Karriere

Å jobbe i Cermaq

Å produsere sjømat er ikke bare en jobb, det er en livsstil, et verdivalg. Vi produserer fisk, levende dyr som vi har ansvar og omsorg for. Vi produserer bærekraftig mat fra havet, mat som bidrar til et næringsrikt kosthold og en sunn planet. De fleste av våre ansatte bor i distriktene, og mange har sin arbeidshverdag ute, i nydelig natur, og under vekslende værforhold. Men vi har alle én ting felles: Vi produserer sjømat for en sunn fremtid.

Derfor jobber vi i Cermaq

 • Aleksander Olsen

  “Jeg er stolt av jobben min fordi vi klarer å skape noe i distriktene som gjør at vi faktisk kan bo i distriktene.”

  Aleksander Olsen

  Driftsleder service

 • Silje Ramsvatn

  “Å jobbe med bærekraft er kjempespennende. Jeg føler jeg bidrar hver dag til å lage sunn mat som er produsert på en best mulig måte.”

  Silje Ramsvatn

  Bærekraftsleder

 • Marit Hansen

  “Jeg er veldig stolt av jobben min – jeg synes vi gjør en god jobb i lag, vi tar vare på det vi har rundt oss, samtidig som vi skaper noe, og vi lager et produkt som er sunt og godt å spise, samtidig som fisken har det bra.”

  Marit Hansen

  Leder fiskehelse og settefisk

 • Tom Stian Magnussen

  “Jeg liker at hverdagen min er variert og at jeg får jobbe ute i flott natur. Vi har mye bra utstyr for å ivareta laksen og drives av et ønske om at neste generasjon utsett skal bli enda bedre. Næringen er i stadig utvikling og det er spennende å følge med på den nye teknologien.”

  Tom Stian Magnussen

  Røkter

 • Regina Sørensen

  “Det beste med kollegaene mine er at vi kan flire masse i lag. Og så er det en veldig sterk faglig kompetanse, slik at vi har gode faglige samtaler også. Jeg kan se for meg en god framtid her fordi det er store utviklingsmuligheter og mye man kan jobbe med som er veldig spennende.”

  Regina Sørensen

  Trainee

 • Kristoffer Andreassen

  “Vi er en ganske sammensatt gjeng. Vi utfyller hverandre, og jeg tror det er viktig.”

  Kristoffer Andreassen

  Biomasse controller

Våre verdier veileder oss

Verdi forretningsmessighet

Forretningssans

Hvordan: Vi søker alltid etter muligheter for å tjene penger og redusere kostnader.
Hvorfor
: Verdiskaping er formålet med vår virksomhet.

Verdi sosialt ansvar

Selskapets ansvar overfor samfunnet

Hvordan: Vi driver vår virksomhet på en ansvarlig måte som skaper verdier for samfunnet.
Hvorfor:
Selskapet har et ansvar for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av vår virksomhet.

Verdi integritet

Integritet

Hvordan: Vi er lojale mot våre standarder og baserer våre beslutninger på respekt og rettferdighet.
Hvorfor
: Integritet og konsistent praksis i hele gruppen hjelper oss å ivareta stolthet og fortjene tillit både som individer og som selskap.

Verdi dele suksess og bekymringer

Dele suksess og bekymringer

Hvordan: Vi deler informasjon proaktivt og engasjerer kollegaer og interessenter i både resultater og dilemmaer.
Hvorfor
: Åpenhet og involvering skaper tillit og bedrer kvaliteten på beslutninger.

Verdi langtidsperspektiv

Langsiktig perspektiv

Hvordan: Langsiktig lønnsomhet kommer foran kortsiktig gevinst.
Hvorfor
: Suksess er definert som verdiskaping over tid og varig kundetilfredshet.

Kontakt HR

Arctic people

HR

Kontakt HR

norway.hr@cermaq.com