Løsningen finnes i havet

Klima-utfordringen

Klimaendringene øker surheten i havet, og å redusere CO2-utslipp er viktig for å holde havet der vi driver sunt og for å sikre eksisterende biologisk mangfold.

02 Future feed Fetured image

Fremtidens fôr

Råvarer bør ha liten klimapåvirkning, ikke konkurrere med menneskekonsum og inneholde de riktige næringsstoffene for optimal helse og vekst for laksen – noe som resulterer i lakseprodukter av høy kvalitet.

01 Higher output lower emissions fetaured image

Produsere mer klimavennlig protein

Med et mål om å kutte 35 % av klimagassutslippene (GHG) innen 2030, konsentrerer Cermaq seg om å redusere bruken av fossilt brensel.