Bærekraft

Miljøresultater

På denne siden finnes oppdatert miljøinformasjon for våre anlegg som er sertifisert i henhold til ASC-standarden, eller som holder på å bli sertifisert.

Les mer om våre sertifiseringer her.

Miljøinformasjon, tall for fiskehelse, bruk av medikamenter og dødelighet på fugl og pattedyr for 2022 oppsummeres i bærekraftsrapporten. Flere bærekraftsrapporter finner du nederst på denne siden.

Noen forklaringer til tabellen:

*Med uforklarlige tap menes avviket mellom antall fisk som ble satt ut på lokaliteten, antall fisk som har dødd og fisk som ble slaktet. Når det er minus er det et negativt avvik, og pluss indikerer et positivt avvik. Tallet foran G indikerer hvilken generasjon fisken tilhører.

**Dødelighet på fugl eller pattedyr: vi plikter å rapportere åpent om hvilken påvirkning vår drift har på dyre- og fugleliv. Vi gjør det vi kan for å minimere vår påvirkning, men dessverre hender det likevel at vi finner døde fugler eller andre dyr i eller i nærheten av våre anlegg.

Se BarentsWatchLokalitetStatusLakselusUforklarlige tap*Dødelighet på fugl eller pattedyr**Listeførte sykdommer
AnevikaSertifisertSe BarentsWatch20G: 99,12% (-0,88%)08.01.2022: 1 havørn (Haliaeetus albicilla) funnet død i merd
Børøya

Re-sertifiseres

Se BarentsWatch21G: 99,23% (-0,77%)
Gisløy SSertifisertSe BarentsWatch

18G: 98,73% (-1,27%)

06.11.2022: 1 sildemåke (Larus fuscus) funnet død i merd
HamnefjordSertifisert

Se BarentsWatch

20G: 98,69% (-1,31%)29.05.2022: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i fuglenett
20.07.2022: 1 krykkje (Rissa tridactyla) funnet død i fuglenett
HellarvikaSertifisertSe BarentsWatch20G: 95,24% (-4,76%)10.01.2023: 1 gråmåke (Larus argentatus) funnet død i merd

10.11.2023: 3 kadaver av ukjent art funnet oppspist på gangbane
19.11.2023: 1 and funnet død i fuglenett

Hjartøy ØSertifisertSe BarentsWatch20G: 99,6% (-0,40%)04.07.2022: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i taknett
25.12.2022: 1 hegre (Ardea cinerea) funnet død i taknett
HorsvågenSertifisertSe BarentsWatch22G: 100% (0,0%)14.02.2023: 1 hettemåke (Chroicocephalus ridibundus) funnet død i fuglenett
Hundbergan

Re-sertifiseres

Se BarentsWatch20G: 99,17% (-0,83%)
HusfjordSertifisertSe BarentsWatch20G: 99,21% (-0,79%)08.04.2021: 2 liryper (Lagopus lagopus) funnet død i taknett
JernelvaSertifisertSe BarentsWatch21G: 94,04% (-5,96%)
KomagnesRe-sertifiseresSe BarentsWatch21G: 96,15% (-3,85%)
Kraken

Sertifisert

Se BarentsWatch20G: 99,42% (-0,58%)
KråkevikRe-sertifiseresSe BarentsWatch19G: 98,96% (-1,04%)02.10.2023: 1 skarv (Phalacrocorax carbo) funnet død mellom luseskjørt og not
16.12.2023: 13 ærfugler (Somateria mollissima) funnet drept av oter
LangøyhovdenRe-sertifiseresSe BarentsWatch21G: 97,56% (-2,44%)
MartnesvikaSertifisertSe BarentsWatch20G: 100% (0,0%)17.11.2021: 1 ærfugl (Somateria mollissima) funnet død i et nett
06.12.2021: 1 gråmåke (Larus argentatus) funnet død i fuglenett

31.01.2023: 1 gråmåke (Larus argentatus) funnet død i fuglenett
21.06.23: 1 kråke (Corvus cornix) måtte avlives pga. knekt vinge

Marøya

Re-sertifiseres

Se BarentsWatch21G: 99,8% (-0,20%)
MulenSertifisertSe BarentsWatch20G: 99,66% (-0,34%)22.09.2020: 1 gråmåke (Larus argentatus)
funnet død i fuglenett
19.12.2020: 1 Skarv (Phalacrocorax carbo) funnet død mellom not og luseskjørt
Oksøy

Re-sertifiseres

Se BarentsWatch21G: 99,28% (-0,72%)
OlderfjordRe-sertifiseresSe BarentsWatch21G: 99,3% (-0,70%)
SkinnstakkvikaSertifisertSe BarentsWatch19G: 98,48% (-1,52%)13.12.2022: 1 polarlomvi (Uria lomvia) funnet død i hoppenett etter uvær
13.09.2023: 2 måser funnet død i taknett

Slettnesfjord

SertifisertSe BarentsWatch20G: 100,53% (+0,53%)08.02.2021: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i merd
26.04.2021: 1 Lirype (Lagopus lagopus) funnet død i fuglenett
23.05.2021: 1 fiskemåke (Larus canus) funnet død i merd
05.06.2021: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i fuglenett
04.07.2021: 1 gråmåke (Larus argentatus) funnet død i fuglenett
27.08.2021: 1 fiskemåke (Larus canus) hang seg fast i fuglenett
22.07.2022: 1
makrellterne (Sterna hirundo)
funnet død i fuglenett
23.07.2022: 1 rødnebbterne (Sterna paradisaea)
funnet død i fuglenett
06.08.2022: 1
rødnebbterne (Sterna paradisaea)
funnet død i fuglenett
28.08.2022: 1 kråke (Corvus cornix) funnet død i fuglenett
Store LerresfjordRe-sertifiseresSe BarentsWatch21G: 98,05% (-1,95%)
StorholmenRe-sertifiseresSe BarentsWatch21G: 86,08%(-13,92%)
SvartfjellSertifisertSe BarentsWatch20G: 99,67% (-0,33%)23.03.2021: 1 storskarv (Phalacrocorax carbo) ble avlivet pga. skader

30.12.2022: 1 gråmåke (Larus argentatus) ble funnet død i taknett
12.04.2023: 1 lomvi (Uria aalge) funnet død mellom not og luseskjørt

ToknebuktnesetRe-sertifiseresSe BarentsWatch21G: 98,69% (-1,31%)
VassvikaRe-sertifiseresSe BarentsWatch21G: 100,5% (+0,5%)
VeggfjellRe-sertifiseresSe BarentsWatch21G: 100,13% (+0,13%)
Ytre KovenSertifisertSe BarentsWatch20G: 100% (0,0%)
ØrnhaugnesetFørstegangs- sertifiseringSe BarentsWatch21G: 98,12% (-1,88%)03.04.2022: 1 kråke (Corvus cornix) funnet i taknett, avlivet pga. skader
ÅnderbakkSertifisertSe BarentsWatch

18G: 98,81% (-1,19%)


Bærekraftsrapporter

Vi rapporterer åpent om våre bærekraftsresultater. Vi tror at åpenhet gir et bedre utgangspunkt for diskusjon og dialog. Vi rapporterer om bærekraft kvartalsvis og årlig. Våre årsrapporter på bærekraft er revisorgodkjent.