Bærekraft

Løsningen finnes i havet

Verdens voksende befolkning trenger mer mat, men nesten 100 prosent av det tilgjengelige jordbruksarealet er allerede i bruk. Hvordan løser vi denne felles utfordringen?

Mulighetene finnes i havet

To tredjedeler av kloden er hav, men vi bruker bare 5 prosent av havet til matproduksjon

Featured image Ocean of possibilities

Et hav av muligheter

Steven Rafferty, konsernsjef i Cermaq, et av verdens største oppdrettsselskaper, og Erik Giercksky, leder av FNs Global Compact Ocean Platform, diskuterer hvordan havbruk kan forbedre matsikkerheten.

Utfordringene i havet

Det er avgjørende å sikre at gode intensjoner om å produsere næringsrikt og bærekraftig protein i havet ikke skader miljøet i havet.

Balansert bærekraft

Mat-utfordringen

Oppdrettslaks som alle andre oppdrettsdyr bør behandles godt og verdien som en sunn matkilde bør ikke gå på bekostning av fiskens velferd

Den sosiale utfordringen

Vi er alle en del av et fellesskap, og vi mener at vi må finne måter å jobbe sammen på gjennom initiativer som gir merverdi for alle

Miljø-utfordringen

Havet består av tusenvis av arter, alle like viktige for å bevare hele det marine økosystemet

Klima-utfordringen

Å redusere CO2-utslipp er viktig for å sikre et sunt hav for produksjon av fisk der vi driver, og for å sikre eksisterende biologisk mangfold

Matsikkerhet og miljø i fare

Det er umulig å snakke om fremtidig matproduksjon uten å reflektere over situasjonen verden befinner seg i etter to år med pandemi, og de resulterende utfordringene som har oppstått innen global matproduksjon og logistikk.

Sea the Solution highlighted

Vil du lese mer?

Highlighted image the cermaq standard

Balansert bærekraft

Jo mer vi erkjenner at alt henger sammen, og at vi ikke kan ha lønnsomhet uten god fiskevelferd og bærekraft, jo mer vil næringen jobbe for å forbedre sine virksomhetsområder.