Cermaq engasjerer seg tett i internasjonalt samarbeid for å skape rammer og avtaler som kan bidra til å sikre at oppdrett faktisk er bærekraftig, sier Linda Sams, direktør for bærekraft i Cermaq Canada.

"Lønnsom drift i disse dager er synonymt med god bærekraft, og investorer ser i økende grad på ESG-resultatene til selskaper som en indikator på lønnsomhet og vekst. For å få til dette må oppdrettsnæringen samarbeide, og vi mener vi har et ansvar for å samarbeide bredt for å møte visjonen til landene vi opererer i og møte globale utfordringer", sier Sams.

Allying to get better fig 1
Cermaq anerkjenner sin posisjon i et globalt økosystem av næringer som er avhengige av havet

Internasjonale initiativer

På globalt nivå deltar Cermaq Group i flere internasjonale initiativer som arbeider for økt bærekraft i matindustrien, og gode rammevilkår for å sikre levende hav.

Disse partnerskapene har ulike fokus.

SeaBOS

Et unikt samarbeid mellom de ti største sjømatselskapene globalt og ledende forskere over hele verden. Tar tak i sentrale utfordringer i sjømatsektoren for å finne løsninger for å takle overfiske og sosiale forhold i forsyningskjeden, og klimaresistens i fiskeriene. Samarbeider også med myndigheter for å utvikle og håndheve forskrifter.

Forbedrede arbeidsforhold

I 2021 bekreftet SeaBOS-selskaper at individuelle risikovurderinger av egen virksomhet viste ingen IUU-fiske eller tvangsarbeidsaktiviteter. Medlemmene vil nå utvide innsatsen for å vurdere risikoen for IUU-fiske og arbeidsmisbruk over hele forsyningskjedene deres.

Global Salmon Initiative (GSI)

Et pre-kompetitivt samarbeidsforum innen havbruksnæringen, bestående av 14 selskaper innen produksjon og fôr. De deler beste praksis og utvikler bærekraftsrapporter for næringen. GSI har som mål å gjøre betydelige forbedringer på tvers av næringen når det gjelder sosialt ansvar, miljøpåvirkning og sosiale bidrag gjennom globalt samarbeid og forskning, sammenslåing av ressurser og deling av kunnskap.

Redusert bruk av legemidler

GSI har bidratt til at bruken av antibiotika i den globale havbruksnæringen er halvert i løpet av de siste syv årene, på grunn av forbedringer i antibiotikaforvaltning, sykdomskontroll og fiskevelferd.

Siden 2013 har det vært en nedgang på 50 prosent i bruken av medikakenter mot lakselus, og en økning på 130 prosent i ikke-medikamentelle metoder.

FN Global Compact (Ocean Stewardship Coalition in the UNGC)

Siden havet er viktig for mye annet enn matproduksjon, må vi sørge for at et levende hav også involverer andre sektorer som energi, gruvedrift og skipsfart for å nevne noen. Ved FNGC jobber vi på tvers av havnæringer for å utvikle helhetlige løsninger for marin arealplanlegging og bærekraftig bruk av havressurser. I denne globale samarbeidsplattformen har Cermaq vært involvert i utviklingen av hav-plattformen.

Vil du lese mer?

04 Food securety and environment at risk 1

Trygg mat - trygt miljø

Matproduksjon og matsikkerhet er viktigere enn noen gang, men det globale miljøet er under press.