnet død i merd
24.09.2020: 1 måke funnet død i merd
25.09.2020: 3 måker funnet død i merd
10.11.2020: 1 måke funnet død i merd

05.12.2020: 1 lomvi (Uria aalke) funnet død i merd
14.01.2021: 1 ærfugl (Somateria mollissima) og 1 skarv (Phalacrocorax sp.) funnet død i gjenfangstgarn
15.01.2021: 1 skarv (Phalacrocorax sp.) funnet død i gjenfangstgarn
16.01.2021: 1 teist (Cepphus grylle) og 1 lomvi (Uria aalge) funnet død i gjenfangstgarn
17.01.2021: 2 lomvi (Uria aalge) funnet død i gjenfangstgarn
18.01.2021: 5 lomvi (Uria aalge) funnet død i gjenfangstgarn
19.01.2021: 4 lomvi (Uria aalge) funnet død i gjenfangstgarn
20.02.2021: 1 lomvi (Uria aalge) funnet død i gjenfangstgarn
23.01.2021: 1 nise (Phocoena phocoena) funnet død i gjenfangstgarn

Tuvan Utgått - re-sertifiseres Se BarentsWatch 18G: 101,98% (+1,98%) 01.02.2020: 1 gråmåke (Larus argentatus) funnet død i fuglenett

17.11.2020: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i fuglenett

Vassvika Sertifisert Se BarentsWatch 18G: 100,24% (+0,24%)
Veggfjell Sertifisert Se BarentsWatch 19G: 99,70% (-0,30%)
Ytre Koven Utgått - re-sertifiseres Se BarentsWatch 18G: 101,36% (+1,36%)
Ånderbakk Sertifisert Se BarentsWatch 18G: 98,81% (-1,19%)


Bærekraftsrapporter

Vi rapporterer åpent om våre bærekraftsresultater. Vi tror at åpenhet gir et bedre utgangspunkt for diskusjon og dialog. Vi rapporterer om bærekraft kvartalsvis og årlig. Våre årsrapporter på bærekraft er revisorgodkjent.