Løsningen finnes i havet

Balansert bærekraft

Cermaq er overbevist om at det er 100 % sammenheng mellom bærekraft, fiskevelferd og lønnsomhet. – Det finnes ingen snarveier til et godt resultat, sier bærekraftsdirektør Lars Galtung.

For å være en positiv kraft i den grønne omstillingen må oppdrettsnæringen tilpasse seg skiftende tider.

– Oppdrettsnæringen er avhengig av et hav i likevekt, og det er vårt ansvar å bidra til dette. Cermaq er sikker på at åpenhet og ærlighet i bransjen er av stor betydning, sier Galtung.

– Jo mer vi erkjenner at alt henger sammen, og at man ikke kan ha lønnsomhet uten god fiskevelferd og bærekraft, jo mer vil næringen jobbe for å forbedre sine virksomhetsområder. Aksepten til å drive og vokse bør avgjøres av bærekraftsresultater, sier Lars.

“Jo mer vi erkjenner at alt henger sammen, og at man ikke kan ha lønnsomhet uten god fiskevelferd og bærekraft, jo mer vil næringen jobbe for å forbedre virksomhetsområdene.”

–Lars Galtung, bærekraftsdirektør

Globale utfordringer

De viktigste globale utfordringene knyttet til lakseoppdrett i dag kan kategoriseres som matforsyning, sosiale spørsmål, miljøpåvirkning og klimaendringer. Disse faktorene henger alle sammen når det gjelder bærekraft. Galtung sier Cermaq er en sterk pådriver for å se på bærekraft i alle disse dimensjonene – gjennom en balansert bærekraftstilnærming.

– Da ser vi på klimaavtrykk i form av CO2-utslipp fra hele verdikjeden, ikke bare Cermaqs del av den. Her er hovedutfordringen vår å redusere utslippene fra produksjon av fiskefôr og transport av laks. Vi har forpliktet oss til å redusere CO2-utslippene våre med 35 % innen 2030, legger Galtung til.

The cermaq standard
For å være en positiv kraft i det grønne skiftet må lakseoppdrettsnæringen endre seg og tilpasse seg dagens situasjon. Vi er avhengige av naturen, og må jobbe med naturen, for å lykkes. Foto: Axel Jermstad/Cermaq

På lag med naturen

For å være en del av løsningen i stedet for problemet, jobber Cermaq etter vitenskapsbaserte mål med sikte på å redusere miljøpåvirkningen fra virksomheten.

«Vår bærekraftstrategi fokuserer på å redusere klimautslipp, fremme oppdrett med minimal påvirkning på ytre miljø, og bidra i lokalsamfunnene der vår virksomhet er lokalisert, sier Lars.

«I tillegg til å minimere fotavtrykket vårt, må vi la naturen få anledning til å hente seg inn igjen der og når det er nødvendig. Vi må være på lag med naturen for å kunne få mest mulig ut av lakseoppdrett i fremtiden. For å få til dette fortsetter vi å lære, innovere og strebe etter kontinuerlig forbedring, sier Galtung.

“Vi må la naturen få anledning til å hente seg inn igjen der og når den er nødvendig. Vi må være på lag med naturen for å få mest mulig ut av lakseoppdrett i fremtiden.”

–Lars Galtung, bærekraftsdirektør

Vil du lese mer?

01 the life of a healhty salmon featured image

Livet til en sunn laks

En frisk laks er en laks som har en atferd som er normal for det stadiet i livssyklusen laksen er i. Den spiser også godt og viser ingen tegn til stress eller sykdom.